Living Well With Dementia

Living Well With Dementia

lucas‘Living Well with Dementia’ is een project van LUCAS, Centrum voor zorgonderzoek en consultancy van de KU Leuven. Dit project heeft als doel het welzijn en de levenskwaliteit van mensen met dementie en mantelzorgers, zowel in woonzorgcentra als in de thuisomgeving te verbeteren. Meer specifiek gaat de aandacht naar de mogelijkheden van ruimtelijke en zintuigelijke omgevingsinterventies om in te spelen op de problematiek van nachtelijke onrust, agitatie en dwaalgedrag bij personen met dementie. LUCAS coördineert de pilootstudie. Er is een partnerschap opgezet met onder meer ECD Sophia. In het najaar 2012 organiseerden de consulenten van ECD Sophia het expert panel. In 2013 werden deze leden via
ECD Sophia uitgenodigd om mee te werken aan een pilootstudie die wordt opgezet in woon- zorgcentra en bij mensen thuis. Op basis van deze resultaten werd een synthese opgemaakt.

Lees meer: Synthese Living Well with Dementia