Eerder gerealiseerde projecten

De Alzheimer Code

'De Alzheimer Code' is een sociaal en cultureel initiatief dat pleit voor een respectvol en genuanceerd beeld over mensen met dementie en dat een riem onder het hart steekt van wie mensen met dementie bijstaat, begeleidt en verzorgt. In september - november 2017 liep in Vlaanderen en Brussel de tweede editie van dit sensibiliserend project.

Lees verder >

Dementievriendelijke apotheek in Kortrijk

De Westvlaamse Apothekersvereniging en ECD's Foton en Sophia beslisten om in 2017 aan de slag te gaan met 2 kleine proefprojecten. In Sint-Kruis (Brugge) en Kortrijk zullen telkens een 10-tal apothekers de FAZODEM-kaft uittesten gedurende 6 maanden en hierbij hun feedback geven.

Lees verder >

VZP Midden - West - Vlaanderen

Vanuit Netwerk Palliatieve Zorg de Mantel en SEL Midden-West-Vlaanderen werd een project ingediend bij de Koning Boudewijnstichting inzake vroegtijdige zorgplanning.

Doelstelling van dit project was een communicatie- en gesprekscultuur rond vroegtijdige zorgplanning (VZP) uitbouwen en implementeren in en i.s.m. alle woon- en zorgcentra, alle thuiszorgpartners en alle ziekenhuizen. Dit zowel voor personen met dementie als andere personen die in een wilsonbekwame situatie kunnen raken.

Lees verder >

Posthogeschoolvorming 'Wegwijs in dementie op jonge leeftijd'

Uniek in Vlaanderen, dat is het minste wat je van de gloednieuwe en eerste vormingscyclus jongdementie kon zeggen. En broodnodig, want de noden van mensen met jongdementie (-65 jaar) zijn fundamenteel verschillend van mensen die op latere leeftijd de diagnose dementie krijgen. Aangepaste zorg en begeleiding vereisen ook een aangepast vormingsaanbod. Deze leemte wilden de Hogeschool Vives, ECD Vlaanderen en het expertisecentrum dementie Sophia vanaf 2014 invullen.

Lees verder >

Living Well With Dementia

'Living Well with Dementia' is een project van LUCAS, Centrum voor zorgonderzoek en consultancy van de KU Leuven. Dit project heeft als doel het welzijn en de levenskwaliteit van mensen met dementie en mantelzorgers, zowel in woonzorgcentra als in de thuisomgeving te verbeteren.

Lees verder >

Cura-B

Het project 'acCURAte Business in de zorgsector' of CURA - B, gecoördineerd door de POM West-Vlaanderen, is een Europees Interreg II Zeeën Project dat het ondernemen in de zorgsector wil stimuleren door een brug te slaan tussen vraag en aanbod. Wanneer het aanbod beter aansluit op de vraag komt dit de ganse zorgsector ten goede. Patners uit Vlaanderen, Zeeland en heet Verenigd Koninkrijk geven dit project samen gestalte.

Lees verder >

PRoF 4.0

De Patient Recovery Room of the Future speelt optimaal in op de huidige tendens naar meer daghospitalisatie. De uitdaging bestond erin om veel mensen samen te kunnen plaatsen op een manier dat het aangenaam verblijven is voor de dagpatiënt en tegelijk efficiënt werken voor het ziekenhuispersoneel.

Lees verder >

Erfgoedsector

In 2017 gaat de erfgoeddag door rond ‘zorg’. De samenwerking erfgoedsector – ouderenzorg is een nieuw te ontdekken terrein.

Lees verder >

PRoF 3.0

In 2010 ontwikkelde een uniek en gemotiveerd consortium, een denktank van gebruikers, onderwijs- en kennisinstellingen, fabrikanten en beroepsorganisaties The Patient Room of the Future, een nieuw concept van patiëntenkamer. De partners bundelden na het succes van dit eerste project opnieuw de krachten en creëerden een verrassend concept voor leeftijdbestendig wonen, de 'Personalized Residence of the Future'. Een derde initiatief concentreert zich op de rusthuiskamer van de toekomst: PRoF 3.0 is geboren!

Lees verder >

AHA project: D'oede Doze

'AHA' De creatie van een 'toolkit' die de gebruiker laat beleven wat het betekent 'oud' te worden en wat het betekent te leven met dementie. Het educatief pakket bestaat uit een toolbox met simulatiemateriaal en een educatieve website.

Lees verder >

PWO Interdement

De proactieve aanpak van cliënten met dementie en hun mantelzorgers: van intermutualistische intervisie naar gedeelde methodiek.

Lees verder >

PRoF 5.0

Op dinsdag 3 maart 2015 werd de aftrap gegeven voor het nieuwe architectuur- en sociaal project, met name 'De nieuwe Patiëntenkamer van de Toekomst'.

Lees verder >