Nieuwsbrief 31 mei 2018

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14
f 070 224 777

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn, Twitter en Pinterest of word lid van onze Facebook-groep.


Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Doneren met fiscaal attest vanaf 40 euro

Symposium referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie

Als thuiszorgvoorziening, woonzorgcentrum, ziekenhuis, … begeleid je mensen op een deel van hun traject en ga je samen met hen op zoek naar wat betekenisvol is, naar de meest passende zorg en ondersteuning en de beste woonomgeving. Je gaat voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor de persoon met dementie en zijn naasten. Maar wat is nu goede zorg voor iemand met dementie? En hoe breng je dit in de praktijk? Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen werkte in opdracht van de Vlaamse overheid een referentiekader uit over kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie. Het werk zal thuiszorgvoorzieningen, woonzorgcentra en ziekenhuizen inspireren in hun huidige en toekomstige trajecten naar meer persoonsgerichte en afgestemde zorg en ondersteuning.

Op 25 oktober 2018 stellen we de publicatie officieel voor op een symposium met nationale en internationale sprekers. Naast een uitgebreide toelichting bij het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg, komen nog heel wat inspirerende sprekers aan bod. Prof. Dawn Brooker vertelt hoe je persoonsgerichte zorg in de praktijk kan brengen; Anne-Mei Thé licht toe hoe de Sociale Benadering van dementie Nederland aan het veroveren is; LUCAS KU Leuven schetst waar we op vandaag in Vlaanderen staan met het meten van kwaliteit van leven, wonen en zorg; een zorgvoorziening uit de thuiszorg, een woonzorgcentrum en een ziekenhuis vertellen hoe zij werken aan kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning en enkele buitenlandse gasten reflecteren over hun bezoek aan zorgvoorzieningen in Vlaanderen. Tot slot zorgen visuele en muzikale intermezzo’s voor een afwisselend geheel.

Interesse? Het volledige programma raadplegen en inschrijven kan vanaf vandaag op onze website!

Mensen met dementie aan het woord: help jij mee?

In het kader van de Vlaamse sensibiliseringscampagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ willen we mensen met dementie en hun naasten meer dan ooit een stem geven. Deze ambitie vertalen we in een concreet engagement dat een primeur is voor België: de opstart van een eerste Vlaamse Werkgroep voor Mensen met dementie. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen (EDV) zal dit hand in hand doen met de Alzheimer Liga Vlaanderen (ALV). “In Vlaanderen kunnen we veel leren van mensen met dementie. Zij zijn de experten”, zegt communicatiemedewerker Olivier Constant (EDV). “De inzichten van mensen met dementie zijn cruciaal bij dementievriendelijke initiatieven en beslissingen”, stelt directeur Jurn Verschraegen (EDV). “Maar ook voor een goede omgang met mensen met dementie moet hun stem gehoord worden. We dienen niet over hen te spreken, maar met hen!”, zegt directeur Hilde Lamers (ALV).

Heb je interesse om als persoon met dementie of mantelzorger mee de schouders te zetten onder de opstart van een ‘Vlaamse Werkgroep voor Mensen met dementie’ of ken je iemand die hieraan graag zou meebouwen? Laat het ons weten via olivier.constant@dementie.be.

In gesprek met onderzoeker … Mathieu Vandenbulcke

Professor Mathieu Vandenbulcke is ouderenpsychiater en als arts actief in de geheugenkliniek van Gasthuisberg. Daarnaast is hij diensthoofd ouderenpsychiatrie van het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven. Hij promoveerde op onderzoek naar frontotemporale degeneratie, een vorm van dementie die vooral op jongere leeftijd voorkomt. Mathieu Vandenbulcke superviseert het psychiatrische luik van de geheugenkliniek. De geheugenkliniek van Gasthuisberg vormt een multidisciplinair ambulant centrum waar naast psychiaters ook geriaters en neurologen actief zijn, alsook paramedici zoals psychologen, ergotherapeuten en sociaal werkers.

Naast het ambulante luik, heeft de dienst ouderenpsychiatrie een hospitalisatiewerking met 150 bedden. Daarvan is ongeveer de helft voor mensen met dementie, en die verblijven gemiddeld 4 tot 6 weken in het ziekenhuis, al is er soms ook sprake van veel langere verblijfsduur, bijvoorbeeld bij ernstige gedragsproblemen die moeilijk onder controle te krijgen zijn. Patiënten komen zowel vanuit de thuissituatie als vanuit woonzorgcentra. De specifieke focus van het werk van Mathieu Vandenbulcke ligt vooral bij mensen met dementie op jonge leeftijd. Je komt alles te weten over zijn onderzoekswerk op onze website.

Terugblik boekpresentatie ‘Dementie, onze zorg’

Exact twee jaar geleden blokletterde Het Nieuwsblad ‘Hier is aandacht voor wat ze wel kunnen’ over de initiatieven van dementie-ambassadeurs Elena de Ru en haar man Niek. Zo kan je hen intussen wel omschrijven: bijna dagelijks, tussen alle besognes door, aandacht genereren rond dementie en met een genuanceerde boodschap Europa en zelfs daarbuiten doorkruisen. En Niek vindt het schitterend al die aandacht voor hem en zijn Elena en voor dementie natuurlijk. Momenteel zijn ze actief bij Dementievriendelijk Gent waar ze mee bezieler zijn van Casaperta en Casaperta Muzieksalon, een vernieuwend en succesvol initiatief van en voor mensen met (jong)dementie. “Onze roots liggen natuurlijk in Brugge, bij Foton”, zegt Elena trots. “Daar zijn ze erin geslaagd om de stad mee te laten evolueren naar een dementievriendelijkere aanpak.” Musea, handelaars, apothekers, de politie, iedereen in Brugge heeft wel ‘iets’ met hen. “En nu met onze verhuis naar Gent, zetten we daar onze missie met veel plezier verder.”

Op 4 mei presenteerde Elena in Gent samen met haar uitgever het boek ‘Dementie, onze zorg’ dat ze schreef met haar nicht uit de USA, Elane Lazet. Naast een toelichting over dementiezorg door de eeuwen heen tot en met vandaag door Jurn Verschraegen (directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) lag vooral de nadruk op wat ertoe doet in de zorg als mantelzorger wanneer dementie je pad kruist. Elane en Elena putten samen uit de rijke ervaring als mantelzorger. En dat is juist zo interessant voor professionele hulpverleners. Beide dames toonden hun perspectief, hoe verscheiden ook, en net aan die inzichten is nood in de professionele zorgverlening. Je kan de volledige terugblik op een boeiende namiddag lezen op onze website.

Lancering draagtas om dementie bespreekbaar te maken

‘Als ik de dagen niet meer kan onthouden, maak voor mij dan elk moment onvergetelijk’, een quote om over na te denken. Dementie bespreekbaar maken en het taboe doorbreken, dat is het doel van Tim Carpentier. Aan de hand van muziek, oude voorwerpen, kunst, en de expositie ‘Dementie anders bekeken’ verspreidt hij zijn duidelijke visie: maak iedere dag mee het verschil voor personen met dementie en draag die overtuiging mee de wereld in op weg naar mensen die het zo hard nodig hebben. Want positieve herinneringen oproepen, draagt bij tot zachtheid en verbinding. Om deze prachtige boodschap verder te verspreiden, ontwierp Tim recent ook draagtassen met pakkende quotes waarvan een deel van de opbrengst gaat naar het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Interesse? Je kan de draagtassen online bestellen via info@herinneringskoffer.be.

 

Nieuw KBS-rapport over dementievriendelijke projecten

In de reeks ‘Naar een dementievriendelijke samenleving’ publiceerde de Koning Boudewijnstichting recent ‘Ik blijf wie ik was – Tien jaar samen werken aan een dementievriendelijke samenleving’. Het rapport vat de impact samen van tien jaar werken aan een dementievriendelijke samenleving. Van bij het begin was het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen betrokken bij dit opzet. De acties van de Stichting gingen niet onopgemerkt voorbij: ze waren mee de aanzet voor de ontwikkeling van de twee recente Vlaamse dementieplannen. De nadruk op een genuanceerde beeldvorming, de aandacht voor de betrokkenheid van de persoon met dementie zelf, het belang van het meedelen van de diagnose, zijn belangrijke pijlers geworden in het huidige dementiewerk. Het rapport focust op de sleutelboodschappen en op de diverse projecten en initiatieven: waarom werden ze opgezet? Wat behelsden ze? Wie waren stakeholders? Wat was hun impact?

Het werk van de Stichting staat niet op zich. Het is een tandwiel in een groot raderwerk, een beweging waar velen aan meewerken en bij betrokken zijn: experts en onderzoekers, de vele initiatiefnemers van projecten, betrokken organisaties en verenigingen, juryleden van projectoproepen, beleidsmakers en hun administraties. En natuurlijk in de allereerste plaats de mensen met dementie zelf en hun naasten. In dit rapport kijkt de Stichting ook naar de toekomst. Ze had een gesprek met 25 experts in België: wat zijn de grote uitdagingen als we het over ‘levenskwaliteit en dementie’ hebben? Welke rol kunnen de Stichting, andere Europese stichtingen en andere actoren (blijven) opnemen? Een boeiend rapport met duidelijke sporen waarin de expertisecentra dementie graag mee de weg berijden. Duidelijk is alvast dat er voor alle betrokkenen nieuwe uitdagingen staan te wachten. Het werk is nog niet af!

Je kan de publicatie downloaden via deze link.

Uitnodiging rondetafelgesprekken dementievriendelijke gemeente/stad

Op 6 en 18 juni vinden twee rondetafelgesprekken plaats waarin we vanuit een breedhoeklens naar het thema ‘dementievriendelijke gemeenten’ kijken: wat kan anders, beter, sterker, meer, … Het resultaat? Een gedragen oproep die lokale besturen helpt om dementievriendelijke ambities te vertalen naar actie. Door deze oproep tot actie te ondertekenen, bekrachtigt een bestuur haar engagement om resoluut voor een dementievriendelijkere samenleving te gaan. Niet als vervanging van de engagementsverklaring ‘Vergeet dementie, onthou mens’ of eigen gemeentelijke engagementsverklaringen, maar als extra duwtje in de rug om engagement te concretiseren/verduurzamen.

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur willen het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, de Vlaamse Ouderenraad, de Alzheimer Liga Vlaanderen, de VVSG en de Koning Boudewijnstichting het belang van dementievriendelijke gemeenten extra in de verf zetten. En daar hebben we jou voor nodig! We willen met gebundelde krachten een visie formuleren op het engagement dat nodig is om een dementievriendelijke(re) gemeenschap te worden. Een valkuil is immers dat het bij woorden en eenmalige projecten blijft. Er zijn echter visie en gedrevenheid nodig om engagement te vertalen naar duurzame acties! Interesse om mee te denken? Surf dan snel naar onze website!

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen respecteert jouw privacy

Op 25 mei ging de GDPR (General Data Protection Regulation) van start, de nieuwe Europese privacywetgeving. Deze regelgeving legt de spelregels vast over het gebruik en de bescherming van persoonlijke gegevens. Als Expertisecentrum Dementie Vlaanderen springen we uiteraard heel vertrouwelijk om met je persoons- en contactgegevens. Meer informatie daarover lees je in onze privacyverklaring.

Tegelijk herinneren we je er graag aan dat je deze nieuwsbrief ontvangt omdat je je daarvoor inschreef via onze website. Je naam en mailadres als abonnee worden niet voor andere doelen gebruikt of verspreid. Wil je je graag uitschrijven voor deze nieuwsbrief, dan kan dat door onderaan deze mail te klikken op ‘schrijf je uit voor deze nieuwsbrief’.

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >