Nieuwsbrief 29 oktober 2021

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.be

t 03 609 56 14

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn, Twitter, Pinterest, Facebook en YouTube.

Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Doneren met fiscaal attest vanaf 40 euro

Het nieuwe Vlaamse Dementieplan besproken

Op 12 oktober gaf minister Beke in de vergadering van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van het Vlaams Parlement toelichting bij de grote lijnen van het Vlaamse Dementieplan 2021-2025. De leden van de commissie luisterden met veel aandacht en interesse naar Paul Goossens, lid van de Vlaamse werkgroep van mensen met dementie en Jurn Verschraegen, directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen die inhoudelijke onderbouwing gaf van de diverse acties.

Je kan het verslag van de bespreking hier bekijken.

Manifesten ‘Hand in Hand’ en ‘Stap voor Stap’ nu ook verkrijgbaar op USB-stick

Op 11 oktober 2021 mocht de ‘Vlaamse werkgroep van mensen met dementie’ drie kaarsjes uitblazen. Ze hebben sinds de allereerste vergadering op 11 oktober 2018 al een boeiende weg afgelegd. Na een intensieve start de eerste zes maanden en het eerste manifest ‘Hand in Hand’, mochten ze ook de periode daarna op heel wat interesse en steun rekenen in binnen- en buitenland. Tijdens de laatste vergadering op 9 september van dit jaar in Mechelen legde de werkgroep onder andere de laatste hand aan een gloednieuwe USB-stick.

Wil je de ‘Vlaamse werkgroep van mensen met dementie’ een extra duwtje in de rug geven? Vanaf nu zijn hun manifesten ‘Hand in Hand’ en ‘Stap voor Stap’ ook verkrijgbaar op USB-stick en je krijgt er nog eens 8 GB opslagruimte bovenop.

Interesse? Je kan de nieuwe USB-sticks hier aankopen.

 

E-learning ‘Omgaan met dementie’ wacht ook op jou

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de ‘Vlaamse werkgroep van mensen met dementie’ werkten samen aan een e-learning over omgaan met dementie voor een breed publiek. De e-learning is bedoeld voor iedereen die niet in de zorgsector werkt en in het (beroeps)leven in contact komt met mensen met dementie. Een op vijf mensen krijgt dementie. De kans dat je in het dagelijkse leven of in je beroepsleven in contact komt met iemand met dementie is dus groot. Weten wat dementie is en hoe je je communicatie kan aanpassen, is van groot belang en zorgt ervoor dat mensen met dementie kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven.

In deze e-learning komen mensen met dementie zelf aan het woord en krijg je concrete communicatietips. De e-learning duurt ongeveer 40 minuten en kost je slechts 5 euro. Je kan starten, stoppen en hervatten op het moment dat jou het beste uitkomt. Voor meer informatie en aanschaf kan je terecht op onze vormingswebsite. Organisaties en besturen die deze e-learning wensen aan te bieden aan meer dan 100 personen kunnen contact opnemen met Leentje De Wachter via opleiding@dementie.be.

Deze e-learning hebben we mogelijk kunnen maken dankzij giften van velen. Steun je dit initiatief en wil je er mee voor zorgen dat we deze e-learnings blijven maken? Je kan een gift doen via BE39 7350 3203 2519. Vermeld in de mededeling ‘gift e-learning’.

 

Gezocht: leesbegeleiders

Cera, Het Lezerscollectief en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen zijn op zoek naar mensen die van mensen houden en die graag samen lezen: leesbegeleiders! Hou je er van om via literatuur in een beperkt gezelschap naar een andere plek af te dwalen met een kopje koffie of thee en een koekje erbij? Dan is deze oproep echt iets voor jou!

Cera ondersteunt Het Lezerscollectief en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen om in 2022 twaalf nieuwe leesbegeleiders te engageren, specifiek gericht op woonzorgcentra en dagverzorgingscentra in Vlaanderen en Brussel. Samen Lezen versterkt het leesplezier, maar ook het samenzijn en het welbevinden. Anders dan in traditionele leesgroepen, waar de deelnemers vooraf al een boek hebben gelezen, wordt bij Samen Lezen de tekst (kortverhaal, poëzie) op het moment zelf luidop voorgelezen om tussendoor en nadien lees- en luisterervaringen met elkaar te delen. Je leert meer over wat samen lezen kan betekenen in deze video. Kandidaat-leesbegeleiders kunnen meer informatie raadplegen en aanmelden via deze link.

Op 24 november organiseert Het Lezerscollectief een studiedag over samen lezen en gezondheid. Meer informatie raadplegen en inschrijven kan via deze link.

 

SAMEN MENS: werkveldbezoek Vlaanderen en Nederland op 3 en 4 februari 2022

Verspreid over heel Vlaanderen lopen momenteel twintig trajecten rond goede dementiezorg. Een boeiende ontdekkingsreis horen we van de deelnemers. Graag willen we iedereen in Vlaanderen met interesse in goede dementiezorg een gevarieerd programma aanbieden vanuit de fundamenten van het referentiekader dementie. Over het muurtje heen kijken dus.

Hoogleraar Hilde Verbeek vindt in een interview met De Limburger van 8 oktober dat woonzorgcentra ziekmakend kunnen zijn. Wat zit er precies achter die krantentitel? In het licht van goede dementiezorg gaan we onder meer bij haar langs in Maastricht. Het tweedaags werkveldbezoek voor zorgprofessionals doet verschillende inspirerende Vlaamse en Nederlandse praktijken aan en vindt plaats op 3 en 4 februari 2022.

Doelgroep: directieleden, referentiepersonen dementie, zorgverleners, beleidsmedewerkers, … uit de thuiszorg, residentiële zorg of ziekenhuissector. Organisatie: Expertisecentrum Dementie Vlaanderen i.s.m. de Vlaamse overheid en Cera. Inschrijven kan via deze link.

 

 

Doodgewoon, praten over leven en dood

Op de internationale dag van de palliatieve zorg, zaterdag 9 oktober, werd de nieuwe campagne van Palliatieve Zorg Vlaanderen gelanceerd: ‘Doodgewoon, praten over leven en dood’. In Vlaanderen hebben we immers een cultuur om niet over het levenseinde te praten, alsof we het daarmee kunnen uitstellen.

Vanuit het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en regionaal expertisecentrum dementie Meander organiseerden we die dag een webinar over dit thema in relatie tot dementie. Enkele van de belangrijke aandachtspunten waren de volgende. Je kan niet verwachten dat een persoon met dementie plots expliciet over het levenseinde praat, als we er als samenleving vooral over zwijgen. Dus begin er met je naasten en je (huis)arts over te praten! We moeten werk maken van een cultuur waarin vroegtijdige zorgplanning, het praten over levenseindewensen, normaal wordt. En voorkeuren, bvb. nog wel naar het ziekenhuis vanuit een woonzorgcentrum, nog wel reanimatie, of net niet meer, … frequent herbenoemd of aangepast worden. Het is nooit te vroeg om over deze thema’s te praten, wel dikwijls te laat! We moeten ook de persoon met dementie volwaardig bij deze gesprekken betrekken. Het moet nooit over hem of haar gaan, zonder hem of haar.

Tenslotte stonden we stil bij het complexe thema van euthanasie en dementie. Het is een mythe dat dan een positieve wilsverklaring, het document waarin iemand aangeeft euthanasie te willen, nog waarde heeft. Het is ook een mythe dat euthanasie onmogelijk wordt na een diagnose dementie. Wat wel speelt is de wilsbekwaamheid. Als artsen beoordelen dat de persoon met dementie nog voldoende wilsbekwaam is om een actueel verzoek tot euthanasie te formuleren, dan behoort dat tot de wettelijke mogelijkheid voorzien in de wet op euthanasie uit 2002. Er wordt dikwijls gesuggereerd om die wet aan te passen en te verruimen, maar vooralsnog is daar geen politiek noch maatschappelijk draagvlak voor.

 

Kennismonitor Dementie zet kennis en praktijk van de zorgprofessional zelf centraal

De Kennismonitor Dementie van Ideon is een onlinevragenlijst die inzicht geeft in wat medewerkers weten over dementie en het omgaan met mensen met dementie. Zorgprofessionals vullen de vragenlijst twee keer in: voor en na een opleiding of training. De professionals zelf, hun direct leidinggevenden en opleidingsverantwoordelijken kunnen met deze informatie gerichter en effectiever opleiden om op die manier tot de meest optimale zorg voor mensen met dementie te komen. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen biedt de kennismonitor in Vlaanderen aan en helpt daarmee jouw zorgorganisatie om beter in kaart te brengen waar de opleidingsbehoeften liggen.

Bekijk hier de voorstellingsvideo om meer te weten over de Kennismonitor Dementie.
Interesse? Neem dan contact op via opleiding@dementie.be.

Op donderdag 25 november vindt een online-infomoment plaats van 11.30 uur tot 12.15 uur. Tijdens het infomoment wordt uitgelegd wat de Kennismonitor Dementie is. Een referentiepersoon dementie die in haar voorziening aan de slag ging met de kennismonitor vertelt over haar ervaringen. Tot slot kom je te weten wat het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen in 2022 aanbiedt m.b.t. de kennismonitor.

Deelname aan het infomoment is gratis. Inschrijven kan via deze link.

 

Gemeente Willebroek lanceert ‘dementiekoffers’ en ‘dementieatelier’

De gemeente Willebroek lanceerde begin oktober twee ‘dementiekoffers’. Als er een vermoeden van dementie bestaat of de diagnose reeds is gesteld, roept dit bij mensen en hun omgeving heel wat vragen op. Mensen gaan met de diagnose dementie naar huis en hebben vaak geen goed beeld van het verloop van de aandoening. De nieuwe ‘Eerste Hulp Bij Dementie’-koffer’ biedt de kans om dit thema op een rustige manier thuis te verkennen. De koffer bundelt een selectie van informatieve boeken, diverse brochures en folders, kinderboeken, getuigenissen, dvd’s en nog veel meer. Ze is er voor iedereen die te maken heeft met dementie: mensen met dementie, hun familie, mantelzorgers, … De koffer kan gratis uitgeleend worden in de bibliotheek.

Daarnaast zijn mensen met dementie en hun begeleiders welkom in een maandelijks ervaringsgericht atelier waar ze creatief uitgedaagd worden, anderen kunnen ontmoeten en gezellig kunnen napraten. Het eerstvolgende atelier vindt plaats op maandag 22 november van 14 tot 16 uur in woonzorgcentrum Ten Weldebrouc rond het thema geur. Het is de bedoeling om creatief aan de slag te gaan met kruiden, naar aanleiding van de ‘Week van de Smaak’. Inschrijven voor het dementieatelier doe je aan de balie van LDC De Wilg. Per activiteit moet je 5 euro per persoon betalen, de begeleider kan gratis deelnemen.
Meer informatie vind je hier.

Naar een nieuwe mantelzorg

Vanuit de expertisecentra dementie zien we elke dag met welke uitdagingen mantelzorgers te maken krijgen: van administratieve vragen en een gebrek aan erkenning tot de uitdagende combinatie met werk of studie. Dat kan beter.

Daarom onderschrijven we de toekomstvisie uit de publicatie ‘Naar een nieuwe mantelzorg’. Hoe ziet het mantelzorgsysteem van de toekomst eruit? Hoe kunnen we die droom realiseren? Wat kunnen overheden, de zorg- en welzijnssector, mantelzorgorganisaties, financiers en kennisinstellingen doen voor mantelzorgers?

De publicatie is een initiatief van 19 Belgische en Nederlandse sociaal innovatoren en sociaal ondernemers, die ondersteund werden door de Sociale Innovatie Fabriek, Stichting Nederland Kennisland en Johnson & Johnson.

CERA organiseert interessante webinars over diagnosestelling en ondersteuning

Maandag 8 november, 19.30 uur – 20.30 uur: Het belang van een tijdige diagnose en een passende opvolging erna

In dit webinar hebben we het over de diagnose en behandeling van dementie. Hoe stelt de arts vast of er dementie aanwezig is? Welke rol heeft de huisarts en welke de specialist? Hoe ver staat de wetenschap in de behandeling van dementie? Hoe zet je je leven terug op de rails na de diagnose en hoe past de term ‘zorgdiagnose’ daar in?

Sprekers zijn prof. dr. Sebastiaan Engelborghs, diensthoofd neurologie UZ Brussel, Jurn Verschraegen, directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en een mantelzorger van een persoon met dementie. Je kunt vooraf en ook de avond zelf vragen stellen die we met plezier voorleggen aan onze sprekers. Inschrijven (gratis deelname) kan via deze link. 

Donderdag 16 december, 19.30 uur – 20.30 uur: Samen actief blijven na de diagnose dementie

Wat is wel nog mogelijk met een diagnose dementie? Kan je nog blijven reizen? Is er een cultureel aanbod voor mensen met dementie? Welk effect hebben (voor)lezen en zingen? Wat kan een dementievriendelijke gemeente voor je doen?

In dit webinar trekken we alle registers open en gaan we op zoek naar manieren om, ook met dementie, te blijven deelnemen aan de samenleving. Na een boeiende inleiding door Patrick Verhaest, coördinator begeleider-animator in de ouderenzorg (HIK), vertellen drie sprekers over de impact van samen zingen, samen cultuur opsnuiven en samen lezen: Lise Polfliet van Koor en Stem, Sofie Vermeiren van Museum M (Leuven) en Dirk Terryn van Het Lezerscollectief. Inschrijven (gratis deelname) kan via deze link.

Schrijf vandaag nog in voor de ‘Dag van de Zorg 2022’!

Na twee jaar uitstel openen organisaties uit zorg en welzijn opnieuw hun deuren op de elfde editie van de ‘Dag van de Zorg’. Eindelijk, op zondag 20 maart 2022 is het zover. Trommelgeroffel en handgeklap voor de sector en voor de opendeurdag. Meer dan 220 organisaties zitten nu al klaar om hun aanbod en dienstverlening te tonen aan het brede publiek. De goesting is groot en elke dag komen er nieuwe zorgspelers bij. De inschrijvingen lopen nog tot eind december en jouw organisatie kan er uiteraard ook nog bij. Graag zelfs!

Nog enige twijfel? Kom dan naar de startdag op dinsdag 16 november in de Zebrastraat in Gent. Thema van deze boeiende infodag: haal het maximum uit je ‘Dag van de Zorg’. Met heel wat best practices door ervaringsdeskundigen, met gastsprekers rond onder meer employer branding, communicatie, …

Meer info raadplegen en inschrijven voor de ‘Dag van de Zorg’ en de infodag kan via www.dagvandezorg.be.

Vormingen in de kijker

> Zinvolle activiteiten met jonge personen met dementie (28/01/2022), Kortrijk

> Train de trainer Vormingspakket zorgvrijwilligers en aanvullende thuiszorg (31/01/2022), Mechelen, Gratis deelname, enkel aankoop cursusmateriaal nodig! 

> E-learning voor zorgverleners – Autonomie in geborgenheid vanuit ethisch perspectief (2021-2022)

Voor het volledige aanbod, surf naar onze vormingswebsite.

 

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >