Nieuwsbrief ECD Sophia Oktober 2018

Expertisecentrum dementie Sophia

Budastraat 20, 8500 Kortrijk

056/ 32 10 75

sophia@dementie.be

www.dementie.be/sophia

IMG_0263

 

Beste lezer, 

Om het najaar vol energie en inspiratie te starten, hebben wij gezorgd voor een interessante nieuwsbrief! We stellen graag onze hulpmiddelenkoffer en ‘Eerste Hulp Bij Jongdementie’ – rugzak voor. Daarnaast vonden in onze regio tal van activiteiten plaats n.a.v. de werelddag dementie. 21 september was tevens het startschot van de nieuwe preventiecampagne SaniMemorix. 

We wensen je veel leesplezier!

Het Sophia team

Charlotte Cool, Ilse Masselis en Kathleen Vandenbroucke

INHOUD

Aanbod ECD Sophia

Regionale activiteiten

Nieuws vanuit Vlaanderen

Vormingsaanbod in de regio

Vakliteratuur

Aanbod ECD Sophia

Wens je:

de werking van het ECD Sophia aan jouw organisatie voor te stellen?

jouw medewerkers een vorming aan te bieden?

ondersteuning bij het opstarten van een project?

folders van onze werking te bestellen?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

       

Dementie en preventie: SaniMemorix

Op de internationale Alzheimerdag, vrijdag 21 september 2018, werd een publiekscampagne gelanceerd om aandacht te vragen voor de relatie tussen leefstijl op middelbare leeftijd (40 tot 75 jaar) en het risico op dementie op hogere leeftijd.

Een gezonde leefstijl kan het risico op dementie gevoelig doen dalen. Die relatie is echter maar zeer beperkt bekend. De campagne heeft de naam SaniMemorix en bestaat er in dat aan een aantal Vlaamse stations en hot spots vaccindoosjes werden uitgedeeld. Ook in Kortrijk mochten we op heel wat belangstelling rekenen bij het uitdelen van de eerste doosjes. Deze bevatten informatie over beïnvloedbare leefstijlfactoren die het risico op dementie doen dalen.

Op diezelfde dag werd ook www.SaniMemorix.eu gelanceerd met informatie over elke beïnvloedbare leefstijlfactor en of die een beschermend dan wel bedreigend effect heeft op het risico op dementie. Deze wordt de komende jaren actueel gehouden met de nieuwste inzichten van wetenschappelijk onderzoek over het preventie-thema.

 

Hulpmiddelenkoffer

Welke dag zijn we vandaag? Waar heb ik mijn sleutels gelaten? Hoe werkt dit toestel? Heb ik mijn medicatie al ingenomen vandaag? Wanneer komt mijn dochter langs? Is het veilig om vader zo lang alleen te laten? Kan ik ervoor zorgen dat moeder rustiger wordt? 

ECD Sophia stelde een hulpmiddelenkoffer samen om mantelzorgers en zorgverleners te informeren over bestaande dementie-specifieke hulpmiddelen. Deze kunnen in de thuissituatie gehanteerd worden, maar zijn evenzeer in (semi-)residentiële settings van toepassing. Denk bijvoorbeeld aan een kalenderklok, een aangepaste agenda, een praatknop, een fototelefoon en een universele afstandsbediening.

Geïnteresseerde hulpverleners en mantelzorgers kunnen de hulpmiddelenkoffer ontlenen voor een periode van maximum 4 weken. 

Lees meer over de hulpmiddelenkoffer

 

Eerste Hulp Bij Jongdementie-rugzak

Gezien de vele vragen rond jongdementie die ons bereiken, bundelde ECD Sophia heel wat materialen over dementie op jonge leeftijd. Een rugzak gevuld met boeken, dvd’s, brochures en andere informatie over jongdementie kan in één geheel ontleend worden bij ECD Sophia. Ook leerkrachten kunnen het thema jongdementie bespreekbaar maken in de klas aangezien enkele boeken en beeldmateriaal geschikt zijn voor kinderen. 

Interesse? Neem contact op via sophia@dementie.be of 056/32 10 75.

 

 

Thuiszorgbeurs Kortrijk

Op zaterdag 3 november wordt  in OC De Vonke te Heule, een interactieve beurs ingericht met talrijke standen waar informatie wordt gegeven rond het bestaande zorgaanbod voor personen met dementie. Zo wordt op een laagdrempelige manier het dienstenaanbod in de thuissetting kenbaar gemaakt. 

De beurs wordt gecombineerd met voordrachten. Prof. Dr. J. Vande Moortel staat stil bij de juridische aspecten bij dementie. Mevr. Kathleen Vandenbroucke, vormingsmedewerker van het expertisecentrum dementie Sophia, belicht de omgevingszorg bij personen met dementie.

De thuiszorgbeurs is een organisatie van het praatcafé dementie Kortrijk i.s.m. Stad Kortrijk en expertisecentrum dementie Sophia. 

Voor meer informatie rond deze thuiszorgbeurs: klik hier

 

Terugkomdagen voor referentiepersonen dementie 2019 

Ook in 2019 organiseren we terugkomdagen voor referentiepersonen dementie, zowel de basisreeks (4 dagen) als de verdiepingsdagen worden aangeboden. Tijdens deze dagen staan we in de voormiddag steeds stil bij een inhoudelijk gedeelte en in de namiddag komt intervisie aanbod.

Lees meer

 

Vermissing: alle (ver)nieuw(d)e documenten online te raadplegen

In een dementievriendelijke samenleving kunnen personen met dementie zo lang als mogelijk autonoom leven. Wanneer echter door dementie de oriëntatie vermindert, kan het gebeuren dat iemand zijn weg niet meer terugvindt en op zoek gaat naar herkenningspunten uit het verleden. Zelf ondanks alle zorgvuldig genomen maatregelen zowel in de thuissituatie als in een WZC kunnen zich toch (onrustwekkende) vermissingen voordoen. Totaal vermijden van wegloopgedrag blijft immers onmogelijk rekening houdend met het in waarde laten van de persoon met dementie.

Het snel opsporen en terugvinden van een persoon met dementie is een gedeelde bekommernis van politie en zorgpartners. Om de samenwerking optimaal te laten verlopen, werd een procedure uitgewerkt. De ECD’s Sophia en Foton, SEL Zuid-West-Vlaanderen, verscheidene thuiszorgdiensten en WZC’s en de West-Vlaamse politiezones sloegen de handen in elkaar en werkten een uniforme procedure uit voor gans de provincie West-Vlaanderen. De procedure bestaat uit een leidraad, stroomdiagram/stappenplan en identificatiefiche. 

De procedure voor personen met dementie die verblijven in een WZC bestaat al meerdere jaren. De procedure voor personen met dementie in een thuissituatie werd recentelijk gefinaliseerd. Alle (ver)nieuw(d)e documenten kan je terug vinden en downloaden op onze website

 

Regionale activiteiten

Jouw activiteit op de kalender van www.dementie.be? Dat kan! Klik hier.

Dementievriendelijke gemeente Zwevegem

De gemeente Zwevegem lanceerde op de vooravond van de werelddag dementie haar actieplan “Groeien naar een dementievriendelijke gemeente”. 

Dominique Moreels van de dienst welzijn: “De gemeente wil de problematiek van dementie onder de aandacht brengen. Een werkgroep bestaande uit deskundigen van het WZC St-Amand, Woonzorgzonde Curando Zuid, DVC De Zilverberk, ECD Sophia, Thuiszorg OCMW en gemeente brainstormden over de mogelijke aanpak.

Op 03/02/18 vond een denkdag plaats in het Gemeentepunt. Iedereen was welkom om mee te denken over mogelijke acties. In werkgroepjes werden ervaringen en ideeën uitgewisseld. Op 27/03/18 werd via het feedbackmoment alle voorstellen en ideeën afgetoetst. De werkgroep werkte de voorstellen verder uit. Voor 2018 zijn er nog een 10-tal acties gepland o.m. een infonamiddag voor vrijwilligers, ‘Zorgmoatjes’, project apotheek ‘Niet Pluis’, … “. 

Lees hier het volledige actieplan

 

Samen het taboe rond dementie doorbreken

Met de werelddag dementie, die op 21 september plaatsvond, werden alle bibliotheken uitgenodigd om hun steentje bij te dragen om het taboe te doorbreken. Ook verschillende woonzorgcentra zetten het thema dementie in de kijker. 

Onder meer in de bib van Houthulst en Avelgem mochten we een inspirerende en uitnodigende infostand zien. De bib van Zwevegem pakte uit met een dementiekoffer en het woonzorgcentrum Wintershove te Vlamertinge zorgde voor een infostand en inleefhoek. 

Lees meer

 

Psycho-educatiepakket ‘Dementie en nu?’ in Kortrijk

Psycho-educatiepakket ‘Dementie en nu?’ wordt in het voorjaar 2019 aangeboden door CM Kortrijk, WZC Sint-Vincentius en WZC De Korenbloem. Dit is een reeks voor mantelzorgers. In 10 bijeenkomsten wordt stilgestaan bij de aspecten van de zorg.

Klik hier voor het volledige programma

Nieuws vanuit Vlaanderen

Nieuwe financiering geeft mensen met jongdementie en hun families hoop

Minister Vandeurzen trekt meer dan 3 miljoen uit ter ondersteuning van mensen met jongdementie die noodgedwongen naar een woonzorgcentrum moeten verhuizen. Vorige maand trokken verschillende familieleden in de media aan de alarmbel. Met resultaat!

Lees verder

 

Ontmoetingsdag jongdementie in Mechelen

Op zaterdag 24 november organiseert Alzheimer Liga Vlaanderen haar 7de ‘Ontmoetingsdag Jongdementie’ in Lamot te Mechelen. Het thema is ‘Sleutels tot geluk’. 

Voor meer informatie, klik hier.

Vormingsaanbod in de regio

 

De nieuwe vormingsbrochure is beschikbaar! Via www.dementie.be kan je het volledig vormingsaanbod voor de periode najaar 2018 – voorjaar 2019 inkijken en inschrijven!

Voor West-Vlaanderen werden volgende vormingsthema’s bepaald: 

  • IN DE KIJKER: Groepsdynamica. Verbindende communicatie op 22/11/18 te Kortrijk.
  • Opleiding tot referentiepersoon dementie te Kortrijk. We gaan van start op donderdag 24 januari 2019
  • Ethische dilemma’s op 04/02/19 te Kortrijk
  • De schat van je leven op 07/02/19 te Brugge

 

Vakliteratuur

Dementie en preventie 

Zoals je vooraan in onze nieuwsbrief kon lezen, was 21 september het startschot van onze publiekscampagne SaniMemorix. In onze rubriek ‘Vakliteratuur’ zoomen we hier verder op in:

Het succes van de vergrijzing en de stijgende levensverwachting heeft helaas als keerzijde dat er steeds meer mensen met dementie te maken krijgen, als patiënt of als mantelzorger. 

Internationaal wordt druk gezocht naar medicijnen die dementie kan vertragen of zelfs voorkomen. En hoewel dat onderzoek stappen voorwaarts zet in die zoektocht, is er helaas nog geen medicijn in het vooruitzicht. Daarvoor is ons brein te complex.

Andere onderzoekers, epidemiologen, zijn er wel in geslaagd een verband te leggen tussen onze leefstijl op middelbare leeftijd en het risico op dementie op hogere leeftijd. Hoe gezonder we leven, hoe lager het risico op dementie. 

Op de website www.SaniMemorix.eu wordt een overzicht gegeven van welke leefstijlfactoren belangrijk zijn om je risico op dementie te verlagen, en wordt er verwezen naar recent wetenschappelijk onderzoek die daar meer informatie over geven. Die wetenschappelijke artikelen zijn op te vragen bij wetenschappelijk medewerker Jan Steyaert via doc@dementie.be

Tenslotte kan wie zich graag verder verdiept, terecht bij twee recente overkoepelende publicaties, deze zijn tevens ook op te vragen via doc@dementie.be:

  • Livingston, G., et al. (2017). Dementia prevention, intervention, and care. The Lancet.
  • Deckers, K. (2017). The role of lifestyle factors in primary prevention of dementia. Maastricht NeuroPsych publishers. 

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Klik op onderstaande link. Of wil je je graag uitschrijven voor alle verdere correspondentie (vb. mails omtrent initiatieven zoals vormingen, lezingen, OPD’s, …)? Dan kan dat door een mail te sturen naar sophia@dementie.be

< boven > < venster sluiten >