Nieuwsbrief ECD Sophia Oktober 2022

Expertisecentrum dementie Sophia

Budastraat 20, 8500 Kortrijk

056/ 32 10 75

sophia@dementie.be

www.dementie.be/sophia

 

 

Beste lezer, 

In deze editie van de nieuwsbrief vind je heel wat nieuwtjes vanuit Vlaanderen. Maar ook een aantal regionale initiatieven worden belicht: zij hebben n.a.v. werelddag dementie specifieke acties ondernomen. Vanuit ECD Sophia lichten we graag o.a. het nieuw concept van de terugkomdagen voor referentiepersonen toe, alsook ons aanbod op gebied van vormingen en trajecten.

Veel leesplezier!

Het Sophia team

Ilse Masselis, Kathleen Vandenbroucke en Stefanie Clement

INHOUD

Aanbod ECD Sophia

Regionale activiteiten

Nieuws vanuit Vlaanderen

 

Aanbod ECD Sophia

Wens je:

de werking van het ECD Sophia aan jouw organisatie voor te stellen?

jouw medewerkers een vorming aan te bieden?

ondersteuning bij het opstarten van een project?

folders van onze werking te bestellen?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

 

Navorming 2023 voor referentiepersonen dementie West-Vlaanderen

Vanaf 2023 werken we in West-Vlaanderen  niet meer met een basisreeks en verdiepende reeks, maar bieden we 5 navormingsdagen aan die los van elkaar kunnen gevolgd worden. Dag 1, 3 en 5 zijn jaarlijks terugkerend en raden we aan voor pas afgestudeerde referentiepersonen.

Het programma voor 2023 ziet er als volgt uit:

Dag 1: “Samen met familie op de SOFA”

Dag 2: “Op zoek naar mijn talent”

Dag 3: “Mijn opdracht als referentiepersoon dementie”

Dag 4: “Fixatie-arm of fixatieloos beleid”

Dag 5: “Vroegtijdige zorgplanning”

Wil je meer weten of je inschrijven? Hier vind je meer informatie.

 

 

Trajecten persoonsgerichte zorg ‘Samen MENS’

Nadat de Vlaamse overheid begin 2021 de oproep ‘Samen MENS’ lanceerde, stelden meer dan 100 zorgorganisaties in Vlaanderen en Brussel zich kandidaat om samen met de Expertisecentra Dementie aan persoonsgerichte zorg te werken. De jury selecteerde 20 kandidaten die datzelfde jaar nog aan de slag gingen.

ECD Sophia begeleidt 3 trajecten in onze regio. Ieder WZC legt zijn eigen accenten.

WZC De Ruyschaert te Marke zet ‘Betrekken van de mantelzorgers en naasten’ en ‘Focus op de mogelijkheden van de bewoner’ op de agenda van hun groeiteam. Het zijn niet enkel de formele momenten die tellen, maar ook de informele momenten met de mantelzorger. Alles begint met een goede dag zeggen. Van daaruit is dit verder gegroeid naar een top 10 bejegening.

Home Vrijzicht te Elverdinge legt met het woonleefteam het accent op ‘De bewoner mee laten beslissen’, ‘De familie een waardevolle plaats geven’ en ‘Huiselijke sfeer creëren’. Het proces vanaf het eerste contact tot opname en eenmaal men er woont, wordt onder de loep genomen. Door aan elke bewoner een zorgdrager toe te wijzen, garanderen ze voor elke bewoner dat stukje extra zorg en aandacht voor de volledige duur van het verblijf.

In WZC De Waterdam Roeselare zijn de thema’s ‘Huiselijkheid, wat je aandacht geeft, groeit’ en ‘Mantelzorger?…er kan meer dan je denkt!’. Het kernteam kwam al snel tot de vaststelling dat er al veel zaken mogelijk zijn, maar dat maar weinig mensen hiervan op de hoogte zijn. Een wistje-datje folder maakt dit duidelijk. Het maaltijdgebeuren werd onder de loep genomen, waarbij tijd nemen, attitude van medewerkers en keuzevrijheid werden uitgediept.

Wil je zelf ook met je organisatie stap voor stap werken aan persoonsgerichte zorg, dan kan een medewerker van ECD Sophia jullie hierin faciliteren. Meer info vind je op onze website.

 

Opleidingen via het sociaal fonds Ouderenzorg

Het sociaal fonds Ouderenzorg financiert en organiseert opleidingen voor medewerkers werkzaam in privé-voorzieningen. Ben je als WZC (vzw of privaat) op zoek naar een opleiding over dementie? Dan kan je via het sociaal fonds gratis een opleiding aanvragen gegeven door de medewerkers van de expertisecentra dementie.

Vanuit de expertisecentra dementie verzorgen we voor het sociaal fonds Ouderenzorg 3 opleidingen, nl.

  • basisvorming van 1 dag: bedoeld voor alle medewerkers (evt. ook logistiek personeel) uit WZC die in contact komen met bewoners met dementie
  • persoonsgerichte zorg, 2 dagen: bedoeld voor eenieder die mensen met dementie in het WZC ondersteunt
  • specifieke vorming/training van 3,5 dagen: bedoeld voor basismedewerkers in zorg en begeleiding van personen met dementie, zeer praktijkgerichte opleiding!

Deze opleidingen worden enkel aangeboden in ‘uitbesteed aanbod’, in het WZC zelf met min. 10 en max. 16 deelnemers. Heb je zelf te weinig deelnemers, dan kan je steeds samenwerken met een ander WZC uit de buurt.

Meer info vind je hier.

Regionale activiteiten

Jouw activiteit op de kalender van www.dementie.be? Dat kan! Klik hier.

21 september – Werelddag dementie

Dankjewel aan iedereen die, in kader van de werelddag dementie, actie ondernam!

Dankjewel voor de zovele mooie initiatieven voor mensen met dementie, voor  hun mantelzorgers, voor de samenleving!

N.a.v. Werelddag dementie werden op verschillende locaties in onze regio acties georganiseerd. Hieronder zetten we twee acties in de kijker:

Infostand bibliotheek Avelgem

Van maandag 26/09 t.e.m. maandag 10/10 plaatste Avelgem dementie in de kijker in de bibliotheek. Dit is een samenwerking tussen WZC Sint-Vincentius, WZH Ter Meersch en de gemeente en ging al voor de 5de keer door. Op de infostand waren heel wat brochures, flyers, boeken, artikels, DVD’s, verteltas dementie,… terug te vinden.

Dit wordt georganiseerd om  het taboe rond dementie te doorbreken, maar ook omdat de nood en vraag naar info rond dit thema groot is.

Inwoners van Avelgem kunnen terecht bij de referentiepersonen dementie van beide woonzorgcentra als ze met vragen zitten.

 

Dementievriendelijk Wevelgem

N.a.v. werelddag dementie werden gedurende de maand september in Groot-Wevelgem tal van acties op touw gezet  om het thema in de kijker te zetten en bespreekbaarder te maken o.a. infostand in de bibliotheek, tentoonstelling ‘Lens op DemenSie’ in de verschillende WZC’s, praatcafé dementie,…

Daarnaast gingen de referentiepersonen dementie van de verschillende WZC’s langs op de wekelijkse markten om mensen persoonlijk te informeren. Aan deze ontmoetingen was ook een wedstrijd verbonden a.d.h.v. de vraag ‘Hoeveel personen met dementie wonen op heden in Groot-Wevelgem?’ Dhr. Masselis Luc noteerde met ‘623’ het juiste antwoord en won daarmee een Wevelgemse cadeaubon.

De filmvoorstelling ‘The Father’ staat ook nog geprogrammeerd, net als het scholenproject waarbij de referentiepersonen dementie aan de slag gaan met leerlingen van het 4de leerjaar om op een speelse manier uitleg te geven.

Meer info over deze acties kun je hier vinden.

 

 

 

Nieuws vanuit Vlaanderen

Lerend vermogen bij mensen met dementie – nieuwe onlinevorming

Wist je dat mensen met dementie nog een zeker leervermogen hebben? Er zijn immers heel wat mogelijkheden om dat lerend vermogen te stimuleren waardoor iemand meer zelfredzaam wordt. Zo kan iemand het gebruik van een bepaald hulpmiddel aanleren of een koffiezetapparaat blijven gebruiken. Wat het lerend vermogen precies is en welke aanpak je best gebruikt, vind je terug in de nieuwe onlinevorming ‘Het lerend vermogen bij mensen met dementie’.

Deze e-learning is bedoeld voor elke zorgverlener die op zoek is naar informatie over het lerend vermogen bij mensen met dementie. Ze duurt ongeveer 45 minuten maar je hoeft dit niet in één keer te doen. Je maakt ze op eigen tempo en zo vaak je wil. Hiervoor heb je 3 maanden de tijd na intekening. Op het einde vind je een downloadbare hand-out. De e-learning kost slechts 20 euro en is aan te schaffen via deze link. Meerdere aankopen zijn mogelijk, vanaf 21 stuks krijg je reductie.

De e-learning ‘Het lerend vermogen bij mensen met dementie’ past in een uitgebreider aanbod e-learnings van de Expertisecentra Dementie in Vlaanderen en Brussel, te vinden via de vormingswebsite.

 

Gratis webinars dementie

  • Inleiding in het referentiekader voor leven, wonen en zorg voor mensen met dementie: 27 oktober 2022, 10u-12u. Wat komt aan bod? Een inleidend kader over het nieuwe dementieplan, de zes fundamenten uit het referentiekader dementie en inspiratie voor verdere verdieping.  Inschrijven is gratis en kan via deze link.
  • Veranderingen in gedrag bij mensen met dementie: 15 november 2022, 19u30-20u30. Inschrijven kan via deze link.
  • De rol van de huisarts in het dementieproces: 15 december 2022, 19u30-20u30. Inschrijven kan via deze link.

 

Nieuwe bestelronde brochure ‘Dementie, als je ermee te maken krijgt’

Er wonen in Vlaanderen en Brussel 141.000 mensen met dementie. In 2035 zullen dat er 188.000 zijn. Maar: nog minstens drie keer zoveel mensen zijn betrokken. Mantelzorgers, naasten, hulpverleners. Vanuit de praktijk weten we dat wie met dementie te maken krijgt een grote nood heeft aan specifieke informatie: over de eerste tekenen, de rol van de huisarts en de specialist, de juridische aspecten, omgangsadvies, het diverse aanbod van beschikbare hulp- en dienstverlening. En ook: het aanbod binnen de eigen gemeente of stad.

Om aan die informatiehonger tegemoet te komen, brachten de Expertisecentra Dementie een brochure in magazinevorm uit, samen met de partners zoals VVSG, de Vlaamse Ouderenraad, de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen en Alzheimer Liga Vlaanderen. De brochure is ook goedgekeurd door mensen met dementie en mantelzorgers zelf en is een zeer handig informatie-instrument. Het helpt iedere gemeente en organisatie op weg om een ouderen- of dementievriendelijk aanbod te voorzien voor iedereen die ermee te maken krijgt. Belangrijk: je kan als gemeente of organisatie ook een ‘gepersonaliseerd’ magazine bestellen.

Interesse? In samenwerking met uitgeverij Politeia loopt momenteel een nieuwe bestelronde van het magazine. Meer info en een preview van het magazine kan je terugvinden via deze link.

 

Projectoproep ‘De vriendenmakers’

Cera gaat op zoek naar 50 lokale, inclusieve en warme initiatieven waar mensen met dementie welkom zijn om aan te sluiten bij de groepsactiviteiten. Zo wil Cera werken aan een samenleving waaraan iedereen volwaardig en gelijkwaardig kan deelnemen. Organisaties krijgen 1.500 euro om samen mee te bouwen aan een dementie-inclusieve samenleving! Cera zoekt 50 projecten die een diversiteit vertonen in aanpak, regio en doelstelling. Nieuwe en bestaande initiatieven die bijdragen aan een samenleving waar iedereen telt.

  • Projecten en activiteiten waar mensen met dementie en hun mantelzorgers bij kunnen aansluiten: samen inclusief
  • Kleinschalige en lokale activiteiten zoals: creatief bezig zijn, koken, lezen, zingen, bewegen, toneelspelen, dieren verzorgen, uitstapjes maken,…
  • Intergenerationele activiteiten waar jong en oud elkaar ondersteunen
  • Activiteiten waar plaats is voor nieuwe mensen en die op regelmatige basis activiteiten organiseren

Wil je graag deelnemen? Klik dan snel op deze link voor meer informatie en vul het aanvraagformulier in voor woensdag 16 november 2023.

 

 

 

 

< boven > < venster sluiten >