Wegwijs in dementie

Magazine 'Dementie, als je ermee te maken krijgt.'

In dit magazine vind je tal van informatie over dementie: over de eerste tekenen, de verschillende soorten, de rol van de huisarts, juridische aspecten, omgangsadvies, aanbod van beschikbare hulpverlening, ...

Lees verder >

Houvast-document

Het 'houvast-document' geeft een overzicht van vaak voorkomende zaken die ondersteuning kunnen bieden na het krijgen van de diagnose dementie.

Lees verder >

Nieuwe cijfers over dementie per gemeente

In een gezamenlijke mededeling publiceren het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen nieuwe cijfers over de evolutie van het aantal mensen met dementie per gemeente van 2018 tot 2035. Uniek hierbij is dat steden en gemeenten hun cijfers en toekomstprognose via een interactieve en overzichtelijke digitale kaart kunnen raadplegen.

Lees verder >

Buddywerkingen voor personen met jongdementie

In de regio Zuid West-Vlaanderen zijn er twee buddywerkingen actief voor personen met jongdementie. Er is de mooie werking van Het Ventiel vzw (regio Kortrijk-Ingelmunster-Izegem), en de soortgelijke buddywerking De Fonkel voor mensen met jongdementie uit de Zuidelijke Westhoek.

Lees verder >

Links

Informeren en samen zorgdelen. Op de site www.dementie.vlaanderen kun je een overzicht vinden van alle websites rond dementie.

Lees verder >