VZP Midden – West – Vlaanderen

kbsVanuit Netwerk Palliatieve Zorg de Mantel en SEL Midden-West-Vlaanderen werd een project ingediend bij de Koning Boudewijnstichting inzake vroegtijdige zorgplanning.

Doelstelling van dit project was een communicatie- en gesprekscultuur rond vroegtijdige zorgplanning (VZP) uitbouwen en implementeren in en i.s.m. alle woon- en zorgcentra, alle thuiszorgpartners en alle ziekenhuizen. Dit zowel voor personen met dementie als andere personen die in een wilsonbekwame situatie kunnen raken. Dit werd gerealiseerd door 4 concrete doelstellingen, m.n.

  1. Algemene sensibiliseringscampagne
  2. Uitwerken/uitklaren en bekendmaken van bestaande ondersteuning voor professionelen bij VZP
  3. Bekendmakingscampagne voor huisartsen
  4. VZP – opleiding voor hulpverleners

Deze concrete doelstellingen werden uitgewerkt door werkgroepen die bestonden uit hulpverleners uit Midden-West-Vlaanderen. ECD Sophia maakte deel uit van de werkgroep dementie. Op regelmatige basis kwam ook een stuurgroep samen die de verschillende werkgroepen overkoepelde.
ECD Sophia was ook lid van deze stuurgroep.

Het project resulteerde onder meer in een brochure die stilstaat bij het waarom van vroegtijdige zorgplanning bij personen met dementie. Daarenboven worden tips meegegeven om het VZP-gesprek te voeren. Er wordt stilgestaan bij de voorbereidende fase, het gesprek zelf en de nazorg. Deze brochure is gratis te verkrijgen in ECD Sophia.

Het project werd afgerond eind 2014.

Voor meer informatie rond dit project, neem contact op met Hanne Vanraes van SEL Midden-West-Vlaanderen op hanne.vanraes@sel-mwvl.be.

Begin 2015 werd een provinciale werkgroep opgericht met als doel het uitwerken van een gelijkvormige aanpak van VZP in West-Vlaanderen.

Coördinator van dit project is Hadelijne Boydens. Voor meer informatie over dit West-Vlaamse project kan je haar contacteren via hadelijne.boydens@palliatieve.be.

vooraankondiging_VZP_9_1_2014e36289ee415fda15f0a2e22526fd9d