Nieuwsbrief ECD Sophia Juni 2019

Expertisecentrum dementie Sophia

Budastraat 20, 8500 Kortrijk

056/ 32 10 75

sophia@dementie.be

www.dementie.be/sophia

IMG_0263

 

Beste lezer, 

De zomer is in het land en dat betekent ook dat wij toe zijn aan onze volgende nieuwsbrief. 

Met deze nieuwsbrief willen we graag een oproep doen: laat ons jouw ervaringen, initiatieven en projecten voor personen met dementie weten. Wij maken deze bekend via onze nieuwsbrief, zodat we voor elkaar een inspiratiebron kunnen zijn en zo de kwaliteit van onze zorg voor personen met dementie kunnen optimaliseren! 

We wensen je veel leesplezier en een fijne vakantie!

Het Sophia team

Charlotte Cool, Ilse Masselis en Kathleen Vandenbroucke

INHOUD

Aanbod ECD Sophia

Regionale activiteiten

Nieuws vanuit Vlaanderen

Vormingsaanbod in de regio

Vakliteratuur

Aanbod ECD Sophia

Wens je:

de werking van het ECD Sophia aan jouw organisatie voor te stellen?

jouw medewerkers een vorming aan te bieden?

ondersteuning bij het opstarten van een project?

folders van onze werking te bestellen?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

       

Hersengezondheid centraal in ‘Week van de zorg’

Van 11 tot 17 maart werd de 8ste editie van de week/dag van de zorg georganiseerd. Er werd gekozen om te werken rond het thema ‘het brein’, dit was ideaal om preventie van dementie onder de aandacht te brengen. 

Op donderdag 14 maart organiseerden we i.s.m. Logo Leieland een druk bijgewoonde studiemiddag over preventie van dementie. Je kan de presentaties van de studiemiddag hier terug bekijken. 

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen lanceerde die week o.m. www.mijngezondbrein.be, een snelle test over hersengezondheid die wel 18.000 keer werd ingevuld tijdens de ‘Week van de zorg’.

 

Save the date: studiedag hulpmiddelen en omgevingsaanpassingen bij dementie

Hulpmiddelen en omgevingsaanpassingen kunnen de kwaliteit van leven van personen met dementie en hun mantelzorgers vergroten, maar zijn nog onvoldoende gekend. Daarom organiseren we op dinsdag 19 november 2019 in Kortrijk een studiedag over dit thema.

Noteer alvast de datum, meer info volgt later.

 

Verteltas dementie voor gebruik op school en thuis

Inzetten op positieve realistische beeldvorming rond dementie begint vroeg

Daarom herwerkten de beide West-Vlaamse regionale expertisecentra dementie (ECD) de verteltas dementie voor het onderwijs.

Deze verteltas bevat een gevarieerd aanbod van spelmateriaal, leesboeken, achtergrondinformatie rond het thema dementie.

Het materiaal is afgestemd op leerlingen van het 3e tem 6e leerjaar. De tas kan gebruikt worden in de klas en kan eveneens mee naar huis genomen worden om daar samen met ouders of grootouders rond te werken.

We benadrukken met dit initiatief de noodzaak om de brede bevolking te sensibiliseren rond de thematiek dementie. Vaak krijgen kinderen ook met dementie te maken in eigen familie of bij buren of kennissen. Door hen correcte info aan te bieden en hen op een speelse manier te leren hoe ze op een respectvolle wijze met mensen met dementie kunnen omgaan, wordt daar al de basis gelegd voor een dementievriendelijke woon-en leefomgeving.

Gelijktijdig worden de leerkrachten, pedagogisch begeleiders, ouders en grootouders mee betrokken in deze positieve beweging.

De verteltas kwam oorspronkelijk tot stand n.a.v. de Werelddag dementie die op 21 september 2017 plaatsvond in Roeselare. Het was een initiatief van o.a. ECD Sophia en ECD Foton, Zorgbedrijf Roeselare, Alzheimerliga Vlaanderen, kenniscentrum ARhus, hogeschool Vives, stad Roeselare, VISO campus Polenplein en verschillende woonzorgcentra.

Op basis van feedback kozen we ervoor deze tas te herwerken en ze breed aan de scholen ter beschikking te stellen. Deze realisatie werd mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van S-Sport // Recreas en de inzet van de bezoekers van het atelier Den Achtkanter te Kortrijk.

De verteltas kan aangekocht worden aan de prijs van € 75 of kan ontleend worden bij ECD Sophia en ECD Foton.

Regionale activiteiten

Jouw activiteit op de kalender van www.dementie.be? Dat kan! Klik hier.

Gezondheidswandeling WZC St-Carolus i.s.m. Stad Kortrijk

Woonzorgcentrum St-Carolus te Kortrijk organiseert gezondheidswandelingen voor hun bewoners en de omgeving. De groepswandeling van ongeveer 30 minuten gebeurt onder begeleiding en loopt doorheen de stadskern van Kortrijk. Wandelen brengt veel voordelen met zich mee: meer energie, betere weerstand tegen ziektes, meer conditie en uithoudingsvermogen, beter dag- en nachtritme, … 

De gezondheidswandeling staat open voor iedereen. St-Carolus nodigt dan ook graag familie, vrienden, vrijwilligers, buurtbewoners en omliggende scholen en verenigingen uit om hieraan deel te nemen. 

De wandeling gaat telkens door op maandag, dinsdag en donderdag en start om 14u aan het Groeningemonument. Deelnemen is vrijblijvend en volledig gratis. 

Heb je interesse om deel te nemen of wens je meer info? Neem dan zeker contact op via hilde.roelands@st-carolus.be of tel: 056/30.55.18. 

 

Toerisme voor personen die leven met dementie (Cascade project)

Personen die leven met dementie moeten alle kansen krijgen om het leven ten volle te leven zoals ze dat willen. Eén van de aspecten daarvan is op vakantie gaan of deelnemen aan een toeristische activiteit. Samen genieten, samen contact maken, ontspannen en de stress van het dagelijkse leven verlichten. 

In Limburg (WZH Ten Kerselaere) en West-Vlaanderen (Zorggroep H. Hart in Kortrijk) worden vakantieverblijven en daguitstappen georganiseerd.

Lees meer

 

Dementievriendelijke handelaars in Ingelmunster

In kader van dementievriendelijke gemeente Ingelmunster organiseerde de Misthoorn een sensibiliseringsactie voor de lokale handelaars. De Misthoorn bracht een vormingsavond over dementie bestaande uit een deel theorie en een praktijkgedeelte waar de handelaars met concrete casussen aan de slag konden. 

Na het volgen van deze vorming ontvingen 21 verschillende handelaars een trofee in de vorm van een geknoopte zakdoek (logo dementievriendelijk Brugge) en een label van dementievriendelijke handelaar. Dit label werd gegeven in de vorm van een raamsticker. Door deze sticker op hun raam of voordeur te kleven, geven de handelaars te kennen dat mensen met dementie en hun familie welkom zijn in hun zaak en dat ze kunnen rekenen op een warme, betrokken dienstverlening. 

 

Ik zal je altijd horen – Project rond dementie en muziek

Koor en Stem (de Stem van ons geheugen), het Expertisecentrum dementie Vlaanderen, WZC Den Olm, VSPW Mol en Cera met de steun van de Vlaamse Overheid ondersteunen vier pilootprojecten in Vlaanderen met als doel na te gaan hoe thuiswonende personen met dementie en hun mantelzorgers de waardevolle effecten van samen zingen kunnen ervaren. WZC Sint-Vincentius werd verkozen tot één van de vier pilootprojecten. Voor dit project ‘Ik zal je altijd horen’ slaan ze de handen in elkaar met de gemeente Avelgem en het WZH Ter Meersch. De bedoeling is om maandelijks mensen met dementie en hun mantelzorgers samen te brengen rond muziek en een waardevol moment in een ontspannen sfeer te creëren. 

                                                

Lees meer 

Nieuws vanuit Vlaanderen

Lancering ‘Hand in Hand’ – manifest voor Vlaanderen van mensen met dementie en hun naasten

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen lanceerden op 10 mei samen een krachtige oproep aan het toekomstige beleid: het manifest ‘Hand in Hand’, geschreven door mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

Samen met de leden van de Vlaamse werkgroep voor mensen met dementie werden er duidelijke doelen en ambities geformuleerd. Benieuwd naar het manifest? Je kan het hier downloaden. Er is meer! Samen met de leden van de werkgroep werd ook een audiovisueel statement opgenomen dat resulteerde in een drie minuten durend filmpje dat de noden en wensen van mensen met dementie kracht bij zet. Je kan hier de integrale versie bekijken

 

Oproep: deel jouw goede praktijken over intergenerationeel samenwerken

In de zorgwedstrijd In4care ‘Zorgvinding 2018’ won een origineel intergenerationeel initiatief: ‘De Rusthuisklas’. Dat is een project in Vinkt waar jong en oud leren van en met elkaar. De zesdejaars van de lokale basisschool volgen daar al vijf jaar les in het woonzorgcentrum Sint-Franciscus dat vlak naast de school ligt. Zowel leerkrachten als leerlingen en de bewoners van het woonzorgcentrum worden er beter van. Om zowel de zorg- als de onderwijssector te inspireren en te informeren over de voordelen en de opportuniteiten van het samenbrengen van verschillende generaties, zal er in het najaar van 2019 een gids verschijnen. De gids wil via originele initiatieven inspiratie aanreiken en zowel scholen, kinderdagverblijven als ouderenvoorzieningen zin doen krijgen om aan de slag te gaan. Initiatiefnemers van deze inspiratiegids zijn het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Uitgeverij Politeia.

Ben je in jouw woonzorgcentrum, gemeente/stad of school bezig met de uitrol van een ‘generatie-overschrijdend concept’, laat dat dan voor 30 juni 2019 weten aan tine.mous@politeia.be en/of vul deze vragenlijst in. Dat laatste neemt hooguit een minuutje in beslag. Een jury zal nadien de meest inspirerende ideeën weerhouden om in de publicatie op te nemen. Deel je ervaring met anderen en overtuig en enthousiasmeer zo wie nog twijfelt. Vragen? Eén adres: tine.mous@politeia.be.

 

Referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg: waar staan we vandaag?

Sinds de lancering van het referentiekader dementie in oktober 2018 werd er verder aan de weg getimmerd. Er is een educatief pakket voor hogescholen, verschillende vormingen en studiedagen over het boek en sinds begin april zijn zes zorgvoorzieningen in Vlaanderen gestart als pilootproject. Zij worden gedurende één jaar met steun van de Vlaamse overheid en Cera begeleid door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Deze zes toekomstige ambassadeurs werken samen met de expertisecentra dementie aan nog meer persoonsgerichte, afgestemde zorg. En het enthousiasme is groot! Dat merkten we de afgelopen weken op het kick-offmoment, tijdens de eerste plaatsbezoeken, op de lerende gemeenschap en doorheen alle contacten die we hierrond hebben. De teams bruisen van de ideeën.

Op dit moment worden de dromen van elke organisatie in kaart gebracht: waar willen zij over vijf jaar staan en waar kunnen wij hen in het eerste jaar bij ondersteunen? De neuzen in dezelfde richting krijgen, dat is de eerste stap. Daarna worden de mogelijkheden verkend: quick wins en groeikansen op lange termijn. Een belangrijke opdracht voor elke organisatie ligt in het bevragen en betrekken van alle medewerkers en van de familieleden en mensen met dementie zelf, zodat zij inspraak hebben in hoe het project vorm krijgt. Zo zorgen we voor een gedragenheid bij alle betrokkenen.

Heb jij of een collega zin om je te verdiepen in kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie? Sluit dan zeker aan op het minisymposium dat op 21 november plaatsvindt in Leuven. Het richt zich naar alle zorgprofessionals die mensen met dementie ondersteunen. Alle info vind je hier.

 

Vormingsaanbod in de regio

 

Midden juli is de nieuwe vormingsbrochure klaar! Dan kunnen jullie via www.dementie.be het volledig vormingsaanbod voor de periode najaar 2019 – voorjaar 2020 inkijken en inschrijven!

Alvast een voorsmaakje: voor West-Vlaanderen werden volgende vormingsthema’s bepaald: 

  • Opleiding tot referentiepersoon dementie te Brugge (voorjaar 2020). 
  • Terugkomdagen voor referentiepersonen dementie: basisreeks en verdiepende reeks te Kortrijk: voor inschrijven klik hier
  • Dementia Care Mapping, 4 daagse opleiding in november 2019 te Kortrijk
  • Zorgesperanto op 08/11/19 te Brugge
  • Atypische vormen van dementie op 28/11/19 te Brugge
  • Creatief omgaan met agitatie en agressie op 31/01/20 te Kortrijk
  • Verbinding leggen met families vanuit het geweldloze communicatiemodel en contextuele denkkader op 13/02/20 te Brugge
  • Zinvolle activiteiten bij mensen met jongdementie op 26/03/20 te Kortrijk
  • Onbegrepen gedrag bij frontotemporale dementie op 07/05/20 te Brugge

 

Vakliteratuur

De vergeten dementie – Een begrijpelijk zicht op Lewy body dementie door Dr. Kurt Segers

Het eerste Nederlandstalige boek over Lewy body dementie is verschenen.

‘Lewy body dementie’ of kortweg ‘LBD’ is na de ziekte van Alzheimer en herseninfarcten de derde belangrijkste oorzaak van dementie. LBD is dus zeker geen zeldzame aandoening. In een overgrote meerderheid van de gevallen krijgt de patiënt eerst een andere diagnose, doorgaans een andere vorm van dementie. Daarnaast wordt de aandoening ook vaak met een psychiatrisch probleem verward, zoals depressie, bipolaire stoornissen en zelfs schizofrenie. Het is dan ook geen wonder dat mantelzorgers zich vaak onbegrepen voelen en veel last hebben van stress. LBD is een complexe aandoening, omdat het verschillende systemen van het zenuwstelsel treft en daardoor een wijd spectrum aan ziekteverschijnselen uit de hoed kan toveren.

Daar komt nog bij dat LBD-patiënten bijzonder gevoelig zijn voor de neveneffecten van de medicatie die vaak voorgeschreven wordt om veel van die symptomen te behandelen. Dat maakt de behandeling met medicatie vaak balanceren op een slappe koord. Het boek dat tot stand kwam door toedoen van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen wil begrijpelijke, maar medisch en wetenschappelijk verantwoorde informatie bieden over LBD aan iedereen die daarnaar op zoek is. Dat zijn in de eerste plaats de patiënten en hun mantelzorgers zelf, maar ook verpleegkundigen, studenten geneeskunde, huisartsen en alle anderen die beroepshalve op een of ander manier met LBD te maken krijgen.

Meer info raadplegen en bestellen kan via deze link.

< boven > < venster sluiten >