Referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14
f 070 224 777

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn, Twitter en Pinterest of word lid van onze Facebook-groep.


Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Doneren met fiscaal attest vanaf 40 euro

Kernboodschap

– Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen lanceert, in opdracht van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, het eerste referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie. Dit inspirerende boek is de blauwdruk voor goede zorg voor de hele zorgsector in Vlaanderen en de basis voor het Europese CASCADE-project rond geïntegreerde dementiezorg.

– Zes fundamenten van goede zorg en 20 toepassingen in de praktijk, meer dan 100 inspirerende praktijken uit binnen- en buitenland, 102 te bereiken doelstellingen

– Officiële voorstelling op een symposium in het Vlaams Parlement op 25 oktober.

– Vlaanderen en CERA financieren de verdere uitrol van het referentiekader dementie, o.a. in verschillende pilootprojecten in de zorg. De oproep voor pilootprojecten verschijnt eind november.

Referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie

Op vraag van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin publiceert het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen een integraal referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie. Het referentiekader dementie is een sectoroverschrijdend document voor iedereen die in Vlaanderen direct of indirect betrokken is bij de zorg en ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers: van thuiszorg over ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Er bestaan al heel wat voorbeelden van goede zorg voor personen met dementie in Vlaanderen. Aangezien het aantal personen met dementie de komende jaren sterk zal toenemen, moet het onze ambitie zijn om veralgemeend in te zetten op kwaliteit van leven, wonen en zorg op maat. De auteurs hebben zich samen met tal van woonzorgvoorzieningen, vrijwilligers, mantelzorgers en personen met dementie gebogen over de vraag hoe deze specifieke noden het best kunnen ingelost worden. Het gaat daarbij niet alleen over zorg, maar ook over wonen en leven. Het is mijn bedoeling om van dit ‘referentiekader’ een handvest te maken, in opleidingen, stages, training on the job, en in de dagelijkse praktijk van iedereen die op één of andere manier voor mensen met dementie zorgt. Thuis of residentieel, langdurig of tijdelijk. Het zal aan de directies, leidinggevenden en stafmedewerkers zijn, aan kwaliteitscoördinatoren en referentiepersonen dementie om ermee aan de slag te gaan, en het ‘zorgen voor’ en ‘omgaan met’ daadwerkelijk te veranderen. Ik daag hen bij deze graag uit!”

De auteurs doorzochten wetenschappelijke literatuur, visieteksten en richtlijnen en gingen in gesprek met tientallen personen met dementie, mantelzorgers, professionele zorgverleners, vrijwilligers en managers. Dat mondde uit in zes fundamenten van goede zorg:

  • Maatschappelijke beeldvorming
  • Normalisatie
  • Autonomie in geborgenheid
  • Afgestemde zorg
  • Mantelzorgers en naasten
  • Professionele zorgverleners en vrijwilligers

Deze kernprincipes werden vertaald voor de concrete zorgpraktijk in twintig thema’s. Voorbeelden hiervan zijn vermissing, maaltijdzorg, vrijheid en fixatie, cultuur, hulpmiddelen, zinbeleving, architectuur en inrichting, intimiteit en seksualiteit. Elk hoofdstuk bevat verschillende inspirerende praktijken in binnen- en buitenland.
Bij het referentiekader hoort ook een educatief pakket voor toekomstige zorgverleners zodat ook zij goed voorbereid met een persoonsgerichte visie op zorg in het werkveld stappen.

Op donderdag 25 oktober 2018 wordt het referentiekader voorgesteld op een symposium in het Vlaams Parlement, symbolisch in het hart van de politieke besluitvorming. Tal van Vlaamse en internationale sprekers, breken er een lans voor zorg waarin de mens centraal staat. Uniek is ook dat drie buitenlandse gasten hun ervaringen met Vlaamse zorgvoorzieningen met het publiek zullen delen.

Contactpersonen en bijkomende info

Wij kunnen u een interview aanbieden met een persoon met dementie, een of meerdere mantelzorgers. Een interview met een inspirerende praktijk is eveneens mogelijk in de diverse provincies.

 
< boven > < venster sluiten >