Nieuwsbrief 26 november 2021

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.be

t 03 609 56 14

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn, Twitter, Pinterest, Facebook en YouTube.

Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Doneren met fiscaal attest vanaf 40 euro

Webinars dementie: welkom op je vaste afspraak met Cera en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Het webinar ‘Dementie – tijdige diagnose en passende opvang’ van Cera in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen dat op 10 november plaatsvond bereikte 1313 deelnemers. In dit webinar ging het over de diagnose en behandeling van dementie. Hoe stelt de arts vast of er dementie aanwezig is? Welke rol heeft de huisarts en welke de specialist? Hoe ver staat de wetenschap in de behandeling van dementie? Hoe zet je je leven terug op de rails na de diagnose en hoe past de term ‘zorgdiagnose’ daar in? Op onze website kan je terecht voor bijkomende achtergrondinformatie en de link naar de opname van het webinar.

Het volgende webinar op 16 december gaat over wat er wél nog mogelijk is met een diagnose dementie. Kan je nog blijven reizen? Is er een cultureel aanbod voor mensen met dementie? Welk effect hebben (voor)lezen en zingen? Wat kan een dementievriendelijke gemeente voor je doen? … In dit webinar trekken we alle registers open en gaan we op zoek naar manieren om, ook met dementie, te blijven deelnemen aan de samenleving. Na een boeiende inleiding door Patrick Verhaest, coördinator begeleider-animator in de ouderenzorg (HIK), vertellen drie sprekers over de impact van samen zingen, samen cultuur snuiven en samen lezen: Lise Polfliet van Koor en Stem, Sofie Vermeiren van Museum M (Leuven) en Dirk Terryn van Het Lezerscollectief. Je kunt vooraf en ook de avond zelf vragen stellen die we met plezier voorleggen aan onze sprekers. Iedereen die met dementie te maken krijgt is welkom. Gratis inschrijven kan hier.

Samen Verbindt – wat generaties van elkaar kunnen leren

Vanuit het idee dat jong en oud er baat bij hebben om elkaar te ontmoeten en te leren kennen, ontstaan er prachtige initiatieven die getuigen van creativiteit en inventiviteit. Deze projecten zorgen voor fijne contacten en verbinden mensen, generaties en organisaties. Hun maatschappelijk nut staat als een paal boven water, maar er valt nog heel wat terrein te winnen in de kruisbestuiving tussen jong en oud.

De komende weken kan je op het YouTube-kanaal van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen terecht voor een aantal inspirerende projecten over deze toekomstgerichte visie op zorg en onderwijs en over de opportuniteiten.

Meer weten over inspirerende intergenerationele initiatieven? Neem zeker ook hier eens een kijkje!

 

MONUMENT-project op koers: eerste livebijeenkomst projectconsortium succesvol

Het MONUMENT-project gaat over ‘Odensehuizen’. Dit zijn informele plekken waar mensen met dementie en hun mantelzorgers terecht kunnen voor dagbesteding en advies. Tijdens deze tweedaagse bijeenkomst bezochten we ‘Het Tuinhuis’, een plek waar mensen met geheugenproblemen of beginnende dementie en hun mantelzorger welkom zijn, en Odensehuis Walcheren. We kregen ook een dementievriendelijke rondleiding door het Zeeuws Museum en we werden in Vlissingen rondgeleid naar gebieden waar WVO Zorg actief is. Daarnaast maakten we tijd voor de evaluatie van de projectvoortgang, uitgebreide kennisuitwisseling tussen de verschillende pilotsites en voor de lancering van een platform voor en door mantelzorgers en mensen met dementie. Ben je benieuwd naar dit unieke platform? Hou onze facebookpagina volgende week dan zeker in de gaten.

Het partnerschap bestaat uit volgende leden: imec (B), Eurasanté (F), Norfolk County Council (UK), Stad Mechelen (B), Expertisecentrum Dementie Vlaanderen (B), AFEJI (F), Université de Lille (F), HZ University of Applied Sciences (NL).

 

Vlaamse Ouderenraad lanceert 22 voorstellen voor een sterkere psychische hulpverlening

De Vlaamse Ouderenraad, spreekbuis van ouderen binnen het Vlaamse beleid, ging onder de slogan ‘Kopzorgen Verdienen Zorg’ een jaar lang in gesprek met ouderen, praktijkmedewerkers en experten. Het doel? Het psychisch welzijn bij ouderen bespreekbaar maken. Want 1 op 5 ouderen tussen 65 en 74 worstelt met zijn mentaal welzijn. Bij 75-plussers gaat het zelfs om bijna 1 op 3.

Alle verhalen, ervaringen en visies die de Ouderenraad het afgelopen jaar verzamelde, geven een inkijk in de weg die ouderen vaak moeten afleggen om gepaste psychische hulp te vinden. Die weg blijkt helaas niet evident. Door het heersende taboe, maar ook omdat het aanbod vaak onvoldoende bekend, niet laagdrempelig genoeg, en soms zelfs onbestaand is. Want de hulpvragen van ouderen zijn divers en niet voor elke zorgnood is er vandaag een aanbod op maat.

In de Ouderenweek, de week van 15 november, kwam de Vlaamse Ouderenraad naar buiten met 22 beleidsvoorstellen. Die zetten niet alleen de uitdagingen rond het psychisch welzijn van ouderen op de kaart, ze roepen beleidsmakers ook op tot actie. Wie alle 22 beleidsvoorstellen wil kennen, kan terecht op www.kopzorgen.be.

 

Een lens op demensie: Wevelgem toont hoe het kan

Met de fototentoonstelling ‘Een lens op demensie’ helpt woonzorgcentrum Het Gulle Heem dementie bespreekbaar te maken. Twee jaar geleden lanceerden ze een oproep naar het brede publiek om dementie in beeld te brengen. “Geen gemakkelijke opdracht”, zegt José Lecoutere, directeur van het Gulle Heem in Wevelgem dat de fototentoonstelling samen met de gemeente Wevelgem organiseert. “We wilden vooral dat de mensen met dementie zelf een gezicht krijgen. In de jury zaten naast onder meer fotograaf Patrick De Kuysscher, Mieck Vos van het kabinet van minister Bart Somers en Jurn Verschraegen van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, maar ook een tiental mensen met dementie uit het woonzorgcentrum”, aldus de directeur. “Opvallend, hun score was nagenoeg identiek aan die van de professionelen.”

Winnaar werd Daniël Collewaert (zie foto), die Martha fotografeerde in Lokeren en naar huis ging met 500 euro. Naar aanleiding van de opening van de tentoonstelling verscheen er een fotoboekje met de foto’s van de laureaten. Je kan het hier downloaden.

 

 

Mantelzorgvereniging Coponcho start gratis opleiding ‘Regel je zorg online’

Heb je altijd al willen weten hoe je thuis je ziekenfondsdossier kan raadplegen? Vraag je je af hoe je via het internet een zorgverlener kan zoeken en een afspraak kan maken? Wil je graag jouw zorgmandaten via het internet beheren? Mantelzorgvereniging Coponcho helpt je op weg met de gratis vormingenreeks ‘Regel je zorg online’.

In vier vormingen leer je hoe je kan inloggen in je ziekenfonds, hoe je online een zorgverlener kan zoeken en een afspraak kan maken en hoe je kan werken met het portaal ‘mijngezondheid.be’. Iedereen is welkom!

Interesse? Bel naar 02 515 02 63 of mail naar info@coponcho.be voor meer informatie over locaties en data.

 

 

Aanbod voor zorgverleners en welzijnswerkers: Check jezelf met de zorgscreener

Omwille van de hoge druk die de coronacrisis blijft leggen op ieder die werkt in zorg en welzijn, zetten we graag het aanbod van de zorgscreener op www.dezorgsamen.be nog eens in de kijker.

De zorgscreener is een korte vragenlijst die je als zorgverlener of welzijnswerker anoniem kan invullen. Je krijgt een beeld over jouw welbevinden. Als blijkt dat er onrustwekkende signalen zijn, krijg je een signaal dat het nuttig is om een gesprek te hebben met een professionele hulpverlener. Bovendien kan je je gegevens achterlaten en dan kan je binnen de drie werkdagen gecontacteerd worden voor een gesprek. Tijdens dat gesprek wordt een eerste luisterend oor geboden en wordt bekeken hoe je best verder geholpen kan worden.

 

Vormingen in de kijker

> Train de trainer opleiding ‘dementiekundige zorgverlener in de diensten gezinszorg’, 25/01/2022 van 9.30 tot 16 uur in Antwerpen

Inschrijven kan via dit formulier.

> Train de trainer vormingspakket zorgvrijwilligers en aanvullende thuiszorg, 31/01/2022 van 13.30 tot 16.30 uur in Mechelen

Gratis deelname, enkel aankoop cursusmateriaal nodig!

> E-learning voor zorgverleners – Normalisatie: zo gewoon waar mogelijk

Voor het volledige aanbod, surf naar onze vormingswebsite.

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >