Nieuwsbrief 27 januari 2023

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Pastoor Van de Wouwerstraat 2
2600 Antwerpen-Berchem
www.dementie.be

t 03 609 56 14

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Dilbeek

Volg ons via LinkedIn, Twitter, Pinterest, Facebook en YouTube.

Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Doneren met fiscaal attest vanaf 40 euro

Start project kwaliteitsmeting en welbevinden in Vlaamse woonzorgcentra

Silke Creten is in januari gestart als wetenschappelijk medewerker. Ze heeft onderzoek gevoerd bij de KU Leuven naar de beeldvorming rond dementie in Vlaanderen. Bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen is ze verantwoordelijk voor het project rond bewonersparticipatie: een samenwerking tussen het Agentschap Zorg & Gezondheid, de Vlaamse Ouderenraad, het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

Het project heeft als doel om een wetenschappelijk onderbouwd beeld te krijgen over de kwaliteit van leven, wonen en zorg bij bewoners van Vlaamse woonzorgcentra. Daarbij is het belangrijk dat ook de mening van bewoners met dementie wordt bevraagd. Vanuit het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen zal Silke een methodiek voorstellen om het welbevinden van personen met dementie in Vlaamse woonzorgcentra op een betrouwbare en transparante manier in kaart te kunnen brengen.

Silke is bereikbaar op 03 648 07 08 of via silke.creten@dementie.be.

Opleiding referentiepersoon dementie 2023 gestart

De trein is vertrokken. Deze maand startte in elke Vlaamse provincie en Brussel de opleiding tot referentiepersoon dementie. Maar liefst 144 cursisten wagen zich aan deze avontuurlijke en boeiende reis. Ze worden hierbij deskundig begeleid door de Regionale Expertisecentra Dementie die hen samen met gastsprekers gidsen doorheen een breed scala van onderwerpen: van medische aspecten bij dementie tot communicatie, van de belevingswereld van iemand met dementie tot het uitoefenen van de functie van referentiepersoon dementie. Ook een ethisch en juridisch kader ontbreken niet.

Om meer aan te sluiten bij de verschillende voorkeuren van leren en om het leren effectiever te maken, is de opleiding vanaf dit jaar blended. Dat wil zeggen: een mix van online leren, contactonderwijs en werkplekopdrachten. Het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie blijft het inhoudelijke kompas van de opleiding. We zijn zeer verheugd om opnieuw op pad te mogen gaan met een nieuwe lichting referentiepersonen in spe. Wie onze Facebook-pagina volgt, kon al lezen dat het ook dit jaar weer heerlijke en enthousiaste groepen zijn! Heb je interesse in deze opleiding in 2024? Blijf ons dan alvast volgen.

 

Vacature communicatieverantwoordelijke bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw, als partnerorganisatie erkend door de Vlaamse overheid, is voor spoedige indiensttreding op zoek naar een communicatieverantwoordelijke (voltijds, minder uren wel bespreekbaar) voor onbepaalde duur. Als communicatieverantwoordelijke streef je met ons mee naar een SAMENleving die met dementie kan omgaan zodat elke MENS die met dementie te maken heeft, zich gewaardeerd en ondersteund voelt.

Als expert ben je verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Je bouwt aan een sterke identiteit voor de organisatie, werkt actief mee aan de verwezenlijking van onze visie en de missie en helpt onze jaarlijkse doelstellingen te bereiken door een 360° communicatiestrategie en -plan te ontwikkelen. Interesse? Meer info kan je raadplegen via deze link. Solliciteren kan tot en met 5 februari!

 

Publicatie artikel ‘Project MONUMENT bouwt inloophuizen 2.0’

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en HZ University of Applied Sciences schreven samen een artikel over het Interreg2Zeeën MONUMENT-project. Het artikel gaat over hoe de projectpartners het Odensehuisconcept aanwenden zodat mensen met dementie langer zelfstandig kunnen leven en de veerkracht van mantelzorgers verhoogt. Het centrale uitgangspunt hierbij is de stem van de mensen met dementie en mantelzorgers zelf. Zíj zitten aan het stuur!

In het artikel wordt een aantal keren ingezoomd op het Mechelse inloophuis ’t MoNUment. Ben je benieuwd? Lees dan de volledige tekst op onze website via deze link. Heb je na het lezen van de tekst zin in meer? Schrijf je dan nog via deze link in voor de eindconferentie op 10 februari in Technopolis Mechelen.

 

Studiedag ‘Sloop die muren om ze heen’ op 28 maart

Op deze studiedag graven we dieper in het thema intersectoraal samenwerken. Waar ligt de sleutel tot goede samenwerking over sectoren heen? Wat hebben mensen met dementie en hun gezinnen écht van ons nodig? Welke muren dienen we daartoe te slopen? Prof. Dominique Verté (Vrije Universiteit Brussel) en Simon Godecharle, PhD (coördinator gezondheidsethiek Emmaüs vzw) brengen een duidelijke boodschap: laat ons samen werken aan goede dementiezorg!

Vanuit de expertisecentra dementie, en gesteund door de Vlaamse overheid, zetten we onze schouders onder persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie. Al bijna 5 jaar is ons referentiekader dementie een gids voor thuiszorg, woonzorgcentra en ziekenhuizen op hun pad naar betere dementiezorg. Op deze studiedag blikken 20 zorgvoorzieningen terug op een verandertraject van anderhalf jaar. Wat ging vlot en waar zijn ze op gebotst? Verwacht je aan eerlijke verhalen, eigenzinnige discussies en nieuwe inzichten. Inschrijven kan via deze link.

Dementie opsporen via bloedtest

In onze vorige nieuwsbrief schreven we al kort over lecanemab, het nieuwe aangekondigde medicijn tegen dementie. We schreven toen dat er vooral onderzoek nodig is naar vroegere detectie van beginnende dementie. Eens er sprake is van gedragsveranderingen, is er immers al veel schade in de hersenen. Die moeten we voor zijn. En de huidige testen om dementie in een vroeg stadium op te sporen zijn duur (hersenscans) of pijnlijk (hersenvocht afnemen via ruggenmergprik).

Maar kijk, een maand later is er het nieuws dat men vooruitgang maakt in het opsporen van de ziekte van Alzheimer via een eenvoudige en goedkope bloedafname. Het zal nog wel even duren voor je bijvoorbeeld bij de huisarts naar zo’n test kan vragen. Bovendien is het maar de vraag of dat in afwezigheid van werkende medicijnen zinvol is. Toch is dit een belangrijke stap voorwaarts. Onderzoekers naar medicijnen kunnen zo immers personen zoeken die in een veel vroeger stadium van dementie kunnen deelnemen aan testen, voor er onvermijdelijke schade aan de hersenen ontstaan is.

Studiedag palliatieve zorg en dementie op 7 maart

Wat zijn de actuele inzichten rond palliatieve zorg en dementie? Wat is vroegtijdige zorgplanning voor mensen met dementie? Hebben jonge mensen met dementie andere behoeften dan oudere mensen? En wat is het belang van mantelzorgers in palliatieve zorg? Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Palliatieve Zorg Vlaanderen organiseren op 7 maart 2023 in het provinciehuis in Leuven een studiedag waarbij een aantal sterke sprekers, zowel vanuit academische hoek als uit het werkveld, op deze prangende vragen een antwoord geven.

De studiedag start om 9.30 uur en eindigt om 13 uur met aansluitend een lunch. Inschrijvingen staan open voor iedereen die interesse heeft in deze thema’s. Bekijk het volledige programma en schrijf nog snel in via de website van Palliatieve Zorg Vlaanderen. Wij kijken ernaar uit om je daar te ontmoeten!

Meer informatie kan je ook opvragen via Leentje De Wachter (Expertisecentrum Dementie Vlaanderen): leentje.dewachter@dementie.be en Alice Fayet (Palliatieve Zorg Vlaanderen): a.fayet@palliatievezorgvlaanderen.be.

Recensie ‘Rimpelingen in het hoofd van ouderen’

Ouderenpsychiater Mathieu Vandenbulcke (UZ Leuven) is een goede bekende in onze sector, onder meer door de vele lezingen die hij geeft en zijn deelname aan seizoen 4 van ‘Topdokters’. We publiceerden eerder al een interview met hem. Net voor kerst kwam zijn nieuwe boek uit over ouder worden en onze geestelijke gezondheid. Het boek valt uiteen in vier delen, waarin stilgestaan wordt bij hoe hogere leeftijd een invloed kan hebben op hoe we waarnemen, hoe we denken, hoe we ons voelen en wat we doen (of niet doen). Overigens gaat het in dit boek over ouderdom en hogere leeftijd zonder dat daar een getal op geplakt wordt. Het is dus geen 65+ of 75+ boek.

Op heldere en toegankelijke wijze neemt de auteur ons zo mee doorheen zijn vakgebied. Soms komt daar natuurlijk wat vakjargon bij kijken, maar dat wordt goedgemaakt door kleurrijke beeldspraak, zoals wat een delier met ons bewustzijn doet vergelijken met wat de dimmer met het licht in de woonkamer doet. Niet alleen aandoeningen passeren de revue, ook de vele patiënten die de auteur de afgelopen decennia op raadpleging kreeg doen dat. Die komen natuurlijk niet persoonlijk in beeld, maar vormden mede de basis voor de verschillende fictieve casussen die de aangereikte informatie concretiseren en ‘verpersoonlijken’. Benieuwd naar onze leesbevindingen? Op onze website kan je terecht voor een uitgebreide recensie van het boek!

Dementiebrochure opnieuw beschikbaar

Er is opnieuw een bestelronde voor het laagdrempelige dementiemagazine beschikbaar waarop gemeenten maar ook zorgorganisaties kunnen intekenen. Afgelopen jaar was opnieuw een succesjaar met 15 000 exemplaren die ter bestemming kwamen. De Vlaamse overheid vindt het belangrijk dat laagdrempelige informatie over dementiezorg bij de burger terecht komt. De brochure is ook goedgekeurd door mensen met dementie en mantelzorgers zélf en is een zeer handig informatie-instrument. Het helpt iedere gemeente en organisatie op weg om een ouderen- of dementievriendelijk aanbod te voorzien voor iedereen die ermee te maken krijgt.

Belangrijk: je kan als gemeente of (zorg)organisatie ook een ‘gepersonaliseerd’ magazine bestellen. De uitgever past het algemene magazine dan aan: met het logo van jouw gemeente, een voorwoord van jouw schepen, verhalen uit jouw eigen gemeente, specifieke informatie en contactgegevens, enzovoort.
Meer info? Mail tine.mous@politeia.be.

Vormingen in de kijker

> Zinvolle activiteiten met jonge personen met dementie, 13/2/2023 van 13.30 uur tot 16.30 uur in Aalst

> Vorming geven over dementie, 28/2/2023, van 9.30 uur tot 16 uur in Antwerpen

> Methodisch (leren) begeleiden van moeilijk hanteerbaar gedrag bij personen met dementie, 7/3/2023 en 28/3/2023 van 9.30 uur tot 16.30 uur in Torhout

Voor het volledige aanbod, surf naar onze vormingswebsite.

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >