Actuele projecten

Dieper graven in het geheugen

Project 'Dieper graven in het geheugen'.

Lees verder >

Referentiekader

Integraal referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie 

Lees verder >

Musi-Move Kortrijk

Muziekbeleving voor personen met dementie, iedere eerste donderdagnamiddag van de maand!

Lees verder >

Dementievriendelijke gemeenten

MEMORANDUM
Mensen met dementie maken normaal deel uit van de samenleving en 70% van hen woont thuis. Lokale overheden zijn mee verantwoordelijk voor de kwaliteit van leven van hun burgers. Daarom stelden de expertisecentra dementie en de Alzheimer Liga Vlaanderen een memorandum op richting lokale verkiezingen.

Lees verder >

Dementie in het onderwijs

Verteltas dementie, een laagdrempelig pakket voor kinderen van het 3de t.e.m. het 6de leerjaar.

Lees verder >

Pilootprojecten chronische zorg

Binnen de hervorming van de zorg voor chronisch zieken hebben Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block en haar collega-ministers van het deelstateniveau de pilootprojecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken geselecteerd. De projecten hebben een driedubbel doel (Triple Aim): een verhoging van de levenskwaliteit van de patiënten en hun mantelzorgers, een bevolking die langer gezond leeft, en een doeltreffende gebruik van de beschikbare middelen.

Lees verder >

Omgevingszorg in de thuiszorg

Binnen het project 'omgevingszorg in de thuiszorg' wensen we een laagdrempelige toegankelijkheid van dementie-specifieke hulpmiddelen en domotica te stimuleren alsook het ergotherapeutisch advies aan huis voor personen met dementie verder bekend te maken.

Lees verder >

Dementievriendelijk Kortrijk: Zie Die Mens

Dementievriendelijk Kortrijk biedt tal van activiteiten aan en dit van 23 tot en met 29 september.

Lees verder >

Dementievriendelijke rondleidingen in musea Texture en Eperon d'Or

Texture, museum over Leie en vlas heeft in de toekomst een maatschappelijke rol te vervullen en is vragende partij om een duurzame rondleiding met klemtoon op reminiscentie van de persoon met dementie aan te bieden.

Lees verder >

Vroegtijdige zorgplanning 'Voor ik het vergeet...'

Vroegtijdige zorgplanning blijft een lastig bespreekbaar onderwerp door het 'taboe' dat nog heerst op het spreken over het levenseinde. Extra lastig wordt het gesprek wanneer het bewoners met dementie betreft.

Lees verder >

Bibliotheken

Met de Werelddag Dementie, die op 21 september plaatsvindt, worden jaarlijks alle bibliotheken van de regio Midden - en Zuid - West-Vlaanderen uitgenodigd om hun steentje bij te dragen. We willen in zoveel mogelijk gemeenten en steden inspirerende en uitnodigende infostands opzetten, waar iedereen gedurende enkele weken of maanden meer te weten komt rond het thema dementie.

Lees verder >