Provinciale samenwerking

ECD Foton Brugge

Er is een intense samenwerking met het collega ECD Foton in Brugge. Er worden samen initiatieven opgenomen zoals vb. de opleiding en de terugkomdagen voor referentiepersonen dementie.