In de kijker

Vakanties voor mensen met dementie en hun mantelzorger

Samana en S-Plus bieden vakanties aan voor mensen met dementie en hun mantelzorger.

Lees verder >

Danshart danst meer dan 27 000 euro bijeen voor de expertisecentra dementie!

Op 23 en 30 november 2017 vond het tweejaarlijks benefietdansfeest van S-Sport // Recreas plaats in de 5 Vlaamse provincies. Er werd 10 uur lang gedanst en gefeest voor het goede doel, de expertisecentra dementie. Deze editie bracht een recordbedrag op, namelijk 27 236 euro!

Lees verder >

Mooie momenten en herinneringen kunnen (her)beleven - Verteldoos 'De Beurs' en Dementie-app Prisma

In 2010 waren er in Vlaanderen 100.000 personen met dementie. In 2020 zullen er dat 130.000 zijn. Hoe kunnen we die mensen een zo kwaliteitsvol mogelijk leven verzekeren? Zowel kenniscentrum ARhus als Erfgoedcel TERF trekken voluit de kaart van gezondheid en welzijn. Het is namelijk meermaals bewezen dat lokaal erfgoed en beeldmateriaal een gunstig effect hebben op het reminisceren met personen met dementie. ARhus en TERF slaan de handen in elkaar en werk(t)en twee nieuwe tools uit waarmee mensen met dementie samen met hun familie, mantelzorgers of zorgverleners mooie momenten en herinneringen kunnen (her)beleven.

Lees verder >

Psycho-educatiepakket 'Dementie en nu' voorjaar 2018

Psycho-educatiepakket 'Dementie en nu?' wordt in het voorjaar 2018 aangeboden door CM Kortrijk.

Lees verder >

ZieDieMens

Drie mensen met jongdementie staan op het podium met familie en hun zorgverleners. Een creatie gemaakt i.k.v. dementievriendelijk Kortrijk. Nu hernomen wegens straf werk en veel vraag.

Lees verder >

Terugblik studiedag: Zekerheid voor mensen met dementie.

We blikken terug op de studiedag 'Zekerheid voor mensen met dementie. Hoe politie en zorg elkaar kunnen helpen.'

Lees verder >

Kinderen maken kennis met de Verteltas Dementie

Voor Burendag Kinderopvang op 15 maart 2018 schoof KIDZ Kinderopvang Roeselare het thema dementie naar voren. Een vreemde combinatie? Helemaal niet!

Lees verder >

Brief van Lieve

Een brief van een persoon met dementie. Een tekst over haar lange terugreis...
De brief van Lieve werd geschreven door haar man, gebaseerd op wat Lieve doorheen haar ziekteproces vertelde. De brief werd geschreven in de lente van 2012, zeven jaar na haar diagnose. Lieve overleed in augustus 2015.

Lees verder >

VZPwvl.be dé website rond VZP

Zoek je voor jezelf, je ouder, je partner, je kind naar informatie over vroegtijdige zorgplanning? Wil je graag een informatiesessie bijwonen of zoek je iemand die kan helpen om je eigen VZP-proces vorm te geven?
Zoek je concrete informatie over je rol als professional in het VZP-proces en over hoe je kan samenwerken met andere hulpverleners?

Lees verder >