Nieuwsbrief 2 oktober 2020

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn, Twitter en Pinterest of word lid van onze Facebook-groep.


Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Doneren met fiscaal attest vanaf 40 euro

‘Laten we leven aan de dagen toevoegen in plaats van enkel dagen aan het leven’

Corona zet onze samenleving onder hoogspanning. Als burger, zoon, dochter of moeder, vader, partner, vriend, buur, hulpverlener zijn we betrokken bij zorg in de breedste zin van het woord. We beseffen zeer goed dat corona nog een tijd ons leven zal beïnvloeden. Maar toch, is er dan echt geen perspectief voor wie zorg nodig heeft en zorg geeft? Vandaag lijkt het er steeds meer op dat corona ons leven overneemt. Wordt het niet de hoogste tijd om dit om te keren? Cruciaal hierbij is het zoeken naar een levenswijze die de kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij we de aanvankelijke gevoelens van angst voor het virus terug omzetten in positieve energie.

We moeten bekijken hoe je dit vorm geeft voor mensen met een beperkt levensperspectief: hoe beperken we de remmingen in de mogelijkheden om contact te hebben met onze dierbaren? Stel je voor dat je als mantelzorger niet meer betrokken wordt bij het leven van je naaste. Stel dat je hulpverlener bent en je gevraagd wordt om het contact met zorgvragers te beperken.

Wat als die nodige ondersteuning en houvast zich vanaf nu weer meer zou richten op kwaliteit van leven in de plaats van enkel het beperken van risico’s? Dan dringen zich een aantal andere keuzes op. Keuzes die volgens ons niet alleen van medische aard zijn. Vanuit het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen schreven we samen met heel wat andere organisaties uit het veld daarom een oproep tot actie die je hier kan terugvinden. Bedoeling is dat deze oproep zoveel mogelijk mensen bereikt, dus we houden een warm pleidooi om de tekst zoveel mogelijk te delen.

Terugblik webinar ‘Onderweg naar betere dementiezorg’

Werelddag Dementie. Een dag die we niet zomaar voorbij kunnen laten gaan. Zeker niet omdat ook de zes pilootprojecten bij het referentiekader dementie stonden te popelen om hun verhaal te delen. Een jaar lang gingen ze, met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen als coach, aan de slag rond persoonsgerichte zorg. Hun ervaringen deelden ze tijdens de digitale studiedag ‘Onderweg naar betere dementiezorg’.

Meer dan 200 mensen schreven zich in voor onze eerste digitale studiedag. Verschillende sprekers, zoals Koen Geenen (Thomas More-hogeschool), dr. Hilde Verbeek (Universiteit Maastricht) en auteur Nicci Gerrard belichtten er interessante thema’s: de rol van mantelzorgers in het ziekenhuis, het vuur warm houden in een veranderingstraject, de meerwaarde van een zorgboerderij voor mensen met dementie, …

Ook de zes pilootprojecten namen het woord en vertelden over het afgelegde parcours: met vallen en opstaan hebben ze allemaal mooie stappen vooruit gezet richting persoonsgerichte zorg. Met hun verhaal hopen ze ook jou te inspireren! In dit compilatiefilmpje krijg je een eerste indruk van de zes trajecten.

Klik op de volgende links om het ambassadeursfilmpje van de zes pilootprojecten te bekijken:
Algemeen Ziekenhuis Sint-Maarten (Mechelen)
ZNA Hoge Beuken (Antwerpen)
Dienst Maatschappelijk Werk CM Limburg i.s.m. Ocura vzw
Het Portiek – De Korenbloem (Kortrijk)
Woonzorgcentrum Heilig Hart (Sint-Niklaas) 
Woonzorgcentrum Lindelo (Lille)

De pilootprojecten bundelden hun ervaring in het boek ‘Onderweg naar betere dementiezorg’. Je kan het aankopen via onze webwinkel of hier digitaal lezen.

 

Webinar en nieuw boek ‘Samen verbindt’ – wat generaties van elkaar kunnen leren

Jong en oud hebben er veel baat bij om met elkaar in contact te komen en zo meer over elkaar te weten te komen. Vanuit dat idee ontstaan er prachtige initiatieven die getuigen van veel creativiteit en inventiviteit. Die projecten en programma’s zorgen voor fijne contacten en verbinden mensen, generaties en organisaties. Hun maatschappelijk nut staat als een paal boven water, maar er valt nog heel wat terrein te winnen.

Op de onlineboekvoorstelling van ‘Samen verbindt’ op woensdag 18 november willen we je inspireren om jong en oud met elkaar te verbinden via intergenerationele samenwerkingen. We gaan bovendien op zoek naar creatieve ideeën om hierop ook in tijden van corona te blijven inzetten.

Bekijk hier het programma van het webinar en schrijf vandaag nog in.

 

Brochure ‘Dementie, als je ermee te maken krijgt’, informatie op maat van jouw stad, gemeente of vereniging

Vanuit de praktijk weten we dat wie met dementie te maken krijgt een grote nood heeft aan specifieke informatie: over de eerste tekenen, de rol van de huisarts en de specialist, de juridische aspecten, omgangsadvies, het diverse aanbod van beschikbare hulp- en dienstverlening. En ook: het aanbod binnen de eigen gemeente of stad. Om aan die informatiehonger tegemoet te komen, hebben de expertisecentra dementie een gloednieuwe brochure in magazinevorm uitgebracht. We deden dit samen met onze partners zoals de Alzheimer Liga Vlaanderen, de Vlaamse Ouderenraad, VVSG en de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen.

Naar aanleiding van de Werelddag Dementie op 21 september zetten we deze brochure graag in de kijker als handig en laagdrempelig informatie-instrument, nu ook op papier verkrijgbaar. Diverse gemeenten in Vlaanderen bestelden een gepersonaliseerde versie en je kan als organisatie, vereniging, stad of gemeente opnieuw bestellen, gezien de grote vraag die er reeds naar de brochure was en is. Zo helpen we iedere gemeente en organisatie op weg om een ouderen- of dementievriendelijk aanbod te voorzien voor iedereen die met dementie te maken krijgt.

Je kan één of meerdere exemplaren van de brochure bestellen via deze link.
Wil je een gepersonaliseerde versie voor je stad, gemeente, organisatie of vereniging? Contacteer dan tine.mous@politeia.be.

Campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ reist virtueel naar Amerika en Kroatië

Vorig jaar schreef de Vlaamse sensibiliseringscampagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ een nieuw hoofdstuk. Op de campagnewebsite werden heel wat beklijvende getuigenissen gepubliceerd van de campagneambassadeurs over hun persoonlijke ervaring met dementie. Daarnaast verschenen ook een nieuwe cartoonreeks, posters, flyers, beeldverhalen, een animatiefilm en kunnen mensen gratis digitaal beeldmateriaal bestellen via de fotodatabank, Als kers op de taart verschenen op de campagnewebsite ook het manifest en de introductievideo van de allereerste ‘Vlaamse werkgroep van mensen met dementie’.

Niet alleen de nieuwe communicatietools van de campagne werden fel gesmaakt, ook tijdens de talloze presentaties in binnen- en buitenland bleek er heel wat enthousiasme voor de missie van ‘Vergeet dementie, onthou mens’. En dat blijft ook zo in tijden van corona. Recent presenteerde Olivier Constant (communicatiemedewerker Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) de campagne tijdens een virtuele meeting van de Amerikaanse advocacy-organisatie Dementia Action Alliance en daarnaast stond de campagne ook op het programma van de virtuele editie van de International Conference on Integrated Care die vanuit de Kroatische stad Zagreb werd gestreamd voor deelnemers vanuit heel Europa.

 

 

Toekomstige toename aantal mensen met dementie wat kleiner dan verwacht?

Om het dementiebeleid voor de volgende jaren uit te bouwen, moet je goede en genuanceerde prevalentiecijfers hebben. LUCAS kwam begin deze maand met een uitgebreid rapport waarin niet alleen het gangbare model op onze bevolkingscijfers toegepast werd, maar ook andere modellen. Opvallend daarin is dat steeds meer onderzoek wijst op een toekomstige daling van het aantal personen met dementie, als we blijven inzetten op hersengezonde leefstijl.

Het rapport van LUCAS is beschikbaar op hun website. Ze schreven er ook een artikel over in Tijdschrift voor Geneeskunde. Jan Steyaert, onze wetenschappelijk medewerker, schreef er een editoriaal bij. Je kan de volledige versies van de artikels opvragen via doc@dementie.be.

 

Foton lanceert nazomerboekje om steun te bieden in tijden van corona

Door de coronamaatregelen moest regionaal expertisecentrum dementie Foton haar activiteiten voor het najaar noodgedwongen heroriënteren. De ontmoetingsmomenten, het Fotonkoor, muzieknamiddagen, … niets kan op een veilige manier nog plaatsvinden. Vanuit een grote nood aan verbondenheid en samenzijn die ze voelden bij de mantelzorgers en personen met dementie, zijn ze op zoek gegaan naar een creatief alternatief voor de weggevallen activiteiten. Het resultaat kan je hier vinden.

Het is een hoopgevende publicatie geworden. Er werden een aantal inspirerende initiatieven, helende woorden, leuke ontdekkingen en warme gedachten van de afgelopen maanden in vastgelegd. Het werd aan alle gezinnen bezorgd die normaal naar de activiteiten van Foton komen. Ze kunnen er onder andere een handleiding vinden om virtueel een museum te bezoeken en op reis te gaan via Google Maps.

Terugblik doctoraatsviering Kasper Bormans

Kasper Bormans (bekend van onder meer het boek Wat Alz?) verdedigde begin mei aan de KULeuven zijn proefschrift in volle coronagolf, een tijd waarin we strenge maatregelen volgden. De verdediging liep dan ook online, zonder publiek. Begin september werd daarom een presentatie van zijn werk georganiseerd, deze keer met publiek.

Kasper presenteerde de kern van zijn onderzoek en liet een waaier van getuigen aan het woord, mensen die hij doorheen het traject van dit onderzoek ontmoette en er op een of andere manier een bijdrage aan leverden. Diverse thema’s kwamen op die manier aan bod, zoals kunst, mantelzorg, humor en beeldvorming. De bijeenkomst werd afgesloten met de op dit proefschrift gebaseerde publicatie ‘Tijd maken voor mensen met dementie, 52 manieren om te blijven communiceren’ (Uitgeverij Lannoo). Daarmee is duidelijk dat het proefschrift geen eindpunt is, maar een startpunt van nieuw werk. Via deze link kan je de bijeenkomst integraal herbeluisteren.

World Young Leaders in Dementia houden geslaagd webinar ‘Dementia & technology’

Op donderdag 24 september organiseerde de internationale netwerkorganisatie WYLD (World Young Leaders in Dementia) een druk bijgewoond webinar rond het thema zorgtechnologie en virtuele ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten. Zeker in deze tijden van corona een actueel thema dat de dagelijkse zorg voor en ondersteuning van mensen met dementie voor heel wat nieuwe uitdagingen plaatst.

Sprekers waren Sarah Walcook van het Karolinska Institutet in Zweden, Dr. Kenny Chui van het Jockey Club Centre for Positive Ageing (JCCPA) in Hong Kong en Rachel Lim van de Alzheimer’s Disease Association in Singapore. Rode draad doorheen het webinar was het betrekken van mensen met dementie bij de ontwikkeling van nieuwe tools, een betere afstemming tussen ondersteuningsnoden en wat ontwikkeld wordt en vooral ook de meerwaarde van onlinetools om te blijven bouwen aan kwaliteit van leven als fysiek menselijk contact moeilijk is door veiligheidsmaatregelen. Het webinar maakte eens te meer duidelijk dat maatwerk voor mensen met dementie rond dit thema heel wat perspectief biedt voor de toekomst, over culturele en geografische grenzen heen!

‘Vandaag is mijn vierdag’ – nieuw interactief voorleesboek voor een jarige met dementie

Je bent jarig vandaag, maar wat als je je deze dag niet langer herinnert? Voor mensen met dementie is dit vaak een realiteit. Zo gaat de magie van hun verjaardag onopgemerkt voorbij. Jammer, want je verjaardag is de dag van het jaar dat het volledig om jou mag draaien. Het voorleesboek ‘Vandaag is mijn vierdag’ brengt daar verandering in. Met het voorleesboek kan je als familie of zorgverlener een originele toets geven aan de verjaardag van een persoon met dementie.

Aan de hand van een chronologische opbouw, illustraties en eenvoudige tekst begeleidt het boek je door de hele dag. Tijdens het voorlezen zal de jarige telkens opnieuw op een positieve manier gestimuleerd worden tot communicatie en interactie. Met zintuiglijke stimuli wordt de jarige bovendien geprikkeld en verder bewustgemaakt van het verjaardagsgebeuren. Om alles in goede banen te leiden, bevat dit boek ook een handleiding voor de voorlezer. Daarin staan nuttige tips om het verjaardagsverhaal persoonlijk te maken. Zo vormt het boek een brug tussen verhaal en realiteit, waarbij heel wat passages effectief uitgevoerd kunnen worden. Interesse? Je kan de publicatie hier bestellen.

Met de code ‘VIERDAG’ krijg je als lezer van onze nieuwsbrief nu tijdelijk tot en met 31 oktober 2020 10% korting en gratis verzending aangeboden. Bij afrekening in de webshop krijg je een vakje te zien waar je de code kunt invullen.

Vorming in de kijker

Mis onderstaande opleiding niet en schrijf vandaag nog in:

> 16/10/2020: Maakt dementie onbekwaam? Over de juridische aspecten van dementie

> 29/10/2020: Zinvolle activiteiten met jonge personen met dementie

Op zoek naar bijkomende inspiratie op weg naar kwalitatief hoogstaande dementiezorg? Bekijk dan zeker ook ons uitgebreide vormingsaanbod.

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >