Dementie in het onderwijs

Verteltas dementie – een laagdrempelig pakket voor kinderen van het 3de tot en met het 6de leerjaar

De verteltas dementie kwam tot stand n.a.v. de Werelddag Dementie die op 21 september 2017 plaatsvond in Roeselare. Met verschillende partners waaronder de expertisecentra dementie Sophia en Foton, Zorgbedrijf Roeselare, Alzheimer Liga Vlaanderen, kenniscentrum ARhus, hogeschool Vives, Stad Roeselare, VISO campus Polenplein en verschillende woonzorgcentra werd ervoor gekozen een project uit te werken dat zich richt naar het onderwijs.

De verteltas dementie werd in 2018 herwerkt door de expertisecentra dementie Sophia en Foton en dit op basis van feedback die we mochten ontvangen van personen met dementie, mantelzorgers, leerkrachten en referentiepersonen dementie. Dit werd mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële ondersteuning van S-Sport // Recreas. Voor het vervaardigen van de verteltassen mochten we rekenen op het atelier van de voorziening Den Achtkanter te Kortrijk.

Om het geheel wat aantrekkelijker te maken, werd er een figuurtje in het leven geroepen, nl. Joop De Zakdoekknoop. De bedoeling is dat Joop heel wat kinderen en leerkrachten inspireert om dementie bespreekbaar te maken op school én thuis.

In de verteltas dementie zitten er denk- en doe-oefeningen, spelletjes en opdrachten, kookboekje uit grootmoeders keuken, herinneringsboekje,…

 

De verteltas kan worden aangekocht (75 euro). Liever de verteltas ontlenen? Dat kan in het regionaal expertisecentrum dementie of binnenkort ook in een aantal bibliotheken. 

 

Hieronder kan je documenten van de verteltas dementie raadplegen.