Nieuwsbrief 26 oktober 2018

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14
f 070 224 777

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn, Twitter en Pinterest of word lid van onze Facebook-groep.


Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Doneren met fiscaal attest vanaf 40 euro

Expertisecentrum lanceert referentiekader kwaliteitszorg dementie met geslaagd internationaal symposium

Gisteren trokken 300 deelnemers naar het Vlaams Parlement voor de officiële voorstelling van het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie. Het was een dubbel feest, want het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vierde tegelijk ook haar tiende verjaardag. Herlinde Dely, Jurn Verschraegen en Jan Steyaert van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen schreven twee jaar aan dit boek, in opdracht van Vlaams minister Vandeurzen. Het resultaat is een inspirerend werk waarin zes fundamenten van goede zorg beschreven staan. Hier kunnen zowel thuiszorgvoorzieningen, woonzorgcentra als ziekenhuizen mee aan de slag, zodat hun zorg en begeleiding nog meer persoonsgericht worden. De komende jaren zullen we vanuit het Expertisecentrum, gesteund door de Vlaamse overheid en CERA, verschillende initiatieven lanceren die organisaties hierbij helpen. Hou onze volgende nieuwsbrieven alvast in de gaten.

De reacties op het symposium waren positief. Niet alleen over de verschillende internationale sprekers, zoals Dawn Brooker en Anne-Mei The, maar ook over de inspirerende praktijken en de sterke getuigenis van Paul, een man met dementie. Net voor de lunchpauze verraste de Zandprinses het publiek door een aantal hoogtepunten uit 10 jaar Expertisecentrum Dementie Vlaanderen met zand vorm te geven en in de namiddag raakte artiest Raf De Bruyn een gevoelige snaar met zijn liedjes over dementie. Elke deelnemer ging naar huis met een exemplaar van het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg.

Het boek werd uitgegeven bij EPO en is te koop in onze e-shop.

 
 

World Young Leaders in Dementia op bezoek in Vlaanderen

Van maandag 22 oktober tot donderdag 24 oktober verwelkomde het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen Melissa Chan (Singapore), Molly Checksfield (USA) en Niamh Hennelly (Ierland). Melissa, Molly en Niamh zijn actief voor WYLD (World Young Leaders in Dementia), een internationale netwerkorganisatie waar Olivier Constant vanuit het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen ook deel van uitmaakt. Maandag 22 oktober werd gestart met een goedgevulde dag op de kantoren van het Expertisecentrum met o.a. presentaties rond het CASCADE-project, het project ‘Oog voor Mantelzorg’, de visie achter de campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’, het initiatief ‘New Energy for Young Dementia’ en natuurlijk het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie. We leerden ook heel wat bij over de zorg voor mensen met dementie in Ierland, Amerika en Singapore, waarna de eerste intensieve dag werd afgesloten in hartje Antwerpen.

Tijdens de twee daaropvolgende dagen werden onze buitenlandse gasten getrakteerd op een brede waaier aan veldbezoeken van Vlaamse goede praktijken rond verschillende aspecten in de dagelijkse zorg en ondersteuning voor mensen met dementie: van buddyprojecten tot de zorgcirkels voor mensen met jongdementie en van kleinschalig genormaliseerd wonen tot dementievriendelijke beleidsinitiatieven en kunstprojecten. Als kers op de taart presenteerden Melissa, Molly en Niamh hun ervaringen tijdens het uitverkochte symposium waar het referentiekader werd voorgesteld. Een mooi orgelpunt van een intensieve, maar boeiende week!

 

Music for Life schiet uit de startblokken!

In december is het weer zover: dan staat de week voor Kerstmis volledig in het teken van de actie Music for Life tijdens ‘De Warmste Week‘ van Studio Brussel. Ook dit jaar staat het goede doel centraal! Via de website van ‘De Warmste Week’ kan je jouw favoriete goede doel kiezen en een actie op poten zetten. Met de opbrengst van Music for Life wil het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen inzetten op de ontwikkeling van hulpmiddelen en instrumenten voor zorgverleners om de zorg in voorzieningen nog beter te helpen maken.

Heb je interesse om het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen te steunen? Dat kan via deze link. We willen alvast iedereen van harte bedanken die zijn of haar steentje bijdraagt!

 
 

Uitnodiging 7e Ontmoetingsdag Jongdementie

In Vlaanderen zijn er naar schatting 1.800 mensen met jongdementie. Zij kregen de eerste dementiesymptomen reeds voor hun 65e levensjaar. We moeten durven te zeggen dat naast de nefaste impact er ook mooie momenten zijn in het leven van de betrokkenen. De 7e Ontmoetingsdag Jongdementie ‘Sleutels tot geluk’ gaat hierop in. Personen met jongdementie zullen getuigen over hun geluksmomenten.

Traditiegetrouw organiseert Alzheimer Liga Vlaanderen de jaarlijkse Ontmoetingsdag Jongdementie voor personen met jongdementie, hun familie, mantelzorgers en vrijwilligers. Hiervoor gaan zij een samenwerking aan met andere organisaties. Dit jaar doen zij dit met het regionaal expertisecentrum dementie Orion i.s.m. PGN, Algemeen Ziekenhuis Sint-Maarten, ’t MoNument, wzc Ambroos Ouderenzorg Emmaüs, Stedelijke AdviesRaad Mechelen, Zorgbedrijf Rivierenland en dit met de steun van stad Mechelen, AZ Sint-Maarten en PI life sciences consultancy.
De 7e Ontmoetingsdag Jongdementie vindt plaats op zaterdag 24 november in het Congres- en erfgoedcentrum Lamot in Mechelen. Gastheer is Carry Goossens, peter van Alzheimer Liga Vlaanderen. Naast getuigenissen over geluksmomenten, zal Professor Em. Mia Leijssen (KU Leuven) spreken over sleutels tot geluk. Verder staan ook diverse ontmoetingsactiviteiten en een broodjeslunch met minister Jo Vandeurzen op het programma. Doorlopend kunnen personen met jongdementie terecht in een ontmoetingscafé.

Interesse? Inschrijven kan via deze link.

Pilootversie CASCADE-model definitief goedgekeurd op derde stuurgroep in Lille

De tien partners van het CASCADE-project kwamen op 19 en 20 september samen in de Universiteit van Lille in Frankrijk. Tijdens deze twee dagen werd, na maanden van intensieve samenwerking en diverse onderzoeksactiviteiten, de eerste versie van het innovatieve zorgmodel unaniem goedgekeurd. Het Vlaamse referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie dat we op 25 oktober lanceerden, vormde een grote inspiratiebron voor het CASCADE-model. Dit model ‘bevordert een krachtgerichte benadering van persoonsgerichte zorg om de zelfstandigheid en kwaliteit van leven te maximaliseren voor personen die leven met dementie in de gemeenschap’ (mission statement). Vertrekkend vanuit de vijf basispijlers en zeven componenten van het model wordt nu verder nagedacht over de concrete toepassing.

De volgende stap is het testen en evalueren van het model bij de verschillende partners. Een tweede belangrijke output van het project is het concept en de blauwdruk van ‘vakantie met zorg voor personen die leven met dementie’. Dit maakt integraal onderdeel uit van de visie en de missie van het project. Bestaande initiatieven worden versterkt en een nieuw aanbod wordt ontwikkeld. Het volledige model tonen we voor de eerste keer aan het publiek op 29 oktober tijdens een posterpresentatie op de Alzheimer Europe-conferentie in Barcelona. Je hoort hierover meer in onze volgende nieuwsbrief.

 

Uitnodiging symposium ‘Het andere gezicht van dementie’

Op 15 november vindt in het Nederlandse Venray het symposium ‘Het andere gezicht van dementie’ plaats. De rode draad doorheen het programma is inzetten op de blijvende mogelijkheden en talenten die mensen met dementie hebben. Een thema dat naadloos aansluit bij de Vlaamse sensibiliseringscampagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’. Oliver Constant, communicatiemedewerker van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, zal op 15 november als coördinator van deze campagne een bijdrage verzorgen over de visie achter de slogan ‘Vergeet dementie, onthou mens’ en de Vlaamse inspanningen om te bouwen aan een inclusieve samenleving voor mensen met dementie. Daarnaast zal Irma Wijsman, maakster van de documentaire ‘Michel – acteur verliest de woorden’, vertellen over haar ervaringen bij het maken van deze beklijvende documentaire en staat er ook een brede waaier aan workshops op het programma.

Het gedetailleerde programma bekijken en inschrijven kan via deze link.

 

Boekrecensie ‘Het begin van het einde’

Het vele biomedische en neurologische onderzoek naar medicijnen tegen dementie ziet er indrukwekkend en complex uit, maar is helaas voor iemand zonder biomedische opleiding uitermate ontoegankelijk. Gelukkig zijn er in die onderzoekswereld mensen die de moeite nemen om hun werk in gewone mensentaal te beschrijven, ontdaan van vaktermen. De Londense neurowetenschapper Joseph Jebelli is zo iemand, en zijn vorig jaar verschenen boek ‘In pursuit of memory’ is nu in Nederlandse vertaling beschikbaar, onder de titel ‘Het begin van het einde’. Het bestaat uit vijf delen, te weten oorsprong, onderzoek, preventie, experimenten en ontdekking.

Joseph Jebelli neemt ons met dit boek mee op een boeiende reis doorheen verleden, heden en toekomst van de zoektocht naar medicijnen tegen dementie. De vooruitgang komt in beeld, inclusief de hardnekkigheid van het probleem, alsook de persoon achter de onderzoeker en de patiënt. De auteur is erg optimistisch over de vooruitgang die bereikt wordt, maar hij beschrijft een hele waaier van fundamenteel verschillende onderzoeken en over elk van hen is hij even enthousiast. Dat doet wat af van de geloofwaardigheid van zijn optimisme, maar dit blijft een boeiend overzicht. Je kan de volledige recensie lezen op onze website.

 

Uitnodiging symposium BeDeCo

De Belgian Dementia Council (BeDeCo), een vereniging van Belgische artsen en specialisten op het vlak van dementie waarvan het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen deel uitmaakt, organiseert op zaterdag 24 november een interessante studiedag in Brugge. Het evenement richt zich op professionals (verpleegkundigen, paramedici en artsen). Wij bevelen je deze studiedag van harte aan omdat het programma focust op de niet-farmacologische interventies bij dementie. Vanuit het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen brengt Patrick Verhaest inzichten rond het belang van (aangepaste) architectuur.

Ook jij kan erbij zijn door je aanwezigheid te bevestigen voor 17 november via e-mail naar olivier.deryck@azsintjan.be en het verschuldigde bedrag over te schrijven op rekeningnummer van BeDeCo: BE66 7340 3021 8943, met vermelding naam + deelname D Day 2018. Locatie: Vives – KU Leuven, Campus Brugge, Spoorwegstraat 12, 8200 Brugge.

‘Vergeet dementie, onthou mens’ in Hongarije

Van 4 tot 6 oktober vond in de Hongaarse stad Mosonmagyaróvár de conferentie ‘You can be dementia-friendly, too – Best practices: Cooperation of professionals and the communities’ plaats. Olivier Constant, communicatiemedewerker Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, werd uitgenodigd om een lezing te geven over de missie van de Vlaamse sensibiliseringscampagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’. Het evenement kon ook rekenen op aandacht van de Hongaarse regionale televisie. Verder stonden Helen Rochford-Brennan (voorzitster van de ‘European Working Group Of People With Dementia’), Carmel Geoghegan (voorzitster van ‘Dementia Ireland’) en heel wat boeiende Hongaarse sprekers op het programma. Naast destigmatisering van dementie was er onder andere veel aandacht voor thema’s als tijdige diagnosestelling, medicatiegebruik, dementievriendelijke beleidsinitiatieven en persoonsgerichte zorg. Thema’s die ook bij ons in Vlaanderen hoog op de agenda staan, wat nogmaals bewijst dat samenwerken over de grenzen heen meer dan ooit aandacht verdient!

 

Projectoproep ‘Ik zal je altijd horen’

Sinds 2012 zet Koor & Stem hoog in op het project ‘De Stem van ons Geheugen’ waarbij zingen met mensen met dementie centraal staat. Zingen maakt mensen met dementie wakker en draagt bij aan een positiever zelfbeeld. Samen zingen creëert verbinding, contact en schept een band. Sinds dit jaar is er ook het nieuwe project ‘Ik zal je altijd horen’. De doelgroep blijft dezelfde, namelijk mensen met dementie, maar de setting verandert. 70% van de personen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door een mantelzorger. Zij dreigen in een sociaal isolement te geraken. Om dit te voorkomen, tracht ‘Ik zal je altijd horen’ via muziek en zingen deze mensen te bereiken. In januari 2019 wil men aan de hand van vier pilootprojecten in Vlaanderen mensen stimuleren om te zingen met mensen met dementie in thuissituaties. Daarna, in 2020, wil het project zich graag verder verspreiden over heel Vlaanderen.

Op 1 oktober werd een projectoproep gelanceerd waarbij geïnteresseerde gemeenten en steden zich kunnen inschrijven voor dit mooie en innovatieve project. Meer informatie over het project en de selectieprocedure kan je vinden via deze link. Voor bijkomende info, kan je altijd contact opnemen via dementie@koorenstem.be of 03 237 96 43.

Save the date: slotevenement KYMA

Op vrijdagnamiddag 30 november vindt het slotevenement van KYMA plaats waarop samen zal worden teruggeblikt op 4 jaar KYMA. Natuurlijk zal ook naar de toekomst worden gekeken. Dhr. Peter Bellens, gedeputeerde bij de provincie Antwerpen en Mevr. Marleen Vanhees, directeur zorg Landelijke Thuiszorg, zullen het startschot geven op deze boeiende namiddag. Het slotevenement vindt plaats in Dessel en start om 13 uur. Inschrijven kan via directiesecretariaat.amt@cm.be.

Gratis SaniMemorix-dozen, XXL-versie 

Op 21 september lanceerden we onze SaniMemorix-campagne om burgers te wijzen op de relatie tussen gezonde leefstijl en het risico op dementie. Wie gratis een XXL-doos van SaniMemorix met een paar honderd bijsluiters wil ontvangen, kan naam en adres mailen naar secretariaat@dementie.be.

Hoe de doos te gebruiken, kan je hier bekijken.

Vormingen in de kijker

Mis onderstaande opleidingen niet en schrijf vandaag nog in:

> 6/11/2018: Gebruik van je stem in de dagelijkse zorg en begeleiding van mensen met dementie

> 19/11/2018: Studiedag ‘Dementie en psychiatrie’ (regionaal expertisecentrum dementie Paradox)

> 22/11/2018: Verbindend communiceren als ondersteuning in de zorg voor mensen met dementie

> 29/11/2018: Verbindingen leggen met families vanuit het geweldloze communicatiemodel en contextuele denkkader

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >