Nieuwsbrief 1 september 2017

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14
f 070 224 777

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn, Twitter en Pinterest of word lid van onze Facebook-groep.

 

Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen breidt uit

Op 1 augustus startte Leentje De Wachter als projectmedewerker. Ze zal tot eind 2020 halftijds werken aan het Europese CASCADE-project waarbij een innoverend, persoonsgericht en kostenefficiënt zorgmodel wordt ontwikkeld en uitgetest. Daarbij hoort onder andere de ontwikkeling van meertalige leerpakketten voor professionele en niet-professionele zorgverleners. We wensen Leentje heel veel succes!

Op 20 september vindt de volgende CASCADE-partnermeeting plaats. Deze keer bij één van de Vlaamse projectpartners, het woonzorghuis Ten Kerselaere in Heist-op-den-Berg. Doel van deze bijeenkomst is het concept kleinschalig genormaliseerd wonen dat dit woonzorghuis hanteert te leren kennen en hoe de visie en de missie, het organisatiemodel en zelfs de architectuur dit concept weerspiegelen. Na een bezoek aan Ten Kerselaere staan WZH Hof van Arenberg (Duffel) en WZH Ambroos (Hofstade) op het programma. De drie woonzorghuizen maken deel uit van een breder netwerk VZW Emmaüs. De dag wordt afgesloten met een rondetafelgesprek over hoe de zorg en de organisatie daarvan op deze drie sites inspirerend kan zijn voor het ontwerpen van het Europese CASCADE-model. Meer info over CASCADE kan je vinden op onze website.

De Alzheimer Code 2017: het aftellen kan beginnen

Nog twee weken en het is zover: dan schiet ‘De Alzheimer Code editie 2017’ uit de startblokken. Met de voorstelling ‘Gisteren zal het regenen’ gaat ‘De Alzheimer Code’ op 14 september feestelijk van start in CC De Spil in Roeselare. Josse De Pauw leest uit ‘Gestameld liedboek’ van Erwin Mortier, Koenraad Tinel maakt live on stage penseeltekeningen, Hannah De Meyer leest gedichten voor van Bernard Dewulf, Charles Ducal, Joke van Leeuwen e.a. Waar woord en beeld tekortschieten, spreekt de muziek van het Rony Verbiest Trio. Het wordt een beklijvende, warme avond.

Tickets kosten 12 euro, 10 euro (groepen) en 7 euro (scholen). Reserveren kan via www.despil.be.
‘Gisteren zal het regenen’ is ook het begin van een bijzondere week in Roeselare, met veel aandacht voor dementie. Die week wordt op 21 september afgesloten met de ‘Werelddag Dementie’.
Met de voorstelling wordt het startschot gegeven voor bijna 200 sociaal-culturele initiatieven rond dementie in heel Vlaanderen. Benieuwd naar het aanbod in jouw buurt? Surf naar de website voor alle info over het programma.

 

Het referentiekader dementie krijgt vorm

Wat is kwaliteitsvolle zorg voor mensen met dementie en hun naasten? Dat is de eerste vraag waarover het Expertisecentrum zich de afgelopen maanden boog bij het schrijven van het referentiekader voor kwaliteit van zorg, wonen en leven. Een literatuurstudie, focusgroepen met mantelzorgers en zorgverleners, interviews met personen met dementie en hun naasten, met experten uit het werkveld en een aantal werkveldbezoeken, brachten langzaam maar zeker de krijtlijnen van goede zorg in beeld. Na negen maanden is de eerste mijlpaal bereikt: het model van waaruit het referentiekader zal vertrekken is klaar en de eerste hoofdstukken kregen vorm.

Op 10 en 16 november vindt telkens om 10 uur een lees- en focusgroep plaats voor mantelzorgers, directieleden en zorgverleners (thuiszorg, woonzorgcentra, ziekenhuizen) waarbij we, op basis van de eerste teksten, onderdelen van het model toetsen. Sluit je graag aan in Brugge of Antwerpen, schrijf je dan in via herlinde.dely@dementie.be.
– 10/11: ECD Vlaanderen, Lokkaardstraat 8, 2018 Antwerpen
– 16/11: Hogeschool West-Vlaanderen, Rijselstraat 5, 8200 Brugge (naast het station)

 

 

Symposium ‘De Stem van ons Geheugen’

Op 27 oktober vindt het symposium ‘De Stem van ons Geheugen’ plaats in Gent. Het programma belicht verschillende aspecten van zingen met personen met dementie en richt zich tot begeleiders, animatoren, zorgpersoneel en directies uit de zorgsector en muzikanten, leerkrachten en directies uit de cultuursector en het (muziek)onderwijs. Op het programma staan een lezing over zingen en dementie van Anke Coomans (LUCA, School of Arts), een lezing over de ouder wordende stem en communicatie van Wivine Decoster (KU Leuven) en verschillende getuigenissen uit de contactkoren. Tijdens de namiddag kan je genieten van een gezamenlijk optreden van het Fotonkoor en het Regenboogkoor en kan je intekenen voor twee inspiratiesessies rond samen zingen, zingen in de zorg en repertoire voor het contactkoor.

Inschrijven en het volledige programma raadplegen kan via de website van ‘De Stem van ons Geheugen’.

Recensie ‘Ons Hart’ – Pedro Brugada

De Spaanse cardioloog Pedro Brugada werkt al zo’n 30 jaar in Vlaanderen en doet zowel klinisch werk in Brussel en Aalst als onderzoekswerk aan de VUB. Hij kreeg enige bekendheid via het eerste seizoen van ‘Topdokters’. Zijn specialisatie ligt bij hartritmestoornissen. Eén specifieke vorm daarvan werd zelfs vernoemd naar hem en zijn broers (eveneens cardioloog): het syndroom van Brugada. Nu hij 65 geworden is heeft hij de tijd gevonden om, samen met wetenschapsjournalist Marc Geenen, zijn fascinatie voor en kennis over het hart in een boek voor het brede publiek te verwerken. Dus geen werk voor specialisten, maar voor burgers zoals u en ik, wiens hart zo’n 100.000 keer per dag slaat en zo’n 7000 liter bloed rondpompt zonder dat we er bij moeten nadenken. Brugada noemt zijn boek een gebruiksaanwijzing en onderhoudsboekje. Net zoals je dat bij een auto krijgt. Het boek valt uiteen in vier delen, die voorafgegaan worden door een korte levensschets van het bijzondere leven van Pedro Brugada. Je kan de integrale recensie lezen via onze website.

 

 

Postkaart helpt mantelzorgers op weg bij vragen over dementie

Vanuit het Overleg Platform Dementie (OPD) zorgregio Gent werd er afgelopen jaar gewerkt rond de ondersteuning van mantelzorgers. Daarvoor werd een bevraging gedaan bij hen om na te gaan wat de noden waren bij aanvang van de aandoening. Daaruit bleek dat heel wat mensen enerzijds op zoek zijn naar informatie, maar meer nog naar een duidelijk aanspreekpunt waar ze terecht kunnen met hun vragen. Mantelzorgers gaven daarbij aan dat de vragen die ze hebben ook evolueren in de tijd: bij het horen van de diagnose heb je andere vragen dan pakweg twee jaar later. Telkens opnieuw begint een zoektocht naar waar ze terecht kunnen met hun specifieke vraag.

Vanuit het OPD werd hierop een antwoord geformuleerd onder de vorm van een postkaartje met belangrijke aanspreekpunten waar men terecht kan. In eerste instantie was het de bedoeling om dit kaartje te verspreiden via de huisarts en de apothekers, maar ook andere organisaties bleken enorm geïnteresseerd. De initiatiefnemers, waaronder onze collega’s van regionaal expertisecentrum dementie Paradox, hopen op deze manier ondersteuning te kunnen bieden aan mantelzorgers zodat ze met hun vraag snel op de juiste plek terecht komen om geholpen te worden. Het kaartje is dan ook op verschillende plaatsen beschikbaar en via deze link kan je een voorsmaakje downloaden.

 

Nieuw vormingspakket en nieuw vormingsaanbod!

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen organiseert twee infomomenten over het nieuwe opleidingspakket ‘Er zijn voor mensen met dementie – samen op weg naar meer kwaliteit van leven’. Dit opleidingspakket wil zorgvrijwilligers en medewerkers uit de aanvullende thuiszorg ondersteunen in hun contact met personen met dementie.  Beide infomomenten vinden plaats bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen in Antwerpen op donderdag 5 oktober van 14 tot 16 uur (inschrijven) en op donderdag 21 december van 9.30 tot 11.30 uur (inschrijven). Meer informatie over het nieuwe vormingspakket kan je vinden via onze website.

Ons nieuwe vormingsaanbod voor het najaar 2017 en voorjaar 2018 nog niet gezien? Laat je inspireren: bekijk de opleidingsbrochure en schrijf vandaag nog in!

Ook voor de opleidingen tot referentiepersoon dementie die begin januari 2018 van start gaan in Geel, Dilbeek, Gent en Brugge zijn er nog plaatsen beschikbaar.

Mensen met dementie formuleren in Canada onderzoeksprioriteiten

Recent werd in Canada een top 10 van toekomstige onderzoeksprioriteiten inzake dementie gepubliceerd, voor en door mensen met dementie. Niet alleen het overzicht van de belangrijkste onderzoeksthema’s is inspirerend, maar ook de manier waarop het tot stand kwam. In het afgelopen jaar werden Canadezen die persoonlijk of vanuit hun werksituatie met dementie geconfronteerd worden, bevraagd naar hun belangrijkste uitdagingen over leven met dementie, preventie, behandeling en diagnose van dementie. Deze studie, ook bekend als ‘The Canadian Dementia Priority Setting Partnership’, is bedoeld om de toekomstige onderzoeksprioriteiten te identificeren en te delen met Canadese onderzoekers en financierende organisaties. Opvallend is o.a. dat onderzoek naar de impact van stigma op de levenskwaliteit van mensen met dementie helemaal bovenaan de lijst staat. Ook in Vlaanderen blijven we verder inzetten op een respectvolle communicatie met en over mensen met dementie. Een genuanceerde beeldvorming vormt immers de toetssteen van een dementievriendelijke zorg en samenleving. Je kan de volledige top 10 met onderzoeksprioriteiten hier raadplegen.

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >