Kennisagenda dementie vernieuwd

Kennisagenda dementie vernieuwd

De Expertisecentra Dementie en Alzheimer Liga Vlaanderen hebben hun kennisagenda vernieuwd, de vorige editie dateerde van 2015. Op basis van focusgroepen met onze collega’s, met zorgpersoneel, mantelzorgers en de Vlaamse werkgroep van personen met dementie hebben we de vragen uitgeschreven waar de sector van dementiezorg graag onderzoek naar wil zien.

De kennisagenda is een open oproep aan Vlaamse onderzoekers om met deze vragen rekening te houden bij het uitwerken van onderzoeksprogramma’s of bij het begeleiden van scripties van studenten.

Je kan de integrale publicatie van de vernieuwde kennisagenda hier nalezen.