In de kijker

Voordracht 'Nieuwe wetenschappelijke inzichten omtrent dementie'

De West-Vlaamse Familiegroepen nodigen jullie graag uit voor de vorming: ‘Nieuwe wetenschappelijke inzichten omtrent dementie: vroegtijdige detectie en behandeling’ op 21/05/19 te Roeselare.

Lees verder >

Campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ schiet opnieuw uit de startblokken!

Lees verder >

Opstart Vlaamse lotgenotengroep Frontotemporale dementie

Nieuw initiatief vanaf februari 2019.

Lees verder >

'Ik zal je altijd horen' - Avelgem

WZC Sint Vincentius te Avelgem werd uitgekozen als pilootproject rond het zingen met thuiswonende mensen met dementie.

Lees verder >

Het brein in reset: symposium 15/03

Het referentiekader over kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie wordt op 15 maart voorgesteld in Howest i.s.m. Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de regionale expertisecentra Sophia en Foton.

Lees verder >

Mantelzorgvakanties

Nieuw aanbod mantelzorgvakanties 2019

Lees verder >

Gezondheidsforum dementie

Op donderdag 14 maart 2019 ging het gezondheidsforum dementie door: 'Eindelijk een vaccin tegen dementie? SaniMemorix verlaagt jouw kans op dementie!'.

Lees verder >

Nieuwe financiering geeft mensen met jongdementie en hun families hoop

Minister Vandeurzen trekt meer dan 3 miljoen uit ter ondersteuning van mensen met jongdementie die noodgedwongen naar een woonzorgcentrum moeten verhuizen. Vorige maand trokken verschillende familieleden in de media aan de alarmbel. Met resultaat!

Lees verder >

Thuiszorgbeurs dementie

Op zaterdag 3 november vindt in Kortrijk een interactieve beurs plaats. Het bestaande zorgaanbod voor personen met dementie wordt in de kijker geplaatst.

Lees verder >

Psycho-educatiepakket 'Dementie en nu' voorjaar 2019

Psycho-educatiepakket 'Dementie en nu?' wordt in het voorjaar 2019 aangeboden door CM Kortrijk, WZC Sint-Vincentius en WZC De Korenbloem.

Lees verder >

Galerie vergeet me niet

Tijdens de maand juni toonden 15 mensen met dementie hun werk rond 'Kunst en dementie' in Galerie Vergeet Me Nie in Residentie Budalys van de Zorggroep H. Hart in Kortrijk. 

Lees verder >

Kinderen maken kennis met de Verteltas Dementie

Voor Burendag Kinderopvang op 15 maart 2018 schoof KIDZ Kinderopvang Roeselare het thema dementie naar voren. Een vreemde combinatie? Helemaal niet!

Lees verder >

Mooie momenten en herinneringen kunnen (her)beleven - Verteldoos 'De Beurs' en Dementie-app Prisma

In 2010 waren er in Vlaanderen 100.000 personen met dementie. In 2020 zullen er dat 130.000 zijn. Hoe kunnen we die mensen een zo kwaliteitsvol mogelijk leven verzekeren? Zowel kenniscentrum ARhus als Erfgoedcel TERF trekken voluit de kaart van gezondheid en welzijn. Het is namelijk meermaals bewezen dat lokaal erfgoed en beeldmateriaal een gunstig effect hebben op het reminisceren met personen met dementie. ARhus en TERF slaan de handen in elkaar en werk(t)en twee nieuwe tools uit waarmee mensen met dementie samen met hun familie, mantelzorgers of zorgverleners mooie momenten en herinneringen kunnen (her)beleven.

Lees verder >

Brief van Lieve

Een brief van een persoon met dementie. Een tekst over haar lange terugreis...
De brief van Lieve werd geschreven door haar man, gebaseerd op wat Lieve doorheen haar ziekteproces vertelde. De brief werd geschreven in de lente van 2012, zeven jaar na haar diagnose. Lieve overleed in augustus 2015.

Lees verder >

VZPwvl.be dé website rond VZP

Zoek je voor jezelf, je ouder, je partner, je kind naar informatie over vroegtijdige zorgplanning? Wil je graag een informatiesessie bijwonen of zoek je iemand die kan helpen om je eigen VZP-proces vorm te geven?
Zoek je concrete informatie over je rol als professional in het VZP-proces en over hoe je kan samenwerken met andere hulpverleners?

Lees verder >