Nieuwsbrief 29 april 2022

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.be

t 03 609 56 14

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn, Twitter, Pinterest, Facebook en YouTube.

Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Doneren met fiscaal attest vanaf 40 euro

Werken aan hersengezondheid

Je hoorde het misschien professor Rosa Rademakers (opvolgster van Prof. Christine Van Broeckhoven) zeggen op het televisienieuws of in Knack: wat goed is voor het hart, is goed voor de hersenen. Of je las het interview met Prof. Bart De Strooper in de krant een paar weken geleden: “Alles wat goed is voor ons hart, is dat ook voor onze hersenen.”

Toeval bestaat natuurlijk niet, want op 9 mei lanceren we samen met de Vlaamse overheid en diverse partners een campagne rond hersengezondheid met die slogan. Hou dus zeker onze website en sociale media via Facebook, Twitter en LinkedIn in de gaten voor heel wat nieuws en updates vanaf 9 mei!

Gezocht: verhalen over wat er belangrijk is voor een persoon met dementie

In september organiseren het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en regionaal expertisecentrum dementie Memo uit Leuven samen met LUCA School of Arts een tentoonstelling over wat een object (een gebruiksvoorwerp, maar evengoed een meubel, een muziekstuk, …) voor een persoon met dementie kan betekenen. Het wordt niet zomaar een tentoonstelling in een museum, het zal in vitrines van winkels, openbare gebouwen, … plaatsvinden. Iedereen die in Leuven komt zal de tentoonstelling, in het kader van de ‘Dementia Lab Conference’, kunnen zien. Het doel is dan ook om discussie en gesprek uit te lokken rond een persoon met dementie en datgene wat in het leven voor die persoon van belang is.

Om deze tentoonstelling te doen slagen hebben we jouw hulp nodig. We zijn op zoek naar verhalen over de betekenis van een product, voorwerp, object in het leven van een persoon met dementie. Heb je een anekdote over je mondharmonica waarmee je grandioze woonkamerconcerten in jouw leefomgeving geeft? Het oude, rijkelijk versierde soepbord dat een echtgenoot met dementie met zoveel meer smaak doet eten of een korte vertelling over de houvast die een moeder met dementie heeft aan haar blauwe oude handtas? Wij willen het graag lezen!

Ben jij dus een persoon met dementie, mantelzorger, professionele zorgverlener, ontwerper, bedrijf of student? Heb jij een persoonlijk verhaal over de rol van een object (van gebruiksvoorwerp over meubel tot muziek) in het leven van een persoon met dementie? Mail dan voor 13 mei je verhaal met een foto van het object waar je verhaal over gaat naar verhalen@dementie.be.

Voor meer info en bij vragen kan je terecht op www.dementialabconference.com of contact opnemen via verhalen@dementie.be.

 

Kamercommissie keurt resolutie jongdementie goed

De Kamercommissie Volksgezondheid heeft recent de resolutie aangenomen om een aangepast zorgtraject voor personen met jongdementie uit te werken. De FOD Volksgezondheid en het RIZIV krijgen de opdracht om dit te onderzoeken en uit te werken tegen 2023. Verder moet de regering met de deelstaten bekijken welke financiële, psychosociale en begeleidende ondersteuning nodig is. Ook de uitbouw van aangepaste zorgvormen en voorzieningen moet daarbij aan bod komen.

Kamerlid Els Van Hoof die de resolutie indiende: “Personen met jongdementie hebben specifieke en vaak ook grotere zorgvragen in vergelijking met oudere patiënten. Om daaraan tegemoet te komen zijn bijkomende middelen en expertise nodig. Daarnaast hebben mensen met jongdementie ook vaak financiële problemen. Ze verliezen dikwijls een groot deel van hun inkomsten, terwijl ze meestal nog een lening afbetalen of de studies van hun kinderen moeten bekostigen.”

De aangenomen resolutie verzoekt de regering om een onderzoek te starten, door de FOD Volksgezondheid en het RIZIV, om een specifiek zorgtraject uit te werken tegen 2023. Deze diensten moeten de goede praktijken rond een traject jongdementie in kaart brengen. Zij moeten daarbij in overleg treden met alle stakeholders en patiënten, hun naasten en hun mantelzorgers. Ook het invoeren van de functie van een referentiepersoon (jong)dementie in een ziekenhuis moet bekeken worden.

Verder vraagt de resolutie de regering om in overleg te treden met de deelstaten over de nodige ondersteuning van mensen met jongdementie, zowel financieel als psychosociaal. Daarbij moet overwogen worden om aangepaste zorgvormen uit te bouwen, waardoor ze niet meer terechtkomen in voorzieningen die uitsluitend bedoeld zijn voor ouderen. Ook vraagt de resolutie aandacht voor transparantie en toegankelijke informatie voor de patiënt en diens naasten over de financiële tegemoetkomingen waar zij recht op hebben. De resolutie geeft uitvoering aan het Federaal Regeerakkoord, dat stelt dat voor personen met jongdementie een specifiek zorgtraject onderzocht wordt. De Expertisecentra Dementie die meewerkten aan deze resolutie zijn verheugd over deze evolutie. Wordt vervolgd!

Beeld: ‘Het Hoogst Haalbare’ – Marc Vanhecke

 

Project ‘Samen Lezen’ uit de startblokken

Met veel enthousiasme volgden 12 leesbegeleiders midden april een driedaagse opleiding. De volgende jaren gaan ze in hun organisatie (woonzorgcentrum, centrum voor dagverzorging) met ouderen ‘Samen Lezen’. Dat is heel wat anders dan voorlezen. De focus ligt niet op de feitelijke inhoud van de tekst, maar op de beleving van de tekst. En die kan voor iedereen verschillend zijn, wat het tot een ideale methode maakt die aansluit bij afgestemde zorg.

De gemotiveerde deelnemers kwamen vrijdagochtend toe in het prachtige domein van De Kluizerij in Affligem, boordevol energie vertrokken ze zondagmiddag huiswaarts. De volgende jaren kan je hun activiteiten ondermeer via onze communicatiekanalen mee volgen.

Met steun van Cera konden Het Lezerscollectief en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen deze opleiding organiseren. Weet dat er komende herfst opnieuw een oproep zal komen voor leesbegeleiders in 12 voorzieningen!

Dementie is vooral erg als een samenleving er niet mee om kan gaan

Naar aanleiding van het televisieprogramma ‘Restaurant Misverstand’ kwam het thema euthanasie in relatie tot dementie weer aan de oppervlakte. Tegelijk verschenen er in de media verschillende opiniestukken waaronder dat van Jurn Verschraegen, directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, die er zijn licht liet over schijnen met een oproep tot meer nuance in het debat: “Spreken over het levenseinde wanneer dementie je overkomt, is altijd een bijzondere uitdaging. Voor personen met dementie zelf, maar ook voor hun omgeving en zorgverleners. Vanuit de Expertisecentra Dementie vinden we een debat over het thema en een evaluatie van de huidige euthanasiewet een zinvol idee. Verschillende mensen met dementie vragen dat ook. Maar dan wel met goed onderbouwde wetenschappelijke argumenten en met vooral de beschermwaardigheid van kwetsbare personen voor ogen.”

Het volledige opiniestuk kan je hier lezen.

 

 

De ‘Vlaamse werkgroep van mensen met dementie’ maakt verdere plannen voor 2022

Schrijf maar op: de ‘Vlaamse werkgroep van mensen met dementie’ is helemaal terug. En daar hoort ook eindelijk opnieuw een eerste live-groepsfoto bij sinds twee jaar. Op dinsdag 29 maart 2022 brainstormden ze in Mechelen over taboedoorbreking, respectvolle communicatie en hoe ze richting de media hierin naar de toekomst toe verder kunnen sensibiliseren. En dat is broodnodig!

Sinds dit jaar wordt de werkgroep ook voorgezeten door Paul die dit als ervaringsdeskundige op een fantastische manier doet. Dat was waar we bij de start van deze werkgroep altijd naartoe wilden: een werkgroep van mensen met dementie voor en door mensen met dementie en hun naasten.

Dat is de verdienste van iedereen die de afgelopen jaren bij dit boeiende traject betrokken was en zijn of haar steentje bijdroeg. De overvloed aan inspiratie en het gedeelde enthousiasme tijdens de vergadering stemmen alvast hoopvol voor de toekomst.

 

Save the date: virtuele eindconferentie Europees project CASCADE  op 3 november 2022

Tijdens de afgelopen vier jaren las je in onze nieuwsbrieven berichten over de voortgang en realisaties van het Interreg2Zeeën-project CASCADE. Nieuwe faciliteiten werden gebouwd, een blauwdruk en een aanbod voor toerisme voor mensen met dementie werd ontwikkeld en trainingen werden opgezet. Dit allemaal geënt op het CASCADE-model dat zijn inspiratie haalde bij het Vlaamse referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie.

We zijn fier op de bijdragen die wij als projectpartner aan dit project konden leveren en stellen graag de resultaten voor samen met de andere projectpartners op de geplande eindconferentie van 3 november 2022. Zet deze datum alvast in je agenda. Het programma en de inschrijvingsmodaliteiten volgen nog in één van onze volgende nieuwsbrieven en op sociale media.

Vlaamse wetenschappers over dementie

Met enige regelmaat zet KU Leuven onder de naam ‘MetaForum’ onderzoekers vanuit verschillende van haar faculteiten samen om over grote maatschappelijke thema’s na te denken en een stand van zaken op te maken. Dat gebeurde een aantal jaren geleden ook rond het thema dementie. Zo konden we genieten van onder meer een bezoek van Mary Mittelman en John Keady, grote namen in de wereld van onderzoek naar dementiezorg. Corona zorgde voor vertraging, maar nu is er het resultaat in boekvorm. Vlaamse wetenschappers, samen met hun internationale collega’s, bundelen hun kennis.

Tot eind april 2023 kan je via deze link het boek bestellen aan 20% korting met de code ERIK2022.

Vormingen in de kijker

> Omgaan met dementie in het ziekenhuis, 12/05/2022 van 9.30 tot 16.30 uur in Hasselt (nog 4 plaatsen beschikbaar)

> Webinar – Inleiding in het ‘Referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie’, 16/06/2022 van 9 tot 11 uur

> E-learning ‘Vroegtijdige Zorgplanning voor mensen met dementie’

Voor het volledige aanbod, surf naar onze vormingswebsite.

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >