Erfgoedsector

In 2017 gaat de erfgoeddag door rond ‘zorg’.

De samenwerking erfgoedsector – ouderenzorg is een nieuw te ontdekken terrein.

Deze samenwerking kan heel versterkend werken voor de beide sectoren. Erfgoed kan ingezet worden als middel tot empoweren van ouderen en op die manier de levenskwaliteit en het algemeen welbevinden verhogen. Omgekeerd geldt dat medewerkers van WZC en thuiszorgdiensten vaak niet weten hoe er op een eenvoudige en laagdrempelige manier rond erfgoed kan gewerkt worden en waar/bij wie ze daarvoor terecht kunnen.

 

Om de erfgoedsector en ouderenzorg dichter bij elkaar te brengen, organiseerde Erfgoedcel TERF (Roeselare en omstreken) een studiedag op 21 september 2015. Via inspirerende voorbeelden en concrete workshops werden aan de deelnemers handvaten aangereikt om te werken met ouderen en erfgoed. Ook ECD Sophia zette zijn schouders hieronder en bracht een uiteenzetting over dementie en nam deel aan een panelgesprek.

 

Ook erfgoedcel CO7 (Ieper en omstreken) werkten een project uit. Zij ontwikkelden reminiscentiekoffers die door WZC uitgeleend kunnen worden. Daarnaast werden ook kleinere reminiscentiekoffers gemaakt. Daarin zit materiaal waarmee mantelzorgers thuis met een persoon met dementie aan de slag kunnen gaan.

ECD Sophia maakte deel uit van de klankbordgroep rond deze koffers.

Deze koffers werden aan het grote publiek voorgesteld d.m.v. 2 infoavonden. ECD Sophia verzorgde telkens een uiteenzetting rond dementie en reminiscentie.

 

reminiscentie