Psycho-educatie “Dementie en nU”

dementie-en-nu‘Dementie en nu kan een belangrijke bijdrage leveren om mensen met dementie langer zelfstandig in hun vertrouwde omgeving te laten wonen te stimuleren, met behoud van kwaliteit van leven. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen hebben daarom de handen in elkaar geslagen en zijn in 2013 gestart met de ontwikkeling van het ‘Dementie en nu psycho-educatiepakket, met Els Dammekens en Christophe Lafosse als auteurs. Via allerlei organisaties zoals de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, lokale dienstencentra en geheugenklinieken wordt het pakket aangeboden als een reeks van 10 bijeenkomsten, gericht op mantelzorgers van personen met dementie.

Thema’s die aan bod komen in die bijeenkomsten zijn: invoelen in de beleving van mensen met dementie, omgaan met zorg, met gedrag, met financiën, met veiligheid, hoe omgaan en communiceren met familie en omgeving en hoe communiceren met de persoon met dementie. Verder wordt ingegaan op gevoelens en gedachten bij de mantelzorger, het in balans brengen van draagkracht en draaglast en het thema coping en zingeving. 

Het ondersteunend materiaal voor dit initiatief wordt gevormd door een map voor de mantelzorger en een map en opleiding voor de coaches die de psycho-educatiesessies geven.

 

Klik hier voor meer informatie en het aanbod van deze psycho-educatie in Vlaanderen.