Nieuwsbrief ECD Sophia Oktober 2017

Expertisecentrum dementie Sophia

Budastraat 20, 8500 Kortrijk

056/ 32 10 75

sophia@dementie.be

www.dementie.be/sophia

IMG_0263

 

Beste lezer, 

Om het najaar vol energie en inspiratie te starten, hebben wij weer gezorgd voor een interessante nieuwsbrief! U vindt informatie over de werelddag dementie, activiteiten in kader van de Alzheimer Code, vormingen, lokale initiatieven,…

Het Sophia team

Charlotte Cool, Ilse Masselis en Kathleen Vandenbroucke

INHOUD

Aanbod ECD Sophia

Regionale activiteiten

Nieuws vanuit Vlaanderen

Vormingsaanbod in de regio

Vakliteratuur

Aanbod ECD Sophia

Wenst u:

de werking van het ECD Sophia aan jouw organisatie voor te stellen?

jouw medewerkers een vorming aan te bieden?

ondersteuning bij het opstarten van een project?

folders van onze werking bestellen?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

       

Roeselare een week lang epicentrum van sensibilisering

In Roeselare ging op 14 september De Alzheimer Code van start met de voorstelling ‘Gisteren zal het regenen’. Het initiatief, genomen door vzw Hellebosch met de Alzheimer Liga en  het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, kon rekenen op ruim 450 belangstellenden. Zij waren na de voorstelling lovend over de kunstige mix en compilatie van aquarel, film en poëtisch woord. Centraal thema in de voorstelling zijn de momenten van verbondenheid: daar waar de woorden wegvallen, kan kunst lijmen en bruggen bouwen tussen kunstenaar en de mens met dementie.

Het initiatief was meteen de aftrap voor een hele Wereldweek Dementie in Roeselare. Op de Werelddag zelf pakte de Alzheimer Liga Vlaanderen uit met hun nieuwe peter Carry Goossens. Het hele gebeuren werd georganiseerd door mensen met dementie zelf, hun mantelzorgers, de Familiegroep (jong)dementie, ECD Sophia, Zorgbedrijf Roeselare, Vives, ARhus en met steun van de Stad Roeselare. Tijdens deze werelddag lanceerden de organisatoren 50 ‘verteltassen dementie’ die bedoeld zijn om laagdrempelig te werken rond dementie in de klas en thuis. Het doel is om kinderen van het 3de en 4de leerjaar op een speelse wijze te laten kennismaken met het thema dementie.

Lees meer over de Werelddag dementie

Lees meer over de verteltas dementie

 

De Alzheimer Code 2017 Kortrijk : ‘De wereld door de ogen van een persoon met (jong)dementie’ Expositie en theatervoorstelling

Het expertisecentrum dementie Sophia, bibliotheek Kortrijk, Familiegroep (jong)dementie Kortrijk, WZC De Ruyschaert, WZC Sint-Carolus, Zorggroep H. Hart en dienstencentrum Groote Broel presenteren de tentoonstelling ‘De wereld door de ogen van een persoon met (jong)dementie’. Kunstwerken gemaakt door bijzondere kunstenaars. Bijzonder omdat ze ondanks hun dementie inspirerende kunstwerken maken. Kunstwerken die mensen tot nadenken aanzetten, activeren en verbinden. Bij ieder kunstwerk hoort een verhaal. Dit verhaal wordt mee in beeld gebracht en laat de bezoeker toe de expo van nabij te ervaren.

Deze tentoonstelling is vrij te bezichtigen in de bibliotheek van Kortrijk en loopt van 30/10 t.e.m. 17/11/2017.

Daarnaast brengt comedian Koen Dewulf de theatervoorstelling KWIJT. Deze voorstelling over dementie houdt het midden tussen comedy, cabaret en theater. Een humoristische insteek wordt afgewisseld met gedichten en liedjes op de gitaar, die speciaal voor deze voorstelling zijn gecomponeerd. De voorstelling KWIJT staat open voor het brede publiek. Voor de professionele hulpverlener wordt een vormingsattest voorzien (af te halen na de voorstelling aan de infostand van ECD Sophia).

De theatervoorstelling gaat door in het Arenatheater van de Schouwburg Kortrijk op 14 november 2017 en start om 19u30. Deuren gaan open vanaf 19u. De tickets kosten slechts € 3 en zijn te verkrijgen via UiT in Kortrijk (via website of telefonisch).

 Lees meer over De Alzheimer Code  

 

Terugkomdagen voor referentiepersonen dementie 2018

intervisie

Ook in 2018 organiseren we terugkomdagen voor referentiepersonen dementie, zowel de basisreeks als de verdiepingsdagen worden aangeboden.  Tijdens deze dagen staan we in de voormiddag steeds stil bij een inhoudelijk gedeelte en in de namiddag komt intervisie aanbod.

Lees meer

 

Regionale activiteiten

Jouw activiteit op de kalender van www.dementie.be? Dat kan! Klik hier.

Mooie momenten en herinneringen kunnen (her)beleven

Verteldoos ‘De Beurs’ en dementie-app ‘Prisma’

Hoe kunnen we mensen met dementie een zo kwaliteitsvol mogelijk leven verzekeren? Zowel kenniscentrum ARhus als Erfgoedcel TERF trekken voluit de kaart van gezondheid en welzijn. Het is namelijk meermaals bewezen dat lokaal erfgoed en beeldmateriaal een gunstig effect hebben op het reminisceren met personen met dementie. ARhus en TERF slaan de handen in elkaar en werk(t)en twee nieuwe tools uit waarmee mensen met dementie samen met hun familie, mantelzorgers of zorgverleners mooie momenten en herinneringen kunnen (her)beleven.

Met de verteldoos ‘De Beurs’ kan je als mantelzorger van personen met dementie reminisceren, ofwel herinneringen ophalen aan het verleden. Aan de hand van de verhalenbundel met verschillende thema’s en foto’s kan je een gesprek starten met een persoon met dementie. Mooie herinneringen (her)beleven, een lach, opnieuw contact ervaren,… Kortom: samen een positief moment van ontspanning beleven.

De Prisma-app zal gebruikers toelaten om persoonlijke herinneringen, familieverhalen en (beeld)materiaal toe te voegen aan digitale content. Zo ontstaat er een gepersonaliseerd levensboek waardoor er gemakkelijk (opnieuw) contact gemaakt kan worden met personen met dementie.

Lees meer over deze twee tools

 

Vormingsavond OPD Midden-West-Vlaanderen

Als Amor de draad kwijtraakt, door de ogen van de hulpverlener

Het Overlegplatform Dementie Midden-West-Vlaanderen nodigt u uit op hun jaarlijks vormingsmoment op 7 december 2017 om 18u30 in LDC Patria te Moorslede.

Lees meer

 

Nieuws vanuit Vlaanderen

Volledig herwerkte website www.omgaanmetdementie.be online

Het Dementieplan Vlaanderen verwijst naar de vernieuwing van de website www.omgaanmetdementie.be. De site werd volledig gemoderniseerd. Het werd een samenwerkingsinitiatief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen. De website werd helemaal onder handen genomen en het werd een proces van co-creatie met vele ervaringsdeskundigen, mensen met dementie en professionals. Je kan er terecht voor heel wat boeiend videomateriaal, toegankelijke info, zorg- en communicatietips en nog veel meer.

Bekijk de website

 

Terugblik CASCADE-meeting Ten Kerselaere in Heist-op-den-Berg

Op woensdag 20 september ontmoetten de internationale partners van het Europese CASCADE-project elkaar opnieuw. Deze keer bracht de groep een uitgebreid bezoek aan alle faciliteiten van het zorgnet Ten Kerselaere in Heist-op-den-Berg. Het concept kleinschalig genormaliseerd wonen dat men daar hanteert, werkte inspirerend voor de Engelse en Nederlandse projectpartners. Samen met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en twee andere Vlaamse partners werkten zij aan de ontwikkeling van een innovatief persoonsgericht zorgmodel.

Een rondleiding op de site langs het lokaal dienstencentrum, de woningen (KGW), het psychiatrisch verpleegtehuis, Huize Marjorie (voor personen met Huntington) en andere diverse diensten leverde heel wat inzichten op. Het was boeiend om te zien hoe men interdisciplinair en met diverse partners uit de gemeente samenwerkt. Voor de lunch verplaatste de groep zich naar het woonzorghuis Hof van Arenberg in Duffel. Ook daar kon de groep tijdens een rondleiding proeven van de meerwaarde van kleinschalig genormaliseerd wonen. De dag werd afgesloten met een groepsdiscussie op de hoofdzetel van vzw Emmaüs, Den Noker in Mechelen. Ervaring en inzichten werden plenair besproken zodat het CASCADE-model meer en meer inhoud en vorm krijgt. De volgende meeting vindt plaats op 8 en 9 november in H.-Hart in Kortrijk.

 

Uitnodiging 6de Ontmoetingsdag Jongdementie

Op zaterdag 18 november organiseert Alzheimer Liga Vlaanderen haar 6de ‘Ontmoetingsdag Jongdementie’ in het Provinciehuis in Leuven. Het thema is ‘I am somebuddy’, omdat ze alle Vlaamse buddywerkingen jongdementie in de kijker willen plaatsen en de personen met jongdementie centraal zetten. Het belooft een ontspannend dagprogramma te worden voor personen met jongdementie en al hun naasten. Deze dag is een organisatie van Alzheimer Liga Vlaanderen vzw in samenwerking met regionaal expertisecentrum dementie Memo, zorgcirkels jongdementie Leuven, buddywerkingen ‘Het Ventiel’ en ‘Samendrie’, WZC Damiaan, WZC Ambroos en de provincie Vlaams-Brabant.

Meer info en inschrijven via deze website.

 

Nieuw vormingspakket zorgvrijwilligers en aanvullende thuiszorg beschikbaar

 

Zorgvrijwilligers en medewerkers in de aanvullende thuiszorg (poetsdiensten, oppasdiensten,…) komen in hun werk regelmatig in contact met personen met dementie en hun mantelzorgers. Het opleidingspakket ‘Er zijn voor mensen met dementie’ helpt hen het contact met deze mensen te verbeteren. Er wordt uitgelegd wat dementie is, hoe je het kan herkennen en hoe iemand met dementie zich voelt. Er gaat ook aandacht naar wat dat wil zeggen voor de familie en vrienden van de persoon met dementie en het bevat meer informatie over hoe je kan omgaan met iemand met dementie en welke mogelijkheden er zijn om samen met de persoon nog fijne en zinvolle dingen te doen.

Lees meer over dit vormingspakket

Vormingsaanbod in de regio

 

De nieuwe vormingsbrochure is klaar. Vind hier het volledig vormingsaanbod voor de periode najaar 2017 – voorjaar 2018.

Voor West-Vlaanderen staan volgende thema’s op de agenda:

  • Opleiding tot referentiepersoon dementie – start januari 2018 – Brugge
  • Basale stimulatie: mogelijkheid tot ontmoeting – 17/10/17 – Harelbeke
  • Zingen met mensen met dementie in de thuiszorg – 14/11/17 – Brugge
  • Dementievriendelijke woonomgeving: hoe het wonen en leven vorm en invulling geven – 08/02/18 – Harelbeke
  • Atypische vormen van dementie en jongdementie – 09/02/18 – Brugge
  • Verbinding leggen met families: vanuit het geweldloze communicatiemodel en contextuele denkkader – 01/03/18 – Brugge

Vakliteratuur

Foutloos leren bij dementie erkend als ‘effectief volgens eerste aanwijzingen’

De methode Foutloos leren bij dementie is door de erkenningscommissie ouderenzorg (Nederland) erkend als ‘effectief volgens eerste aanwijzingen’. Foutloos leren kan bij mensen met dementie in verschillende stadia toegepast worden. Foutloos leren maakt gebruik van een automatische vorm van leren, het impliciete geheugen.

Lees hier het volledige artikel: Foutloos leren bij dementie erkend als

Wil je meer weten over het lerend vermogen bij personen met dementie? Wil je een vorming of een in service training in jouw organisatie? Vind hier alle informatie.

< boven > < venster sluiten >