Dementievriendelijke apotheek in Kortrijk

Voorstelling project FAZODEM

De afgelopen decennia is de rol van de apotheker aanzienlijk veranderd. Waar de apotheker vroeger vooral instond voor het bereiden en afleveren van medicatie, is de focus nu meer verschoven naar het begeleiden, monitoren en ondersteunen van de patiënt. De bereider van geneesmiddelen werd meer en meer zorgverlener. Dit biedt mogelijkheden om ook op het gebied van dementie bij te dragen aan kwalitatieve zorg en maximale ondersteuning vanuit de apotheeksector.

Om apothekers de nodige bagage te geven, lanceerde het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen het FAZODEM-project, wat staat voor farmaceutische zorg voor personen met dementie. Het project werd geleid door apr. Eline Moors en de belangrijkste doelstelling was de mogelijke rol van de huisapotheker bij dementie onderzoeken en concrete materialen ontwikkelen om hen hierbij te ondersteunen.

De verschillende ontwikkelde materialen werden gebundeld in de map ‘Farmaceutische zorg voor personen met dementie’. Klik hier om het materiaal te bekijken.

 

 

Uitrol naar Vlaanderen

Het FAZODEM-project zal de komende jaren worden uitgerold en opgeschaald op Vlaams niveau door het Vlaams Apothekers Netwerk, nog steeds in nauwe samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

Naast een verdere verdieping van de wetenschappelijke literatuur en het up-to-date houden en aanvullen van de FAZODEM-kaft, zal ook een opleiding over farmaceutische zorg bij personen met dementie worden ontwikkeld en geïmplementeerd.

De Westvlaamse Apothekersvereniging en ECD’s Foton en Sophia beslisten om reeds in 2017 aan de slag te gaan met 2 kleine proefprojecten. In Sint-Kruis (Brugge) en Kortrijk zullen telkens een 10-tal apothekers de FAZODEM-kaft uittesten gedurende 6 maanden en hierbij hun feedback geven.