Vormingsnieuwsbrief 2022-2023

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Pastoor Van de Wouwerstraat 2
2600 Antwerpen-Berchem
www.dementie.be

t 03 609 56 14

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn, Twitter, Pinterest, Facebook en YouTube.

Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Doneren met fiscaal attest vanaf 40 euro

Vormingsaanbod najaar 2022-voorjaar 2023 vanaf nu beschikbaar!

Verbreden, Verdiepen, Verrijken. Voor elk wat wils. Daar gaan we voor in het nieuwe vormingsaanbod van de expertisecentra dementie in Vlaanderen en Brussel. We bieden een brede waaier aan praktijkgerichte vormingen op locatie en online.

In het nieuwe vormingsaanbod vind je zowel korte vormingen van een halve of hele dag als meerdere dagen opleiding. Voor elk wat wils en op maat. Er komen diverse thema’s aan bod zoals veranderend gedrag, zinvolle activiteiten, Lewy Body dementie, het referentiekader dementie, … We richten ons met dit nieuwe programma naar verschillende beroepsgroepen zoals ergotherapeuten, verpleegkundigen, zorgkundigen, begeleiders wonen en leven, maatschappelijk werkers, … Leer je ook wel eens graag op eigen tempo en op een zelf gekozen tijdstip via computer of tablet, kijk dan zeker naar ons groeiend aanbod e-learnings.

Nieuwsgierig geworden? Lees dan zeker verder. Je vindt bovendien ook alles terug in deze overzichtelijke poster. Inschrijven kan hier op onze vormingswebsite.

 

Opleiding tot referentiepersoon dementie

Referentiepersonen dementie zijn professionele hulpverleners die zich engageren om in de eigen werksetting de kwaliteit van zorg voor en ondersteuning van mensen met dementie en hun omgeving te bevorderen. In Kortrijk, Dendermonde, Antwerpen, Dilbeek, Hasselt en Sint-Joost-ten-Node kan je in januari 2023 starten met deze intensieve 11-daagse opleiding.

De vraag is groot, meld je dus tijdig aan. Na goedkeuring van je aanmelding ontvang je van ons je persoonlijke inschrijvingslink. Schrijf je bij voorkeur in op een locatie uit de regio waar je werkt. Op die manier maak je ook kennis met het regionale expertisecentrum dementie waar je ook na je opleiding terecht kan voor informatie, vormingen, …

De zes locaties voor de opleiding tot referentiepersoon dementie in 2023 zijn:

Kortrijk – voor professionals werkzaam in West-Vlaanderen
Dendermonde – voor professionals werkzaam in Oost-Vlaanderen
Antwerpen – voor professionals werkzaam in Antwerpen
Hasselt – voor professionals werkzaam in Limburg
Dilbeek – voor professionals werkzaam in Vlaams-Brabant
Sint-Joost-ten-Node – voor professionals werkzaam in Brussel

 

Kortdurende opleidingen

Leergang kleinschalig genormaliseerd wonen (4 dagen + 2 dagen stage) – Brussel

Aan de slag met het referentiekader dementie in jouw organisatie (2 dagen) – Gent

Psycho-educatie geven aan mantelzorgers: opleiding tot coach Dementie en nu (1 dag) – Brussel

Train de trainer opleidingspakket zorgvrijwilligers en aanvullende thuiszorg (halve dag) – Antwerpen

Train de trainer opleidingspakket dementiekundige zorgverlener in de diensten voor gezinszorg (1 dag) – Antwerpen

Opleiding tot coach Dementie en nu (1 dag) – Brussel

 

Vormingsdagen en studiedagen

Dementie en psychiatrische aandoeningen – Leuven

– De vergeten dementie. Een begrijpelijk zicht op Lewy Body dementie.
Deze vorming wordt twee keer aangeboden: in Brussel en in Kortrijk.

Maakt dementie onbekwaam? Over de juridische aspecten van dementie – Kortrijk

Basale contactmogelijkheden voor mensen met (ver)gevorderde dementie – Brugge

– Methodisch (leren) begeleiden van moeilijk hanteerbaar gedrag bij personen met dementie.
Deze vorming wordt twee keer aangeboden: in Antwerpen en in Torhout.

– Demetra – Versterk je emotionele vaardigheden en veerkracht in de zorg voor personen met dementie. (NIEUW)
Deze vorming wordt twee keer aangeboden: in Turnhout en in Kortrijk.

Dementie en verstandelijke beperking – Hasselt

Omgaan met dementie in het ziekenhuis – Mechelen

– Het syndroom van Wernicke-Korsakov: dementie of toch niet?
Deze vorming wordt twee keer aangeboden: in Turnhout en in Dilbeek.

Zinvolle activiteiten met jonge personen met dementie – Aalst

Oplossingsgericht werken met mantelzorgers/naasten/betrokkenen – Mechelen (NIEUW)

Hulpmiddelen en omgevingsaanpassingen bij personen met dementie – Aalst

Mantelzorgers en zorgverleners samen op de SOFA: op weg naar een gedragen samenspel in de zorg voor iemand met dementie – Dilbeek (NIEUW)

Dementie en lerend vermogen – Antwerpen

Doe ik het goede? Ethische dilemma’s in de zorg voor mensen met dementie – Brugge

Creatief omgaan met agitatie en agressie bij personen met dementie – Aalst

Omgaan met veranderend gedrag vanuit de verschillende vormen van dementie – Brussel

Als dementie op mijn pad komt: hoe kan ik als maatschappelijk werker ondersteuning bieden? – Hasselt (NIEUW)

Workshops

Vorming geven over dementie – Antwerpen

Geïntegreerde zintuiglijke zorg: welzijn voor zorggever en ontvanger – Antwerpen (NIEUW)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dementie en verstandelijke beperking

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen biedt het pakket ‘Dementie en een verstandelijke beperking’ aan. Deze opleiding wordt op maat voorzien en vindt plaats bij jou in de organisatie (in company).

Meer informatie kan je raadplegen via deze link.

Wens je een offerte-aanvraag, stuur dan een mail met je specifieke wensen naar info@dementie.be.

 

 

Digitaal

Opnieuw organiseren we een webinar van twee uur waarin je een inleiding krijgt in het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie. Dit wordt tastbaar gemaakt aan de hand van duidelijke praktijkvoorbeelden.

De expertisecentra dementie in Vlaanderen en Brussel ontwikkelden een aantal e-learningmodules die individueel of voor een groep ter beschikking staan:
Autonomie in geborgenheid vanuit ethisch perspectief 
Mantelzorg en dementie: het belang van triadisch werken
Normalisatie: zo gewoon waar mogelijk
Vroegtijdige zorgplanning bij mensen met dementie
Omgaan met dementie (doelgroep: breed publiek)

De expertisecentra dementie breiden het aanbod nog uit. Doorheen het jaar worden regelmatig nieuwe e-learningmodules gepubliceerd.

Dementievriendelijke woonomgeving

Mensen met dementie zijn meer dan wie ook afhankelijk van de kwaliteit van de materiële en sociale omgeving. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen biedt de mogelijkheid tot het aanvragen van een architecturaal consult.

Zowel bij nieuwbouw/structurele verbouwing als bij renovatie/meubilering/aankleding is het mogelijk een adviesgesprek aan te vragen. Op deze manier wordt bijgedragen aan kwaliteitsvolle dementiezorg.

Meer info kan je vinden in de folder ‘Consults dementievriendelijke woonomgeving’ via deze link!

Sociaal fonds Ouderenzorg

Het Sociaal fonds Ouderenzorg financiert en organiseert opleidingen voor risicogroepen werkzaam in privé-voorzieningen. Ben je als woonzorgcentrum (vzw of privaat) op zoek naar een opleiding over dementie? Dan kan je via het Sociaal fonds gratis een opleiding gegeven door medewerkers van de expertisecentra dementie aanvragen:

– een basisvorming (1 dag), voor alle medewerkers uit woonzorgcentra die in contact komen met bewoners met dementie
– een specifieke vorming (3,5 dagen) bedoeld voor basismedewerkers in zorg en ondersteuning van personen met dementie.
– een 2-daagse vorming ‘persoonsgerichte zorg’

Meer info kan je nalezen via deze link.

Train de trainer – Dementiekundige basiszorg in de diensten voor gezinszorg en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen

In het transitieplan ‘Dementiekundige basiszorg in het natuurlijk thuismilieu’ staat een sterke dementiekundige basiszorg centraal. De erkende opleiding tot dementiekundige zorgverlener wil zowel verzorgenden als bachelors binnen de diensten voor gezinszorg en diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen opleiden tot dementiekundige basiszorgverleners. Dit zijn zorgverleners die niet alleen op een goede manier werken met en bij personen met dementie en hun omgeving, maar daar ook in worden geschoold via dementiespecifieke vorming en intervisie of supervisie.

Wil je een train de trainer volgen? Of wil je deze opleiding aanbieden aan je medewerkers en heb je zelf geen trainer ter beschikking? Vragen over deze train de trainer kan je stellen via een mailtje aan opleiding@dementie.be.

Ondersteuning via het Vlaams Documentatiecentrum Dementie

Op zoek naar betrouwbare informatie en artikels rond actuele thema’s? Dan kan je terecht bij het documentatiecentrum dementie.

Je kan de catalogus online bekijken via deze link. Je vindt er ook informatie over raadpleging ter plaatse (Antwerpen, Brugge, Brussel en Gent) en uitleenmogelijkheden (Brugge, Brussel en Gent).

 

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >