Nieuwsbrief ECD Sophia Oktober 2016

Expertisecentrum dementie Sophia

Budastraat 20, 8500 Kortrijk

056/ 32 10 75

sophia@dementie.be

www.dementie.be/sophia

IMG_0263

 

Beste lezer,

21 september was traditioneel een dag om stil te staan bij wat personen met dementie meemaken en bij de situatie van mensen in hun nabije omgeving. In onze rubriek ‘Interview met een expert’ laten we dan ook een persoon met dementie aan het woord. Daarnaast hebben we met behulp van verschillende organisaties en bibliotheken dementie extra in de kijker geplaatst om zo het taboe rond dementie te doorbreken. In deze nieuwsbrief worden een aantal van deze initiatieven belicht.

 

Het Sophia team

Charlotte Cool, Ilse Masselis en Kathleen Vandenbroucke

INHOUD

Aanbod ECD Sophia

Regionale activiteiten

Nieuws vanuit Vlaanderen

Vormingsaanbod in de regio

Vakliteratuur

Interview met een expert

Aanbod ECD Sophia

Wenst u:

de werking van het ECD Sophia aan jouw organisatie voor te stellen?

jouw medewerkers een vorming aan te bieden?

ondersteuning bij het opstarten van een project?

folders van onze werking bestellen?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

       

Samen het taboe rond dementie doorbreken

avelgem5

Met de Werelddag Dementie, die op 21 september plaatsvond, werden alle bibliotheken en woonzorgcentra van Midden en Zuid West-Vlaanderen uitgenodigd om hun steentje bij te dragen om het taboe te doorbreken.  We mochten in een tiental steden en gemeenten inspirerende en uitnodigende infostands zien, onder meer in Kortrijk, Avelgem, Ieper, Roeselare, Anzegem, Rollegem Kapelle, …

Goed dat er ook in de bib aandacht wordt geschonken aan de dag van dementie. Dementie komt weer meer in de kijker zo. Het verrast mij te zien hoeveel informatie er al bestaat en initiatieven er worden genomen. Ook de boeken voor kinderen vind ik erg geslaagd.” Reactie van een bezoeker aan de infostand van de bibliotheek van Kortrijk.

Klik hier voor meer info rond de verschillende infostands en projecten die werden opgezet!

 

WALK – MOVE – STAGE for dementia!

Dementievriendelijk Kortrijk schakelt een versnelling hoger en zet dit najaar in op beweging! Samen met OCMW Kortrijk en de lokale dienstencentra, Stad Kortrijk, Het Ventiel, Logo Leieland, Polydans en ECD Sophia werd een energiek programma in elkaar gestoken! Zo zijn er de gratis wandeltochten, de beweegweek i.s.m. vzw Sportplus en op 27 november de voorstelling rond dementie vol muziek, dans en woord.

Lees meer

 

Dementievriendelijk toerisme: duurzame rondleiding in Texture

texture 1

Texture, museum van Leie en vlas is vragende partij om een duurzame rondleiding met klemtoon op reminiscentie van de persoon met dementie aan te bieden.

Dit vraagt een andere aanpak van de gids dan normaal. De gids speelt in op de reacties van de persoon met dementie die geprikkeld wordt via verschillende zintuigen: voelen, ruiken, horen, proeven, kijken… De multisensoriële aanpak roept herinneringen op die de persoon met dementie kan vertellen.

Lees meer

 

Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid

Binnen de hervorming van de zorg voor chronisch zieken hebben Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block en haar collega-ministers van het deelstateniveau de pilootprojecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken geselecteerd.

Voor de regio’s Midden en Zuid West-Vlaanderen werden 2 projecten geselecteerd! Met name het project De Brug en het project EMPACT. ECD Sophia is in beide projecten lid van het consortium.

Lees meer

 

Creatie van de toolkit D’oede Doze

affiche_doede_doze4-versielien.indd

Op 21 september werd het educatief inleefpakket D’oede Doze voorgesteld! D’oede doze is een creatie van Mentor vzw en de Hogeschool West-Vlaanderen in samenwerking met een ruim partnerschap van deskundigen, waaronder ECD Sophia.

Het educatief pakket bestaat uit:

  • een toolbox met simulatiemateriaal waarbij diverse fysieke kwaaltjes en dementie concreet worden gemaakt,
  • een educatieve website met filmmateriaal, inleefopdrachten, quiz, educatieve bundels en reflectietools.

“Schoenen dichtknopen, hoe moet dat nu weer?”

Lees meer

Regionale activiteiten

Wat ALZ? Hoe achteruitgang verwonderlijk kan zijn?

Het Overlegplatform Dementie Midden West-Vlaanderen nodigt u uit op hun jaarlijks vormingsmoment op 15 december 2017 van 19u tot 22u in LDC Patricia te Moorslede.

Wat Alz? Over de kern van communicatie, de kracht van dromen en het wonder van relaties.

Lees meer

 

Voorlezen bij bewoners van het woonzorgcentrum – Woonzorghuis Ter Meersch Avelgem

voorlezen

“Op een familieraad ergens in 2015 werd door iemand van de familieleden de vraag gesteld of er geen grootletterboeken konden ter beschikking gesteld worden voor de bewoners van het woonzorghuis. Er was in het oud woonzorghuis nog een bibliotheekje aanwezig geweest, maar die was, met de verhuis naar het nieuwe gebouw, op de achtergrond geraakt. Er kwam tegelijk ook de vraag of onze bewoners met dementie wel nog een boek konden lezen en of we hen niet op een andere manier het plezier van lezen konden verschaffen… met het stellen van die vraag werden de eerste stapjes van ons voorleesproject gezet.”, vertelt Dagmar Vereecke, referentiepersoon dementie.

Lees meer

Nieuws vanuit Vlaanderen

Werelddag Dementie krijgt veel aandacht

Wereldwijd stond 21 september in het teken van dementie. De boodschap van de expertisecentra dementie blijft actueler dan ooit: laten we inzetten op de mogelijkheden van mensen met dementie in plaats van te focussen op de beperkingen. Jurn Verschraegen, directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, gaf in verschillende media toelichting over dementie en de actuele uitdagingen in de zorg voor mensen met dementie. Op onze website kan je alles nalezen en opnieuw beluisteren.

Daarnaast ging ook de blog van de documentaire ‘Waar gaan we naartoe?’ in première. De documentaire schetst een uniek portret van de Nepal-expeditie ‘New Energy For Young Dementia’, maar veel meer dan dat vertelt ze iets waarvan we zoveel mogelijk mensen willen overtuigen: mensen met dementie, hun naasten en zij die dag in dag uit voor hen zorgen kunnen samen nog bergen verzetten! In het Canvas-programma ‘De Afspraak’ blikte Rick de Leeuw, die mee naar Nepal ging, terug: “Als je ziet met hoeveel problemen mensen met (jong)dementie geconfronteerd worden en hoe ze ondanks alles toch het beste proberen te maken van het leven, daar word ik nederig en gelukkig van”. Rick is ook peter van Het Ventiel, een buddyproject voor mensen met jongdementie, dat op 13 september beloond werd met de PRoF-award tijdens de PRoF-themadagen in Poperinge.

 

Uitnodiging 5e ontmoetingsdag jongdementie

ontmoetingsdagjongdementie

Naar jaarlijkse goede gewoonte organiseert Alzheimer Liga Vlaanderen een ‘Ontmoetingsdag Jongdementie’. De vijfde editie vindt plaats op 19 november in Campus Waas-Odisee (Hospitaalstraat 23 in Sint-Niklaas). Samen met de twee regionale expertisecentra dementie van Oost-Vlaanderen (Paradox en Meander) en met de steun van de Stad Sint-Niklaas werd een mooi programma uitgewerkt. Het belooft een ontspannende en informatieve dag te worden voor personen met jongdementie en hun naasten.

Tijdens de voormiddag komen diverse provinciale initiatieven rond jongdementie aan bod. Daarna geeft Marieke Van Vracem (Lucas – KU Leuven) verschillende tips over hoe we kunnen omgaan met jongdementie. De voormiddag wordt afgesloten met een boeiende getuigenis. Tijdens de middag kan je genieten van een warm en koud buffet. In de namiddag kan je kiezen tussen vier buitenactiviteiten in Sint-Niklaas en vier interactieve workshops op de Campus. Het slotwoord wordt door burgemeester Lieven Dehandschutter verzorgd. Deelnemers hebben ook de mogelijkheid om tijdens het programma naar het ontmoetingscafé te gaan, waar begeleiding is voorzien voor personen met jongdementie.

Voor meer info en inschrijvingen kan je terecht op de website van de Alzheimer Liga Vlaanderen.

 

De tweede cd van ‘De Stem van ons Geheugen’ is er

Op woensdag 21 september werd de nieuwe cd van ‘De Stem van ons Geheugen’ voorgesteld aan het publiek. Het initiatief wil samen zingen met mensen met dementie aanmoedigen. Onderzoek duidde immers op de heilzame effecten van zingen. Met het uitgeven van 18 bekende liedjes in een aangepast arrangement hoopt het project om organisaties uit de zorgsector, en in de thuiszorg in het bijzonder, aan te zetten om zelf ook een koor voor mensen met dementie op te richten. Er werd voor deze opname samengewerkt met Muziekmozaïek. Onder leiding van Jeroen Knapen voorzagen jonge muzikanten de gekende liedjes van een hedendaags deuntje in een folkjasje. Ze werden ingezongen door Inez Carsauw en Marnix De Cat. Het eindresultaat met o.a. arrangementen van ‘Love me tender’, ‘Breng eens een zonnetje’ en ‘Sarie Marais’ wil ook mensen met jongdementie aanspreken en klinkt veelbelovend!

Aan de realisatie van de cd ging een benefietactie ‘Mijn liedje voor jou’ vooraf. Koren, contactkoren en sponsors hebben tal van acties en concerten opgezet om geld in te zamelen voor één van de liedjes op de cd. Hiermee werd een totaalbedrag van ca. 12.000 euro ingezameld. Dit bedrag werd volledig besteed aan het herwerken en opnemen van de liedjes.

De cd is te bestellen via http://www.destemvanonsgeheugen.be/of via onze e-shop.

 

Dementie – de essentie       Nieuw!

de-essentie

Over dementie is veel informatie beschikbaar. Te veel om lezen, te veel om er snel de essentie uit te halen. In dit boek plaatst Jan Steyaert van Expertisecentrum Dementie Vlaanderen de belangrijkste informatie overzichtelijk bij elkaar. Hij richt de blik op de Vlaamse context en kijkt naar de dingen vanuit het perspectief van mensen die beroepsmatig zorgen voor personen met dementie en van mantelzorgers. Een bundeling van de kennis die ertoe doet.

Deze publicatie vormt een actualisatie en vervanging van de brochure Basisinformatie dementie die Patrick Verhaest in 2008 schreef.

Lees meer

Vormingsaanbod in de regio

10
  • Betekenisvolle activiteiten voor thuiswonende personen met dementie – donderdag 15 december 2016 – Heule – Meer info
  • Dementie en psychiatrie – dinsdag 14 maart 2017 – Brugge – Meer info
  • Gebruik van je stem – donderdag 20 april 2017 – Heule – Meer info
  • ‘Ongewoon gewoon’ Omgevingszorg bij personen met dementie thuis – donderdag 1 juni 2017 – Torhout – Meer info

Vakliteratuur

‘Zijn we te beschermend?’

Naarmate dementie vordert nemen de dilemma’s toe, met name ook rond vrijheid en veiligheid. Twee vragen staan daarbij centraal: hoe zorgen we voor een veilige leefomgeving voor mensen met dementie en in hoeverre kunnen zij daarbij zo veel mogelijk zelfstandigheid behouden? Lange tijd heeft de eerste vraag de tweede overschaduwd. Dat is ook begrijpelijk: safety first. Maar zonder de tweede vraag leidt dit gemakkelijk tot maatregelen die de vrijheid van mensen met dementie onnodig beperken.

Het tijdschrift voor Psychogeriatrie Denkbeeld, van april 2016, gaat uitgebreid in op dit onderwerp en op de betekenis en inhoud van de Dialoogbijeenkomsten Vrijheid en Veiligheid bij dementie.

Lees het volledige artikel:   denkbeeld_02_2016_vrijheidenveiligheid

Interview met een expert

foto-lieve-1

In deze vaste rubriek laten we steeds een expert aan het woord rond een bepaalde thematiek binnen dementie. Deze keer laten we graag een persoon met dementie aan het woord met name Lieve.

De brief van Lieve werd geschreven door haar man, gebaseerd op wat Lieve doorheen haar ziekteproces vertelde. De brief werd geschreven in de lente van 2012, zeven jaar na haar diagnose. Lieve overleed in augustus 2015.

Help, ik weet dat ik vergeet.

Men zegt dat de bedrading van mijn computer onherstelbaar beschadigd wordt. Daardoor gaat mijn bibliotheek onherroepelijk dicht. Gisteren is niet meer en plannen voor morgen is onmogelijk. Het enige haalbare is NU!  “

Lees de volledige brief

< boven > < venster sluiten >