Terugkomdagen voor referentiepersonen dementie

Terugkomdagen voor referentiepersonen dementie 2020

1. Terugkomdagen dementie, basisreeks:

Concept: vier dagen van 9u30 tot 16u30, telkens in de voormiddag een inhoudelijk gedeelte en in de namiddag intervisie met inbreng casuïstiek rond diverse thema’s. Losse dagen kunnen NIET gevolgd worden.

Programma: donderdag 12/03, 11/06 (wordt verplaatst naar 09/03/21 omwille van Covid-19), 15/10 en 10/12/2020 in Budalys, Dam 2B te Kortrijk

  • Dag 1: “Op zoek naar mijn talent” Wat zijn mijn talenten en hoe kan ik ze inzetten?
  • Dag 2: “Familie, partner in de zorg” Hoe communiceren met (assertieve) families?
  • Dag 3: “Mijn opdracht als referentiepersoon dementie” Omgaan met kansen en (on)mogelijkheden.
  • Dag 4: “Vroegtijdige zorgplanning” Aandachtspunten in het bespreekbaar stellen van VZP.

Praktisch: inschrijven via deze link. Inschrijvingsgeld: 250 euro (incl broodjesmaaltijd en hand-outs) te betalen na bevestiging.

Deze basisvormingsreeks is een samenwerking tussen ECD Foton en ECD Sophia en wordt slechts op 1 locatie in de provincie aangeboden. In 2021 gaat de reeks door in Brugge. 

2. Terugkomdagen dementie, verdiepende reeks

Concept: 2 dagen van 9u30 tot 16u30, telkens in de voormiddag een inhoudelijk gedeelte en in de namiddag intervisie met inbreng casuïstiek rond diverse thema’s. Losse dagen kunnen gevolgd worden.

Programma: donderdag 28/05 (werd verplaatst naar 14/01/2021 omwille van COVID-19) en 19/11/2020 in de lokalen van Budalys, Dam 2B te Kortrijk. 

  • Dag 1: ” Bouwstenen voor goede dementiezorg.” Op deze dag verdiepen we ons in het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg  aan de hand van de 6 bouwstenen van goede dementiezorg. 
  • Dag 2: “Atypische vormen van dementie”. We staan in het bijzonder stil bij frontotemporale dementie en Lewy Body dementie. We bekijken van naderbij het ziektebeeld en de symptomen, het effect van de ziekte op de persoon zelf en reiken handvaten aan rond omgang en communicatie. 

Praktisch: inschrijven via deze link. Inschrijvingsgeld: 125 euro voor beide dagen, 65 euro voor 1 dag (incl. broodjesmaaltijd en hand-outs) te betalen na bevestiging.