Nieuwsbrief ECD Sophia Januari 2016

Beste lezer,

In 2015 vierden we het 15-jarig bestaan van ECD Sophia. We organiseerden voor de eerste keer de terugkomdagen voor referentiepersonen dementie, we werkten mee aan de Onmoetingsdag Jongdementie te Oostende, we ondersteunden verschillende innovatieve projecten…

en

in 2016 willen we graag op hetzelfde elan verder gaan. We hopen jullie te ontmoeten op vormingsmomenten, OPD’s, e.d. Bekijk alvast de kalender op www.dementie.be/sophia en noteer de verschillende initiatieven in jouw agenda.

We wensen jullie voorspoed in het nieuwe jaar en kijken uit naar een mooie samenwerking.

Alvast veel leesplezier!

Charlotte Cool & Ilse Masselis

Aanbod ECD Sophia

 Wenst u:

– de werking van het ECD Sophia aan uw organisatie voor te stellen?

– uw medewerkers een vorming aan te bieden?

– ondersteuning bij het opstarten van een project?

– folders van onze werking bestellen?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

Meten is weten

1Een organisatie die zich ernstig neemt, houdt ook rekening met zijn partners en klanten. Voor het eerst in onze geschiedenis willen wij peilen naar je tevredenheid over de werking van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Metingen zorgen immers voor feitenmateriaal dat ons in staat zal stellen om onze dienstverlening nog beter af te stemmen op wie beroep op ons doet.

Graag nodigen we je daarom uit deze enquête in te vullen. Vertel ons wat we goed doen, maar ook waar het beter kan. We willen graag van jouw ervaringen leren. Je hebt hiervoor de tijd tot 29 februari, dan sluiten we deze enquête af. Jouw gegevens worden anoniem opgeslagen. Mocht je naar aanleiding hiervan alsnog met ons contact (sophia@dementie.be) willen opnemen, dan kan dat uiteraard ook.

Dank voor jouw medewerking!

 

Terugkomdagen voor referentiepersonen dementie 2016:

basisreeks & verdiepende reeks!

In 2016 gaan we opnieuw van start met een reeks terugkomdagen voor referentiepersonen dementie. Tevens kunnen de referentiepersonen die in 2015 de basisreeks hebben gevolgd, zich inschrijven voor een verdiepende reeks.

Lees meer

 

Opleiding Dementiekundige zorgverlener in de thuiszorg voor verzorgend personeel en bachelors

In de zorg voor mensen met dementie zien we steeds meer de voorkeur uitgaan naar ‘zo lang mogelijk thuis blijven wonen’, al dan niet met ondersteuning. Een goede dementiezorg vereist specifieke kennis, attitudes en vaardigheden. Met deze opleiding wensen we hulpverleners de nodige houvast te bieden in hun streven naar een goede dementiezorg.

Deze cursus, die werd ontwikkeld in het kader van het transitieplan Dementiekundige basiszorg in het natuurlijk thuismilieu, richt zich tot medewerkers van de diensten gezinszorg.

De cursus is bedoeld voor zowel verzorgend personeel als bachelors werkzaam in een thuiszorgorganisatie. Voor verzorgende loopt de cursus over 3 dagen van 7u, voor bachelors over 4 dagen van 6u. In de extra dag voor bachelors wordt ingegaan op een aantal thema’s die ondersteunend zijn bij hun coachende opdracht.

Lees meer

 

Het gebruik van je stem in de dagelijkse zorg en begeleiding van personen met dementie

Onderzoeken en artikels beschrijven het belang van de stem bij de dagelijkse handelingen en verzorging van personen met dementie. Personen met dementie zijn zeer gevoelig voor het timbre van je stem en de manier waarop je praat. Zingen tijdens de dagelijkse handelingen kan er voor zorgen dat het samenzijn makkelijker en aangenamer wordt, zowel voor de persoon met dementie als voor zijn begeleider.

Door het succes van de workshop ‘Gebruik van je stem in de dagelijkse zorg en begeleiding van personen met dementie’, bieden we in samenwerking met lesgeefster Katelijn Vanhoutte, ook in service aan.

Lees meer

Regionale activiteiten

 Indien u zelf een project bekend wil maken, mail dan alle info door naar sophia@dementie.be.

U kunt de informatie ook steeds bekend maken via de kalender op onze regionale pagina www.dementie.be/sophia.

 

Terugblik op de Ontmoetingsdag Jongdementie

2Zaterdag 28 november 2015 kwamen een recordaantal personen met jongdementie en hun naasten samen in Oostende. Daar vond de 4e ‘Ontmoetingsdag Jongdementie’ van de Alzheimer Liga Vlaanderen plaats. Alle deelnemers waren onder de indruk van de getuigenis van Patrick De Jaeghere, een 56-jarige man met jongdementie. Hij bracht zelf zijn ervaring van onmacht, verlies van controle, frustratie en aftakeling. Initiatieven als ‘Te Gek’ en ‘Het Ventiel’ gaven hem en vele lotgenoten weer hoop, levensvreugde en een nieuw doel. Een heel betrokken Rick de Leeuw vertelt: “Het is een verhaal van vriendschap. We moeten het niet te ver gaan zoeken en ons vooral zelf organiseren rond de aandoening.”

Ook Professor dr. Verfaillie, wereldbefaamd om haar stamcelonderzoek, gaf nieuwe inzichten om frontotemporale dementie te voorkomen en/of te kunnen behandelen. Frontotemporale dementie is een vorm van jongdementie, die meestal personen tussen 45 en 65 jaar treft.

Laura Weyns, educatieve stafmedewerker van de Liga, blikt tevreden terug: “We werden fantastisch ontvangen in de stad Oostende die al haar troeven deelde met de deelnemers. De visserskaaiwandeling, relaxatiebeleving SeaSens, kook- en schilderworkshops, … Ze boden de personen met jongdementie en hun mantelzorgers kansen om lotgenoten te ontmoeten in een mooie omgeving.” Burgemeester Johan Vande Lanotte gaf in zijn slotwoord waardering voor alle personen die de aandoening moeten trotseren en voor de mantelzorgers die met al hun liefde zorgen voor hun naaste met jongdementie.”

Voor meer info omtrent de buddywerking ‘Het Ventiel’: gudrun@hetventiel.be.

Op vrijdag 18 maart 2016 gaat in Turnhout het Vlaams symposium jongdementie door. Meer info.

 

Boekje ‘Hapklaar beetgaar, recepten voor soft fingerfood’

Woonzorgcentrum Maria Rustoord in Ingelmunster zocht het voorbije jaar naar ‘soft fingerfood’ voor hun bewoners, bij wie kauwen moeilijk was en die – door motorische of cognitieve problemen – niet meer met bestek konden eten. Met deze aangepaste maaltijden konden ouderen opnieuw zelfstandig eten. Ze aten meer en ervaarden opnieuw plezier aan de maaltijd.

Het boekje kan worden besteld via www.fingerfoodwzcingelmunster.be en kost 15 euro.

Lees meer

 

Productie Kwaadbloed: nieuwe dansvoorstelling rond dementie

2Dementie is een actueel thema, ook het dansgezelschap Kwaadbloed is zich hier bewust van. Zij creëerden dan ook een dansvoorstelling rond dementie. Choreograaf Ugo Dehaes werkt al jaren met universele thema’s die hem intiem raken. Ugo probeert in deze voorstelling het proces van dementie te doorgronden door wat er zich afspreelt in het hoofd van een persoon met dementie te vertalen naar dans, door op zoek te gaan naar de fysieke wetmatigheden ervan.

Lees meer

 

 

 

Psycho-educatiepakket ‘Dementie en nU’

3In februari 2016 start in Ieper de psycho-educatiereeks ‘Dementie en nU’.

Lees meer

 

 

 

 

Informatiesessies Dementie

AZ Groeninge organiseert in samenwerking met het expertisecentrum dementie Sophia informatiesessies voor familie en mantelzorgers van personen met dementie. Er wordt stilgestaan bij wat is dementie, hoe ga je om met personen met dementie, vroegtijdige zorgplanning, hulp in de thuisomgeving en praktische tips in de woonomgeving.

Lees meer

 

Nieuws vanuit Vlaanderen

Jongdementie bespreekbaar maken op hoog niveau

4Op 23 oktober vertrok op de Parijse luchthaven Charles De Gaulle een 14-koppige ploeg richting Kathmandu (Nepal). Op zich niets speciaals, ware het niet dat zich onder hen drie echtparen bevinden waarvan telkens één partner jongdementie heeft. Nooit eerder werd een dergelijk initiatief genomen en het is dan ook letterlijk grensverleggend.

Van de expeditie wordt een documentaire gemaakt die in het voorjaar 2016 zal afgewerkt zijn.

Lees meer

 

 

 

Erfgoed- en zorgsector slaan de handen in elkaar

Omgaan met personen met dementie is vanouds een zaak van de zorgsector. Maar recent is het inzicht gegroeid dat cultureel-erfgoedinstellingen (musea, archieven, erfgoedbibliotheken, vrijwilligersorganisaties, …) een enorm potentieel hebben dat bij het reminiscentiewerk kan worden ingezet. Het nieuwe boek ‘Erfgoed en dementie’ wil dan ook beide sectoren dichter bij elkaar brengen. Het geeft achtereenvolgens een inleiding tot dementie, mantelzorg en het belang van het verleden. Het staat ook stil bij voorbeelden van reminiscentieprojecten en -tools, en geeft de lezer een overzicht van de belangrijkste actoren en informatiebronnen rond dementie, mantelzorg en reminiscentie in Vlaanderen. Bovendien worden veel van deze voorbeelden prikkelend voorgesteld in augmented reality.

Het boek verschijnt ook in aanloop naar de Erfgoeddag van 2017. Die heeft als thema ‘Zorg’. Een geïntegreerd erfgoedbeleid staat vandaag hoog op de agenda. Dit thema is een uitnodiging aan beide sectoren om samen te werken (www.erfgoeddag.be). Het boek ‘Erfgoed en dementie’ is een uitgave van Politeia in samenwerking met FARO, Howest/Kennispunt Mantelzorg en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en kan besteld worden bij Politeia.

5Bovendien wordt op 4 februari rond het thema de studiedag ‘De schat van je leven’ georganiseerd. Interesse? Het volledige programma en inschrijven kan via deze link. Het boek ‘De schat van je leven’ is ook uit te lenen bij ECD Sophia.

Ken je binnen jouw organisatie een mantelzorger die graag aan de slag wil gaan met het pakket ‘De schat van je leven’? ECD Sophia heeft een aantal exemplaren ter beschikking die we graag gratis aan mantelzorgers wensen aan te bieden.

 

 

Nieuw rapport rond GPS-lokalisatie

De collega’s van Vilans uit Nederland hebben een rapport klaar met de resultaten van een onderzoek naar GPS-lokalisatiesystemen voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking. Vilans deed in 2015 onderzoek om meer inzicht te krijgen in de behoeften van zorgorganisaties op het gebied van lokalisatietechnologie en in hoeverre de huidige systemen daarin voorzien. Cretecs, het expertisecentrum zorgtechnologie waarmee we samenwerken, heeft aan dit onderzoek een (bescheiden) bijdrage geleverd.

Lees meer  

Vormingsaanbod in de regio

  • Dementie en het lerend vermogen – dinsdag 12 april, 3 mei en 14 juni 2016 – Meer info
  • Validation – maandag 25 en dinsdag 26 april 2016 – Roeselare – Meer info
  • Over – samen – leven met jongdementie – donderdag 2 juni 2016 – Brugge – Meer info

Vraag en antwoord 

Is een kamerdeur als de voordeur van vroeger goed voor ouderen in zorginstellingen?

Ouderen met dementie in zorginstellingen blijken baat te hebben bij een kamerdeur die beplakt is met een foto waardoor hij er uitziet als de voordeur van een vroegere woning. Invoeren dus maar, die gepersonaliseerde deuren?

Lees meer

< boven > < venster sluiten >