Dementieplan 2021-2025 voorgesteld in de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Vlaams Parlement

‘Het vergt veel moed en engagement om uw verhaal hier te brengen. Nu spreken we niet óver mensen met dementie maar met iemand die de aandoening heeft’, zei minister Beke toen Paul Goossens het woord nam. Inhoudelijk werd stilgestaan bij de diverse onderwerpen zoals preventie, thuiszorg, jongdementie, de impact van de coronacrisis op dementie, de referentiepersoon dementie in woonzorgcentra en in de thuiszorg, de referentiearts dementie, dementievriendelijke gemeenten en het belang van een genuanceerde beeldvorming, …

 

Naar het integrale Vlaamse dementieplan 

Paul Goossens en Jurn Verschraegen