PWO Interdement

PWO Interdement

De proactieve aanpak van cliënten met dementie en hun mantelzorgers: van intermutualistische intervisie naar gedeelde methodiek

Alle mutualiteiten die actief zijn in West-Vlaanderen kregen de goedkeuring van de Provincie West-Vlaanderen om een uniek project uit te voeren rond het uitwerken van een nieuwe proactieve aanpak van cliënten met dementie voor de ziekenfondsen. Dit is uniek omdat alle mutualiteiten een gezamenlijke aanpak van deze problematiek uitwerkten en implementeren. Om tot een uniforme aanpak te komen, werden intermutualistische intervisiesessies georganiseerd, met als doel goede praktijken en stille kennis te expliciteren en om te zetten in een gedeelde methodiek. Deze methodiek wordt verspreid aan alle West-Vlaamse maatschappelijk werkers in ziekenfondsen via een website. Tevens vond op 13 maart 2017 een studiedag plaats voor iedereen die in de thuiszorg werkt. Onder andere medewerker Kathleen Vandenbroucke gaf een voordracht rond het lerend vermogen bij personen met dementie.

Het project liep van september 2015 tot maart 2017. ECD Sophia was lid van de adviescommissie.