Nieuwsbrief ECD Sophia Januari 2017

Expertisecentrum dementie Sophia

Budastraat 20, 8500 Kortrijk

056/ 32 10 75

sophia@dementie.be

www.dementie.be/sophia

IMG_0263

 

Beste lezer, 

Nieuwjaarskaart ECD voorkant-01

We wensen jullie gewoon een bijzonder 2017!

 

Het Sophia team

Charlotte Cool, Ilse Masselis en Kathleen Vandenbroucke

INHOUD

Aanbod ECD Sophia

Regionale activiteiten

Nieuws vanuit Vlaanderen

Vormingsaanbod in de regio

Vakliteratuur

Aanbod ECD Sophia

Wenst u:

de werking van het ECD Sophia aan jouw organisatie voor te stellen?

jouw medewerkers een vorming aan te bieden?

ondersteuning bij het opstarten van een project?

folders van onze werking bestellen?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

       

Studiedag: Zekerheid voor mensen met dementie

banner20161221_sddementie

Wanneer door dementie de oriëntatie vermindert, kan het gebeuren dat iemand zijn weg niet meer terugvindt. Daarom wordt ook het maatschappelijk veiligheidsnetwerk en de rol van de politie alsmaar belangrijker. Want mensen met dementie zijn kwetsbaar. Met andere woorden, de politie moet dus ook stilstaan bij de gevolgen van dementie. Politiemensen moeten gevormd worden vanuit een persoonsgerichte blik op dementie: de behoefte aan veiligheid en geborgenheid op een realistische wijze kaderen binnen het perspectief van een zorgzaam beleid.

Wanneer het misgaat, moeten personen met dementie en hun mantelzorgers kunnen rekenen op een snelle interventie, een begripsvolle houding van hulpverleners en een behouden thuiskomst. De studiedag ‘Zekerheid voor personen met dementie’ geeft iedereen binnen het politiekorps een leidraad om te werken aan een efficiënt dementiebeleid. De studiedag schetst de evolutie van vermissingen in Vlaanderen. Daarnaast krijg je op een overzichtelijke manier mee welke de uitdagingen zijn voor politie en zorgverstrekkers. Hierbij krijg je goede praktijken en tips om deze maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Deze studiedag past binnen de uitvoering van het Vlaams Dementieplan.

Voor meer info en inschrijven, klik hier.

 

Terugblik dementievriendelijk Kortrijk

In kader van dementievriendelijk Kortrijk werden door een werkgroep (Stad Kortrijk, ECD Sophia, OCMW Kortrijk en wijkteams, sportdienst, Het Ventiel, Logo Leieland) tal van acties ontwikkeld.

Eén daarvan was Stage for dementia: een voorstelling rond dementie vol muziek, dans en woord. Deze voorstelling ging door in de Kortrijkse Schouwburg en werd door meer dan 300 personen bijgewoond. De apotheose van de voorstelling was ‘ZieDieMens’, een performance die ontwikkeld werd door Passerelle vzw en die gebracht werd door personen met (jong)dementie, (klein)kinderen en jongeren. Het was een heel mooie en beklijvende performance met een terechte staande ovatie achteraf!

De video-compilatie van de performance ‘ZieDieMens’ bekijken? Klik hier.

 

Terugkomdagen voor referentiepersonen dementie 2017

intervisie

Ook in 2017 organiseren we terugkomdagen voor referentiepersonen dementie.  Tijdens deze dagen staan we in de voormiddag steeds stil bij een inhoudelijk gedeelte en in de namiddag komt intervisie aanbod.

Lees meer

 

Vooraankondiging symposium Dementie en Maatschappelijk Werk

De verschillende diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen van West-Vlaanderen bieden op 13 maart 2017 van 9u tot 12u in het provinciehuis Boeverbos te Brugge een symposium voor iedereen die in de thuiszorg werkt. Deze studiedag kadert binnen het project ‘Interdement’ waarbij ECD Sophia lid is van de adviescommissie.

Het programma kun je binnenkort hier vinden!

 

Texture Prikkelt! Rondleiding voor mensen met dementie

 texture

Texture Prikkelt is een rondleiding voor mensen met dementie en hun begeleiders/ mantelzorgers.  Texture verwelkomt hen voor een interactief bezoek met de nadruk op een zintuiglijke ervaring. In een ontspannen en positieve sfeer nemen we in de Wonderkamer ruim de tijd om alles goed te bekijken, te proeven, te ruiken en te voelen. Humor is nooit veraf, want het vlasverhaal kent heel wat leuke anekdotes. Een uniek concept in Vlaanderen.

De gidsen van het museum Texture worden opgeleid door ECD Sophia. ECD Sophia heeft tevens een adviserende functie binnen dit project.

Meer lezen

 

De Alzheimer Code 2017 – doet jouw organisatie ook mee?

ALZ CODE logo HR

Graag vragen we je aandacht voor het sociaal-culturele project ‘De Alzheimer Code’, een initiatief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, Alzheimer Liga Vlaanderen en Hellebosch vzw. ‘De Alzheimer Code’ is een project met een duidelijke boodschap: “Mensen met dementie tellen mee!”. De eerste editie, in het najaar 2015, werd een succes. Een mooie samenwerking kwam tot stand met Canvas, kunstencentrum deSingel en het M HKA (Antwerpen), Artforum en Museum M (Leuven), Muntpunt (Brussel) en het Museum Dr. Guislain (Gent). Meer informatie over deze eerste geslaagde editie kan je vinden op http://alzheimercode.be/.

De tweede editie loopt van half september tot half november 2017. Zij zal nog een veel breder bereik kennen dan in 2015. In 2017 zal ‘De Alzheimer Code’ in tientallen steden en gemeenten aanwezig zijn. Een heel aantal musea, cultuur- en gemeenschapscentra en bibliotheken heeft nu al te kennen gegeven om actief mee te werken. Ook organisaties uit de zorgsector kunnen als initiatief nemende partner optreden. Heb je zelf interesse om De Alzheimer Code te ondersteunen? Klik hier voor alle info.

In het kader van De Alzheimer Code willen we vanuit de expertisecentra dementie ook graag de bestaande sociaal-artistieke projecten in kaart brengen die rond het thema ‘kunst en dementie’ actief zijn. Ken jij in jouw regio inspirerende initiatieven of ben je zelf actief bezig met een artistiek project voor mensen met dementie, laat het ons weten via communicatie@dementie.be. We zetten jouw initiatief graag mee in de kijker!

Regionale activiteiten

Jouw activiteit op de kalender van www.dementie.be? Dat kan! Klik hier.

Nieuwe buddywerking De Fonkel

Geïnspireerd door de mooie werking van Het Ventiel vzw (regio Kortrijk-Ingelmunster-Izegem), een buddywerking voor mensen met jongdementie, is een soortgelijke buddywerking opgestart voor mensen met jongdementie uit de Zuidelijke Westhoek.

Lees meer

 

Karel en Katrientje wonen in zorgafdeling wzc Ter Lembeek

karel-en-katrientje

In wzc Ter Lembeek zijn er twee nieuwe bewoners: Karel en Katrientje. De inleefpoppen werden met open armen ontvangen door bewoners met dementie op de zorgafdeling waar ze sinds kort wonen. “Ze geven rust en de bewoners kunnen er zorg voor dragen.”

Lees meer

 

Tentoonstelling ‘Het Ventiel’  – ‘Jong Dementie in de kijker’

Dementievriendelijke gemeente Wielsbeke organiseert samen met Het Ventiel een tentoonstelling. De werken van personen met jongdementie worden tentoongesteld van 16 februari tot 27 februari 2017 in het Andre Demedtshuis te Sint-Baafs-Vijve.

Op donderdag 16 februari wordt de tentoonstelling gestart met een theatervoorstelling van Raf De Bruyn ‘Terug de eenvoud’.  Op zondag 19 februari is er een dementievriendelijke wandeling en op zondag 26 februari wordt de tentoonstelling afgesloten met een ontbijt en getuigenissen van mensen met jongdementie.

Voor meer info: hein.vanhuyse@ocmwwielsbeke.be of 056/ 67 45 14.

 

Theatervoorstelling Mistig landschap in Passendale

Mistig Landschap is een theatermonoloog met life saxofoonmuziek gebaseerd op het boek ‘Hersenschimmen’ van Bernlef. Deze roman uit 1984 is wereldwijd een enorm succes en werd in 1988 verfilmd onder dezelfde titel.

De zeer intieme sfeer van de voorstelling ‘Mistig landschap’, samen met de emotionele teksten die nog meer in de verf gezet worden door de bijpassende muziekfragmenten, grijpen de toeschouwer bij de keel. Het feit dat de voorstelling een verhaal is dat verteld wordt door een acteur die de rol van een persoon met dementie opneemt, maakt dat alles met nog meer intensiteit door het publiek beleefd wordt.

Dit gaat door op 16 februari van 15u tot 16u30 in WZC Sint Jozef te Passendale.

Dit is een initiatief van WZC Sint Jozef en dienst vrije tijd en welzijn gemeente Zonnebeke.

Voor meer info: sabine.ameye@wzcpassendale.be of 051/ 77 70 46.

 

Reminiscentiehuis en tentoonstelling rond dementie te Izegem

reminiscentie

“Ik weet nog van toen… maar niet meer van gisteren”

Naar aanleiding van de ondertekende engagementsverklaring voor een dementievriendelijk Izegem wordt tijdelijk een reminiscentiehuis gecreëerd. Er wordt een woonkamer ingericht met voorwerpen van weleer. Het oproepen van herinneringen staat hierbij centraal. Aan de hand van een tentoonstelling kunt u ook meer te weten komen over het thema dementie.

U kunt het reminiscentiehuis gratis bezoeken. De woonkamer en tentoonstelling zijn voor iedereen toegankelijk en kunnen zowel individueel als in groep bezocht worden.

Wanneer? Vrijdag 03/02/17 tem vrijdag 17/02/17.

Meer info? Klik hier.

Nieuws vanuit Vlaanderen

Studiemiddag ‘Oog voor Mantelzorg’

Er wordt steeds meer verwacht van mantelzorgers, maar ook de mantelzorger heeft baat bij een helpende hand en een luisterend oor. In Nederland wordt gewerkt met driehoekskunde, in Engeland werkt men met ‘triangle of care’, het mantelzorgplan van Vandeurzen pleit voor triadisch werken. Wat de naam ook is, het gaat over de intense en eerlijke samenwerking tussen cliënt, mantelzorgers en hulpverleners.

Op 7 februari organiseren het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw en Thomas More-Vonk3 in Antwerpen een studiemiddag rond triadisch werken. Ze stellen er ook het vormingsmateriaal ‘Oog voor Mantelzorg’ voor.

Voor meer info en inschrijven, klik hier.

 

Mini-symposium ‘FAZODEM’

 fazodem

Op maandagavond 6 februari wordt om 20 uur het FAZODEM-project in Antwerpen afgesloten met een mini-symposium. Het thema van de avond is ‘Farmaceutische zorg bij dementie’. Op het programma staan o.a. een voordracht over de behandeling van dementie waarin vanuit wetenschappelijk onderzoek een stand van zaken wordt gegeven naar nieuwe medicijnen voor de ziekte van Alzheimer, een toelichting over de samenwerking tussen arts en apotheker bij dementie en de voorstelling van het FAZODEM-project.

FAZODEM is een project van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen i.s.m. KAVA, KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Domus Medica, VAN en financieel ondersteund door o.m. de provincie Antwerpen. Tijdens dit project ontwikkelde apotheker Eline Moors (projectmedewerker FAZODEM van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) verschillende praktische materialen die werden samengebracht in de FAZODEM-kaft. Elke deelnemer krijgt die avond een exemplaar ter waarde van 79 euro mee naar huis.

Voor meer info en inschrijven, klik hier.

 

Dementie-assistentiekaartjes

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen ontwikkelden dementie-assistentiekaartjes. Het draagt de boodschap ‘Ik heb dementie, heb begrip voor mij’. Dit kaartje biedt op een duidelijke en beknopte manier de mogelijkheid aan om voor een persoon met dementie hulp te vragen in winkels, op straat, …

Meer weten over het dementie-assistentiekaartje? Klik hier.

Vormingsaanbod in de regio

10

 

  • Dementie en psychiatrie – dinsdag 14 maart 2017 – Brugge – Volzet!
  • Gebruik van je stem – donderdag 20 april 2017 – Heule – Meer info
  • ‘Ongewoon gewoon’ Omgevingszorg bij personen met dementie thuis – donderdag 1 juni 2017 – Torhout – Meer info

Vakliteratuur

‘Wat heerlijk om zo bij je te liggen’

Intimiteit en seksualiteit bij mensen met dementie

Bij seksualiteit en dementie denken we al snel aan seksuele gedragsproblematiek. Denkbeeld schreef daar al in het februarinummer van 2016 over. Ditmaal belichten Frans Hoogeveen en Hugo van Waarde de andere kant van de zaak: dat intimiteit en seksualiteit basisbehoeften zijn, ook van mensen met dementie. En dat dergelijke behoeften daarom niet kunnen worden ontkend of simpelweg als problematisch kunnen worden bestempeld.

Het tijdschrift voor Psychogeriatrie Denkbeeld, van december 2016, gaat uitgebreid in op dit onderwerp.

Lees hier het volledige artikel: 2016 Denkbeeld 28 6 Wat heerlijk om zo bij te je liggen.

< boven > < venster sluiten >