Nieuwsbrief 30 september 2022

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Pastoor Van de Wouwerstraat 2
2600 Antwerpen-Berchem
www.dementie.be

t 03 609 56 14

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Dilbeek

Volg ons via LinkedIn, Twitter, Pinterest, Facebook en YouTube.

Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Doneren met fiscaal attest vanaf 40 euro

Vitrinetentoonstelling confronteert Leuvense shoppers in het kader van de campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ met 75 verhalen over dementie

Op woensdag 21 september, ‘Werelddag Dementie’, werd de tentoonstelling ‘Sprekende objecten’ in Leuven geopend in aanwezigheid van onder andere minister Crevits en Jurn Verschraegen, directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. “Dementie grijpt op diverse manieren in op het leven van mensen. Als het bestaan wankel wordt, dan is het bieden van houvast een noodzaak. Als nieuwe ontwikkelingen zoals design hierbij kunnen helpen, doet dat recht aan de diepmenselijke behoefte van iemand met dementie om er nog steeds bij te horen. Zo werken we samen aan een inclusief en dementievriendelijk Vlaanderen”, vertelde minister Crevits.

De afgelopen maanden werden 75 objecten verzameld waar een verhaal aan vasthangt voor een persoon met dementie. Dit leidde tot een bonte verzameling verhalen over favoriete muziekinstrumenten, zoutvaatjes, smeedijzeren namen van huizen, … die deel uitmaken van een verleden van een persoon en hen letterlijk en figuurlijk houvast bieden. Meer nog dan de objecten zijn die verhalen over wat een object voor een persoon betekent of betekende van belang. Die verhalen zijn dan ook ‘vertaald’ naar een reeks illustraties die samen in 16 vitrines in Leuven zullen getoond worden.

De zestien vitrines vormen zo samen een thematische stadswandeling die mensen aanzet om te praten en na te denken over dementie en over wat dit betekent voor de getroffenen en hun familie. Een wandelroute specifiek voor mensen met dementie en hun familie werd eveneens ontwikkeld. Rugzakken met vraagkaarten en objecten moeten gesprekken tussen de personen met dementie en hun familie stimuleren. “De sensibiliserende activiteit maakt deel uit van de vernieuwde campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, in samenwerking met de Vlaamse overheid als onderdeel van het Vlaamse Dementieplan. We willen met deze activiteit dementie genuanceerd in beeld brengen. Dat verhoogt de bespreekbaarheid ervan in de samenleving. Bovendien zal de campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ ook in 2023 nog heel wat in petto hebben, dus wordt vervolgd”, besloot Jurn Verschraegen.

Lancering podcastreeks ‘Mistlicht’

Wat doet dementie met een mens? In de nieuwe Radio 1-podcastreeks ‘Mistlicht’ die in samenwerking met Cera, het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Alzheimer Liga Vlaanderen werd gerealiseerd, gaat Sven Speybrouck op zoek naar lotgenoten van zijn moeder.

Hij luistert naar mensen met dementie, naar de mensen die voor hen zorgen en naar experts, in een poging het ongrijpbare te begrijpen en houvast te vinden, voor zichzelf maar ook en vooral voor iedereen die vroeg of laat met dementie te maken krijgt. Je kan de eerste aflevering van de vijfdelige reeks hier ontdekken. Achtergrondinformatie kan je vinden via www.omgaanmetdementie.be/mistlicht.

Noteer ook alvast de datum van 5 oktober met stip in je agenda. Dan zal de tweede aflevering van de podcast online verschijnen.

 

Dementie in ‘Thuis’

De regelmatige vergeetachtigheid en verwarring bij Veerle (Karin Tanghe) kan toch geen toeval zijn? Dochter Sam (An Vanderstighelen) vreesde er voor en ook heel wat ‘Thuis’-kijkers herkenden de situaties: de diagnose dementie valt. Op de vooravond van 21 september, werd deze diagnose officieel bevestigd: “Volgens de scans denken de dokters aan alzheimer, een vorm van dementie”, klinkt het.

Veerle zit in een vroeg stadium van dementie. De aandoening van Veerle zal een enorme invloed hebben op de familie Cremers-Dewitte. Dat blijkt al snel wanneer er een felle discussie losbarst tussen moeder en dochter. Sam wil koste wat het kost de zorg van haar moeder op zich nemen. Veerle denkt daar helemaal anders over: zij wil naar huis. De zorgrelatie tussen moeder en dochter zal een heel andere wending nemen. Ook voor kleinzoon Joren (Mathieu Carpentier) is het nieuws een harde klap. Hij vreest dat de mooie momenten met zijn oma waarschijnlijk nooit meer terugkomen.

“De verhaallijn is relevanter dan ooit”, zegt Jurn Verschraegen, directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Hij hielp de schrijvers van ‘Thuis’ om de aandoening, en de verschillende symptomen en fases ervan, zo getrouw mogelijk te vertellen. “Er zijn heel wat gezinnen en families die nauw in contact komen met dementie. Daarom is het erg belangrijk om dergelijk verhaal te vertellen in een populaire dagelijkse fictiereeks als ‘Thuis’. De manier waarop de personages omgaan met de aandoening is zo herkenbaar dat het andere mensen eventueel kan helpen bij hun eigen verwerkingsproces.”

 

Volg jij de nieuwe Facebook-pagina van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen al?

Aan de vooravond van 21 september, de dag die wereldwijd in het teken stond van aandacht voor dementie, stelde het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen haar gloednieuwe Facebook-pagina voor. Je kan er terecht voor actueel nieuws vanuit het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en alle Regionale Expertisecentra Dementie via deze link.

De nieuwe Facebook-pagina zal de bestaande Facebook-groep vervangen die aan het einde van dit jaar zal ophouden te bestaan en waarin geen updates meer zullen verschijnen. We maken het je makkelijker want op die manier krijg je alle informatie bij elkaar en mis je geen berichtgeving van onze kant meer. Het vermijdt ook dat je op diverse platforms moet aanmelden. We nodigen daarom iedereen van harte uit om onze nieuwe pagina te volgen!

 

Terugblik North Sea Dementia Group-meeting in Oslo

Jaarlijks heeft het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen afspraak met gelijkaardige centra en initiatieven in landen die grenzen aan de Noordzee. Sedert het jaar 2000 bestaat het informele netwerk van de North Sea Dementia Group waarin professionals en onderzoekers met elkaar in een informele sfeer hun projecten toelichten en uitwisselen. We leren van elkaar en we doen ideeën op voor onze eigen werking.

Afgelopen maand trokken we naar Oslo om bij onze collega’s van Aldring og Helse inspiratie op te doen en inzichten met elkaar te delen. De samenkomst werd afgesloten met een bezoek aan een woning met assistieve technologie en een bezoek aan een botanische tuin waar een gids toelichting gaf bij de wijze waarop zij mensen met dementie rondleidt. Een uitgebreide terugblik op de bijeenkomst kan je hier nalezen.

Nieuwe bestelronde brochure ‘Dementie, als je ermee te maken krijgt’

Er wonen in Vlaanderen en Brussel 141.000 mensen met dementie. In 2035 zullen dat er 188.000 zijn. Maar: nog minstens drie keer zoveel mensen zijn betrokken. Mantelzorgers, naasten, hulpverleners. Vanuit de praktijk weten we dat wie met dementie te maken krijgt een grote nood heeft aan specifieke informatie: over de eerste tekenen, de rol van de huisarts en de specialist, de juridische aspecten, omgangsadvies, het diverse aanbod van beschikbare hulp- en dienstverlening. En ook: het aanbod binnen de eigen gemeente of stad.

Om aan die informatiehonger tegemoet te komen, brachten de Expertisecentra Dementie een brochure in magazinevorm uit. We deden dit samen met onze partners zoals de VVSG, de Vlaamse Ouderenraad, de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen en Alzheimer Liga Vlaanderen. De brochure is ook goedgekeurd door mensen met dementie en mantelzorgers zelf en is een zeer handig informatie-instrument. Het helpt iedere gemeente en organisatie op weg om een ouderen- of dementievriendelijk aanbod te voorzien voor iedereen die ermee te maken krijgt. Belangrijk: je kan als gemeente of organisatie ook een ‘gepersonaliseerd’ magazine bestellen.

Interesse? In samenwerking met uitgeverij Politeia loopt momenteel een nieuwe bestelronde van het magazine. Meer info en een preview van het magazine kan je terugvinden via deze link.

Projectoproep ‘De vriendenmakers’

Cera gaat op zoek naar 50 lokale, inclusieve en warme initiatieven waar mensen met dementie welkom zijn om aan te sluiten bij de groepsactiviteiten. Zo wil Cera werken aan een samenleving waaraan iedereen volwaardig en gelijkwaardig kan deelnemen. Organisaties krijgen 1.500 euro om samen mee te bouwen aan een dementie-inclusieve samenleving! Ze zoeken 50 projecten die een diversiteit vertonen in aanpak, regio en doelstelling. Nieuwe en bestaande initiatieven die bijdragen aan een samenleving waar iedereen telt.

  • Projecten en activiteiten waar mensen met dementie en hun mantelzorgers bij kunnen aansluiten: samen inclusief
  • Kleinschalige en lokale activiteiten zoals: creatief bezig zijn, koken, lezen, zingen, bewegen, toneelspelen, dieren verzorgen, uitstapjes maken, …
  • Intergenerationele activiteiten waar jong en oud elkaar ondersteunen
  • Activiteiten waar plaats is voor nieuwe mensen en die op regelmatige basis activiteiten organiseren

Wil je graag deelnemen? Klik dan snel op deze link voor meer informatie en vul het aanvraagformulier in voor woensdag 16 november 2023.

Nieuwe datum virtuele eindconferentie Europees project CASCADE: 2 februari 2023

De virtuele eindconferentie van het Europese Interreg2Zeeën-project CASCADE zal plaatsvinden op donderdag 2 februari 2023 en niet op 3 november zoals eerder aangekondigd. Zet deze nieuwe datum alvast in je agenda.

In de conferentie krijg je zicht op de resultaten van dit innovatieve project. Je wordt meegenomen in een virtuele rondleiding in de nieuwe faciliteiten en een zorgpraktijk volgens het CASCADE-model. Dat model haalde trouwens zijn inspiratie bij het Vlaamse referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie. Het volledige programma en de inschrijvingsmodaliteiten volgen nog in één van onze volgende nieuwsbrieven en op onze sociale media via Facebook, LinkedIn en Twitter.

Contactpersoon: leentje.dewachter@dementie.be

Save the date 7 maart 2023 – studiedag palliatieve zorg en dementie

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Palliatieve Zorg Vlaanderen slaan de handen in elkaar om op dinsdag 7 maart 2023 actuele inzichten over palliatieve zorg en dementie te verschaffen. Deze studiedag zal plaatsvinden in het Provinciehuis van Leuven van 9.30 uur tot 13.30 uur. Lunch is voorzien.

Voor wie? Eigenlijk voor iedereen met interesse in deze thema’s, maar in het bijzonder voor wie beroepsmatig werkt met en voor mensen met dementie.

In het kader van deze studiedag hadden wij graag 5 minuten van jouw kostbare tijd gevraagd om volgende survey in verband met de richtlijn vroegtijdige zorgplanning voor personen met dementie in te vullen via deze link. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Leentje De Wachter (leentje.dewachter@dementie.be) en Alice Fayet (a.fayet@palliatievezorgvlaanderen.be)

Vormingen in de kijker

> De vergeten dementie. Een begrijpelijk zicht op Lewy Body dementie, 18/10/2022 van 9.30 uur tot 16 uur in Brussel

> Demetra. Versterk je emotionele vaardigheden en veerkracht in de zorg voor personen met dementie, 6/12/2022 van 9.30 uur tot 16.30 uur in Turnhout

> Methodisch (leren) begeleiden van moeilijk hanteerbaar gedrag bij personen met dementie, 5/12/2022 en 12/12/2022 telkens van 9.30 uur tot 16.30 uur in Antwerpen

Voor het volledige aanbod, surf naar onze vormingswebsite.

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >