Nieuwsbrief ECD Contact maart 2017

Nieuws vanuit ECD Contact

Team ECD Contact is op zoek naar een nieuwe collega!

U las wellicht reeds onze vacature. Heeft u interesse? bezorg de gevraagde documenten uiterlijk 28/03/2017 per mail aan vacature@ocmwhasselt.be of per post t.a.v. Dienst Personeel & Organisatie, OCMW, A. Rodenbachstraat 20, 3500 Hasselt.

 

Vormingen ECD Contact in de kijker

“Intimiteit, seksualiteit en dementie: bespreekbaarheid en handvaten voor het ondersteunen van seksualiteit van mensen met dementie” (workshop)

11/05/2017, 13u-16u30 (Hasselt)

Dementie en seksualiteit.. het lijkt geen evidente combinatie. Toch hebben ook personen met dementie en hun eventuele partners behoefte aan intimiteit en fysiek contact, in welke vorm dan ook. Hoe ga je hier als zorgverlener mee om? Wanneer spreken we van seksueel grensoverschrijdend gedrag en hoe ga je hiermee om? Hoe praat je over seksualiteit met de ouderen zelf, met je collega’s, met de familie? … Tijdens deze workshop staan we stil bij de invloed van dementie op het seksuele en intieme leven, wanneer is seksueel gedrag ok en wanneer mag of moet je begrenzen. We lichten tevens de ondersteuningboom dementie en seksualiteit toe. Dit is een tool om seksualiteit bij mensen met dementie bespreekbaar te maken en op een respectvolle manier te ondersteunen.

Bekijk het volledige programma en schrijf in!

 

“Kennismaking met Validation” (tweedaagse  opleiding, i.s.m ECD Vlaanderen)

18/05/2017 en 19/05/2017, 9u30-16u30 (Hasselt)

Validation is een communicatiemethode ontwikkeld door Naomi Feil en bestaat uit verbale en non-verbale technieken die helpen de relatie met personen met dementie aan te gaan en in stand te houden. Validation is erop gericht de belevings- en gevoelswereld van ouderen te bevestigen. Validation stelt de persoonlijke levenswereld van  Gedesoriënteerde ouderen centraal.

Hoe kunnen wij de noden herkennen achter het gedrag, deze erkennen en bevestigen? En hoe gaan we hier mee om? …

Bekijk het volledige programma en schrijf in!

 

Expertendag “Dementie, vergeet de familie niet!”

Studiedag met workshops, i.s.m. het Limburgs Netwerk Dementie,
07/09/2017, 9u30-16u45 (Genk)

lnd“Expertendag 2017”, de vierde expertendag van het Limburgs Netwerk Dementie, legt de focus op zorgen voor personen met dementie … samen met de familie. De thema’s die aan bod komen tijdens de plenaire toelichtingen en de workshops hebben betrekking op de persoon met dementie, maar leggen steeds de link met de betrokken familie. Hoe is dit voor de betrokken familieleden? Hoe voelen zij zich hierbij? Wat kan familie ondernemen? Hoe kunnen wij als zorg- en hulpverleners de familie optimaal betrekken en ondersteunen? …

Bekijk het volledige programma en schrijf in!

 

“Anders communiceren met personen met dementie, doe-voel-ervaar-namiddag”  (workshops)

06/10/2017, 13u-16u30 (Hasselt)

In boeiende en interactieve workshops, begeleid door zorgclown Trudie Appermans en auteur Kasper Bormans, gaan we zelf aan de slag. Door te doen, voelen en ervaren, maken we kennis met andere, vernieuwende manieren van communiceren met mensen met dementie. …

Bekijk het volledige programma en schrijf in!

trudie pop    kasper bormans met boek

 

Nieuws vanuit Limburg

Vorming in Limburg

Bekijk  hier het vormingsaanbod van Limburgse organisaties 

Praatcafé dementie ism ECD Contacten het aanbod specifiek voor mantelzorgers van personen met dementie: Limburgse praatcafés dementie en Familiegroepen (jong)dementie en Psycho-educatie ‘dementie en nU’.

Vakanties voor (jonge) personen met dementie en hun mantelzorgers

Lees hier het aanbod van S-Plus en S-Plus Mantelzorg.

Lees hier het aanbod van Samana regio Limburg.

 

Medisch Centrum Sint-Jozef opende Daghospitaal A+, een therapeutische daghospitalisatie voor mensen met dementie

Lees hier meer informatie en bekijk de folder.

 

Erfgoeddag 2017: Zorg dat je erbij bent!

“In een samenleving waar er nog weinig tijd en ruimte is voor creativiteit en kwetsbaarheid is het ook zo belangrijk om onderwerpen als ‘Zorg’ aan bod te laten komen. Evenementen als Erfgoeddag creëren op deze manier een moment waar er de mogelijkheid is voor bewustwording, openheid, gevoeligheid en ontroering.” (Linde De Nijs)

Bekijk hier het promotiefilmpje.

Doet jouw organisatie mee aan Erfgoeddag, op 23 april? Open dan zeker deze link om promotiemateriaal te bekomen!

Als Expertisecentrum Dementie Contact ondersteunen we graag dit initiatief. Organiseert u in Limburg een activiteit rond het thema Dementie, stuur ons dan de nodig informatie via ecd.contact@ocmwhasselt.be.

Zo kunnen wij mee promotie maken en bezorgen we je graag folders van ECD Contact ter ondersteuning van jullie project !

 

Nieuws vanuit Vlaanderen

Dementievriendelijke ziekenhuizen: terugblik studiebezoek Worcester

Dementievriendelijke ziekenhuizen. Het is een vertrouwd begrip in het Verenigd Koninkrijk, maar bijna niet gekend in de Vlaamse zorgsector. Toch is het ook voor ons een interessant concept. Personen met dementie verblijven op zowat alle diensten van het ziekenhuis en hun aantal is de afgelopen jaren toegenomen. Bovendien stelt men vast dat er vandaag de dag een grote mismatch is tussen hoe ziekenhuizen georganiseerd zijn, hoe personen met dementie benaderd worden en wat deze kwetsbare groep eigenlijk nodig heeft.

Op 22 en 23 november 2016 trok Herlinde Dely (projectmedewerker kwaliteitszorg ECD Vlaanderen) daarom naar Worcester in het Verenigd Koninkrijk om kennis te maken met enkele dementia friendly hospitals en met de expertise die de University of Worcester (Association for Dementia Studies) over dit thema verworven heeft. Je leest haar verslag hier.

< boven > < venster sluiten >