Trajecten ‘Samen MENS’

Trajecten ‘Samen MENS’

In 2018 publiceerde het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen in opdracht van de Vlaamse overheid en Cera het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie.

Na de eerste 6 pilootprojecten lopen er van september 2021 tot en met maart 2023 twintig zorgvoorzieningen uit de thuiszorg en residentiële zorg een traject voor een betere persoonsgerichte zorg voor hun patiënten, bewoners en cliënten met dementie. Een facilitator vanuit een expertisecentrum dementie gaat intensief met de organisatie aan de slag met als uitgangspunt de fundamenten van het referentiekader dementie. Dit dankzij de steun van de Vlaamse overheid.

Het expertisecentrum dementie Sophia begeleidt 3 trajecten in de regio nl. Home Vrijzicht in Elverdinge, WZC De Ruyschaert in Marke en WZC De Waterdam in Roeselare. Via brainstormmethodieken selecteren ze elk enkele thema’s om er gedurende 18 maanden lang aan te werken: de anamnese, de inrichting, het verspreiden van persoonsgerichte info binnen het team, het ondersteunen van mantelzorgers,… Elke organisatie stelde een team samen, bestaande uit 8 tot 10 medewerkers met een verschillend  profiel. Tijdens 13 momenten komen ze samen, onder leiding van de facilitator, om de geselecteerde thema’s verder uit te werken. Ze bevragen en inspireren hun collega’s op de werkvloer en denken na over de manier waarop ze ook de mantelzorgers en mensen met dementie hierin kunnen betrekken.

Indien je denkt dat een dergelijk traject een meerwaarde zou zijn voor jouw organisatie (thuiszorg, residentiële zorg of ziekenhuis), dan kan je beroep doen op ECD Sophia. Je kan hiervoor contact nemen telefonisch (056 32 10 75) of per mail (sophia@dementie.be) om je vraag te stellen. We gaan samen in overleg om het traject te bespreken.

(Fotografie: Leo De Bock – in opdracht van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen)