Familiegroepen (Jong)dementie

Familiegroep Jongdementie i.s.m. ECD Sophia

Dementie op jonge leeftijd roept heel wat vragen op. Deze vragen worden niet altijd gesteld of gehoord, bovendien is er niet altijd een passend antwoord op te vinden.
Het expertisecentrum dementie Sophia en de Vlaamse Alzheimer Liga slaan de handen in elkaar om hierbij ondersteuning te bieden.

Vijf keer per jaar komen partners en kinderen van personen met jongdementie samen. De groep wordt begeleid door een consulente van het expertisecentrum.
Het accent ligt nadrukkelijk op de ontmoeting met elkaar. In een goede en veilige sfeer kan men ervaringen uitwisselen en vragen stellen.

Jaarprogramma 2019

Dinsdag 29 januari

Van 14u tot 16u

Getuigenis van een jonge vrouw met dementie

Dinsdag 2 april

Van 14u tot 16u

Dinsdag 21 mei in ARhus te Roeselare

Van 13u30 tot 16u30

Voordracht ‘Nieuwe wetenschappelijke inzichten omtrent dementie’ door dr. Yannick Vermeiren.

Dinsdag 17 september Avondactiviteit
Dinsdag 26 november

Van 14u tot 16u

Bezoek aan dementievriendelijk museum Texture

Familieleden die wensen aan te sluiten, kunnen contact opnemen met ECD Sophia.

Zoenen Hres met logo klein

 

Familiegroepen dementie in onze regio

In onze regio worden op volgende locaties familiegroepen dementie georganiseerd: Kortrijk, Menen en Roeselare.

Klik hier voor meer informatie over deze familiegroepen.