Nieuwsbrief ECD Sophia Februari 2018

Expertisecentrum dementie Sophia

Budastraat 20, 8500 Kortrijk

056/ 32 10 75

sophia@dementie.be

www.dementie.be/sophia

IMG_0263

 

Beste lezer, 

Met de Werelddag dementie die plaatsvond in Roeselare, de projecten binnen De Alzheimer Code en zoveel meer, werd het thema dementie in 2017 extra in de verf gezet.

De impact van dementie is voor iedereen verschillend en daarom is het echt essentieel om personen met dementie een volwaardige plaats te geven in de samenleving. Ook het ondersteunen van mantelzorgers is belangrijk. Met ECD Sophia zetten we hier in 2018 opnieuw sterk op in.

In deze nieuwsbrief wijzen wij jou graag op onze nieuwe initiatieven en andere activiteiten in de regio!

Het Sophia team

Charlotte Cool, Ilse Masselis en Kathleen Vandenbroucke

INHOUD

Aanbod ECD Sophia

Regionale activiteiten

Nieuws vanuit Vlaanderen

Vormingsaanbod in de regio

Vakliteratuur

Aanbod ECD Sophia

Wenst u:

de werking van het ECD Sophia aan jouw organisatie voor te stellen?

jouw medewerkers een vorming aan te bieden?

ondersteuning bij het opstarten van een project?

folders van onze werking bestellen?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

       

Terugblik De Alzheimer Code 2017 te Kortrijk

In Kortrijk liep in november 2017 de tentoonstelling ‘De wereld door de ogen van een persoon met (jong)dementie’ en de theatervoorstelling ‘Kwijt’ gebracht door Koen Dewulf. Het initiatief, genomen door het expertisecentrum dementie Sophia, bibliotheek Kortrijk, Familiegroep (jong)dementie Kortrijk, WZC De Ruyschaert, WZC Sint-Carolus, Zorggroep H. Hart en dienstencentrum Groote Broel, kon op grote belangstelling rekenen.

N.a.v. deze terugblik mochten we comedian Koen Dewulf interviewen.

Lees hier het interview

 

Danshart danst meer dan 27 000 euro bijeen voor de expertisecentra dementie!

 

Op 23 en 30 november 2017 vond het tweejaarlijks benefietdansfeest van S-Sport // Recreas plaats in de 5 Vlaamse provincies. Er werd 10 uur lang gedanst en gefeest voor het goede doel, de expertisecentra dementie.

Deze editie bracht een recordbedrag op, nl. 27 236 euro. Met de opbrengst van deze dansmarathon willen de expertisecentra dementie lokale projecten ondersteunen.

In West-Vlaanderen zullen de ECD’s Foton en Sophia de opbrengst investeren in de uitrol van de verteltas dementie. Deze verteltas werd ontwikkeld in kader van de Werelddag Dementie Roeselare 2017 en richt zich naar kinderen uit het 3de en 4de leerjaar. Bedoeling is om a.d.h.v. verschillende spelletjes, denk- en doe-oefeningen, ed. dementie bespreekbaar te maken. 

Lees meer over de verteltas dementie

 

Vormingsaanbod ECD Sophia gebundeld in een brochure

Personen met dementie kwalitatief begeleiden en verzorgen vraagt kennis en vaardigheden. Wat is dementie? Hoe beleven personen met dementie hun ziekte? Hoe blijven we in contact met hen? Hoe doorbreken we de routinematige zorg? Welke specifieke behoeften hebben mensen met dementie? Hoe kunnen we hun gedrag begrijpen? Hoe kunnen we het zelfwaardegevoel bewaren bij een toenemende afhankelijkheid? Welke inzichten zijn er op vlak van begeleiding?

Het regionaal expertisecentrum dementie Sophia biedt vanuit opgebouwde expertise dit vormings- en voordrachtenpakket aan voor iedereen uit de regio Kortrijk en Roeselare die in contact komt met dementie.

Dit pakket werd in een overzichtelijke brochure gegoten.

Klik hier om de brochure te bekijken.

Regionale activiteiten

Jouw activiteit op de kalender van www.dementie.be? Dat kan! Klik hier.

Psycho-educatiepakket ‘Dementie en nu?’ in Kortrijk

In februari 2018 biedt CM Kortrijk opnieuw het psycho-educatiepakket ‘Dementie en nu?’ aan. Dit is een vormingsreeks voor mantelzorgers. In 10 bijeenkomsten wordt stilgestaan bij de aspecten van de zorg.

Klik hier voor het volledige programma

 

EFID-award voor Het Ventiel

Als enige organisatie uit België was Het Ventiel (buddywerking voor mensen met jongdementie) uitverkoren voor een EFID-award, een belangrijke onderscheiding gegeven door vijf stichtingen waaronder de Koning Boudewijnstichting. Het project werd gelauwerd omwille van het grote emancipatorische karakter dat ervan uitgaat, de kans tot verspreiding in andere regio’s en de kans die mensen met dementie krijgen om opnieuw een gewoon leven te leiden waarbij de focus vooral ligt op wat wel nog kan in plaats van wat niet meer lukt. Voorzitter Rick de leeuw en initiatiefneemster Gudrun Callewaert blinken van trots bij het in ontvangst nemen van de award, samen met de Raad van Bestuur en de vele thuisblijvers die vanop afstand de ceremonie volgden want uiteindelijk maken zij allemaal samen Het Ventiel. De award bezorgde de organisatie niet enkel ruimere bekendheid in Europa, maar leverde ook nog eens 9000 euro op.

 

Nieuws vanuit Vlaanderen

Terugblik stuurgroep CASCADE in Kortrijk

Op 8 en 9 november organiseerde projectpartner Zorggroep  H. Hart in Kortrijk de stuurgroep van het Europese project CASCADE. Alle partners (UK, Nederland, Frankrijk en België) waren aanwezig om zich gedurende deze twee dagen te buigen over de verschillende werkpakketten. De eerste bouwstenen van het innovatieve zorgmodel voor personen met dementie werden besproken. Zoals voorzien in de projectplanning, zullen er in de nabije toekomst focusgroepen en dialoogtafels georganiseerd worden om personen met dementie, mantelzorgers en andere stakeholders in de zorg een stem te geven in de ontwikkeling van het nieuwe zorgmodel.

De rijke informatie die daaruit komt vormt samen met de sitebezoeken van de afgelopen maanden en een internationale Delphistudie (die wetenschappelijke experts bevraagt) de stevige basis voor het CASCADE-model. Het transnationale expertisecentrum dat gelijktijdig uitgebouwd wordt, kreeg ook de nodige aandacht in de stuurgroep. Dit centrum zal ondersteuning bieden aan professionelen en niet-professionelen. Daarbij hoort ook een opleidingsaanbod voor iedereen die te maken krijgt met dementie, dat betekent dus ook de brede gemeenschap! De expertise en de educatieve pakketten die gedurende vele jaren werden ontwikkeld, werden zeer gewaardeerd. Het waren twee boeiende dagen waar veel ideeën, tussentijdse resultaten en materialen werden uitgewisseld. EDV kijkt uit naar de volgende stuurgroep in maart in Medway (UK).

 

Inspiratiegids voor elke referentiepersoon dementie

Wanneer je je opleiding tot referentiepersoon dementie voltooid hebt, start je met veel goeie moed en motivatie aan je opdracht binnen je eigen organisatie. Misschien weet je meteen wat je wil realiseren, misschien twijfel of aarzel je nog een beetje. Weet dat je niet alleen bent. De functie van referentiepersoon dementie mag nog zo duidelijk beschreven staan in de regelgeving, de opdracht vertalen naar je eigen organisatie met haar eigen visie en cultuur blijft een bijzondere uitdaging.

Deze inspiratiegids gevuld met informatie en goede praktijken van referentiepersonen dementie met ervaring tracht je te ondersteunen in je werk als referentiepersoon dementie, in het ontdekken van je vaardigheden, in het ontplooien van je kennis en bij het uitwerken van je ideeën. Je krijgt o.a. tips mee over het bewerkstelligen van verandering, omgaan met weerstand, kritisch kunnen zijn en zorgen voor jezelf. Daarnaast worden concrete voorbeelden aangereikt, verbonden aan de tien taken van de functieomschrijving van een referentiepersoon dementie. De inspiratiegids werd ontwikkeld door regionaal expertisecentrum dementie Contact en regionaal expertisecentrum dementie Meander in samenwerking met OPD Aalst en CWZC.

Je kan de Inspiratiegids hier downloaden.
Meer weten over de opleiding tot referentiepersoon dementie? Surf naar onze website!

 

Handboek voor referentiepersonen dementie: de actuele bron van informatie

 

Met het handboek Dementie: van begrijpen naar begeleiden richt het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen zich tot referentiepersonen dementie en andere betrokken hulpverleners. Dit handboek belicht vanuit verschillende invalshoeken de begeleiding van personen met dementie en hun omgeving. Zowel referentiepersonen dementie, als leidinggevenden en medewerkers in de thuiszorg, in dagverzorgingscentra en woonzorgcentra, geneesheren, mantelzorgers en alle hulpverleners zullen door middel van dit boek gevoed worden met zowel wetenschappelijke als praktijkgerichte evidentie. Het is een praktische inspiratiebron om te komen tot een goed onderbouwd en verantwoord dementiebeleid.

Ter kennismaking met het handboek kan je hierbij de inhoudstafel, een artikel over het maaltijdgebeuren en een artikel over reminiscentie vinden. Via de abonnementsformule ontvang je tweemaal per jaar nieuwe bijdragen met actuele inzichten, methodieken, casussen en uiteraard de meest recente wijzigingen in wet- en regelgeving. Bij het boek hoort ook een website waarop je een rijkdom aan aanvullende bronnen kan raadplegen.

Indien je het handboek reeds kreeg tijdens de opleiding referentiepersoon, maar zonder verdere aanvullingen en je alsnog wenst in te tekenen op het abonnement, kan je contact opnemen met tine.mous@politeia.be

 

‘Stekker uit het Alzheimeronderzoek? Slag in het gezicht van mensen met dementie, nu en later’

Jurn Verschraegen (directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) liet naar aanleiding van de actualiteit zijn licht schijnen op het terugschroeven van de middelen voor Alzheimeronderzoek. “De mededeling dat farmagigant Pfizer de stekker uit het Alzheimeronderzoek trekt, veroorzaakte een schokgolf in de publieke opinie, niet in het minst bij mensen met dementie en wie voor hen zorgt. Die krijgen telkens de wetenschap vooruitgang boekt weer wat hoop. Die hoop is er wellicht niet meer voor henzelf, maar wel voor wie na hen met de aandoening geconfronteerd wordt”, schrijft Jurn Verschraegen in een opiniestuk dat werd gepubliceerd via Knack en Humo. “Laten we daarom ijveren voor investeringen in wetenschappelijk onderzoek, inclusief zorggerelateerd onderzoek aan onze universiteiten en hogescholen en in de uitbouw van goede zorg. Het ene kan niet zonder het andere. Wat heb je er trouwens aan als je vandaag aan het verdrinken bent in de zorg voor iemand met dementie, en iemand je komt zeggen dat hij aan een hoogtechnologische helikopter werkt die je over tien jaar komt oppikken uit het water? Ben je dan niet blij dat iemand anders wat zwembandjes aan elkaar knoopt en je die toewerpt?”

Samen met de collega’s van de Alzheimer Liga Vlaanderen en de Stichting Alzheimer Onderzoek pleiten de expertisecentra dementie meer dan ooit voor voldoende middelen en aandacht voor zorg- en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. In het belang van de mensen met dementie vandaag en morgen! Je kan het volledige opiniestuk lezen via deze link.

 

Aantal personen met dementie verdrievoudigt tijdens de volgende 30 jaar

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) lanceerde vorige maand een wereldwijd dementie-observatorium dat de vooruitgang met betrekking tot onderzoek en dienstverlening rond dementie verder zal monitoren. Gezien de wereldbevolking steeds ouder wordt, wordt verwacht dat het aantal mensen met dementie zal verdrievoudigen van 50 miljoen nu tot 152 miljoen tegen 2050. Jaarlijks zijn er ongeveer 10 miljoen mensen die een of andere vorm van dementie ontwikkelen. De WHO doet daarom een oproep aan de overheden om meer aandacht te geven aan dementie en er vooral voor te zorgen dat men de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is, waar men zich ook bevindt.

 

Het Global Dementia Observatory is een web-based platform dat gelanceerd wordt door de WHO met als doelstelling de voortgang te monitoren op het vlak van dienstverlening voor mensen met dementie en hun mantelzorgers (en wie voor hen zorgt). Het observatorium zal ook de aanwezigheid van nationale en regionale dementieplannen monitoren en de inspanningen die geleverd worden om het risico op dementie te verminderen. Verdere aandacht zal er zijn voor zorginfrastructuur en de psycho-sociale gevolgen van dementie. Op de website kom je meer te weten over de visie en de plannen van de WHO.

Vormingsaanbod in de regio

  Vind hier het volledig vormingsaanbod voor het voorjaar 2018.

Voor West-Vlaanderen staan volgende thema’s op de agenda:

  • Atypische vormen van dementie en jongdementie – 09/02/18 – Brugge
  • Verbinding leggen met families: vanuit het geweldloze communicatiemodel en contextuele denkkader – 01/03/18 – Brugge

Vakliteratuur

Wetenschappelijk medewerker Jan Steyaert in gesprek met onderzoeker … Kay Deckers

De uit Nederlands Limburg afkomstige jonge onderzoeker Kay Deckers promoveerde in mei van dit jaar aan de Universiteit van Maastricht op onderzoek naar beïnvloedbare leefstijlfactoren die het risico op dementie verhogen dan wel verlagen. Er wordt steeds meer gepubliceerd over de mogelijkheid tot preventie van dementie, maar zelden zo dicht bij huis. Voldoende reden om zijn werk in beeld te brengen.

De startbasis van het onderzoek van Kay Deckers was een literatuurstudie naar wat al beschikbaar is aan informatie over die beïnvloedbare factoren. Er wordt immers veel gepubliceerd, maar niet alles is even goed uitgezocht. Honderden recente artikels uit de wetenschappelijke wereld werden doorgeploegd en beoordeeld op kwaliteit en methodologische grondigheid van het onderzoek. En acht internationale experten werden bevraagd op hun inzichten. Dat leidde tot de conclusie dat er nu betrouwbare informatie en consensus is over een aantal leefstijlkenmerken op middelbare leeftijd die het risico op dementie gevoelig kunnen doen dalen. Dat is een goede basis om een stap verder te zetten. Je kan het volledige gesprek met Kay Deckers lezen op de  website.

 

< boven > < venster sluiten >