Nieuwsbrief 1 februari 2019

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn, Twitter en Pinterest of word lid van onze Facebook-groep.


Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Doneren met fiscaal attest vanaf 40 euro

‘Vergeet dementie, onthou mens’ komt op kruissnelheid!

Op 7 januari schoot de vernieuwde website van de Vlaamse campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ uit de startblokken met de videogetuigenissen van Paul & Katalijne (zie foto) en Wannes & Rosa. Paul & Katalijne vertellen over hun leven met jongdementie, Wannes & Rosa vertellen het verhaal achter de serie ‘Voor ik het vergeet’ die in januari op Eén was te zien. Daarnaast gingen ook de getuigenissen van Carry Goossens, Jolien Van de Velde en Guido Vermaerke van het project ‘De Rusthuisklas’, Ferhan Karakaya, Jan Nolf en Joris Hessels & buddyproject ‘De Companjong’ in première.

Op de website kan je ook cartoons, foto’s en beeldverhalen vinden die de emancipatorische boodschap visueel vertalen. Als kers op de taart lanceerden we op 10 januari de animatiefilm ‘Vergeet dementie, onthou mens’ die in 90 seconden de missie achter de campagne vertaalt. En de komende weken hebben we nog heel wat moois in petto. Benieuwd? Check dan zeker geregeld de website en de sociale media-pagina’s van de campagne via Twitter, Facebook en Instagram!

 

Vermissing van mensen met dementie

Naar aanleiding van de recente berichten in de media rond vermissing van enkele mensen met dementie benadrukken de expertisecentra dementie het belang van een goed en ethisch onderbouwd beleid ter zake. Het thema vermissing betekent in essentie dat je de balans vindt tussen iemands autonomie ondersteunen en zijn veiligheid bewaken. Heeft de persoon meer behoefte aan beweging of is er risico op dwaalgedrag, dan is het de taak van de zorgverlener om met hem en zijn naasten een brede dialoog aan te gaan en om samen te zoeken naar die aanpak die op dat moment het meest aansluit bij zijn behoeften.

Het preventief invullen van een vermissingsfiche of het gebruik maken van het vermissingsprotocol is aangewezen. Samenwerken met politiediensten is hierbij cruciaal om geen tijd te verliezen bij een eventuele vermissing! Wij ontwikkelden hiervoor samen een handig boekje dat kan dienen als vormingsmateriaal binnen zorgorganisaties en dienstig is bij opleidingen van agenten. Meer info kan je vinden op onze website.

 

‘Ik, jij, samen mens’: het vervolg

Ook in 2019 zetten we vanuit het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen in op kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie. De publicatie ‘Ik, jij, samen MENS. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg’ blijft daarin onze rode draad. Er komen o.a. extra studiedagen, educatieve pakketten en pilootprojecten in ziekenhuizen, woonzorgcentra en thuiszorgvoorzieningen. Kon je er in oktober niet bij zijn toen we het referentiekader dementie officieel voorstelden? Geen nood, op 9 mei (Gent) en 21 november (Leuven) organiseren we opnieuw een boeiende en praktische studiedag over kwaliteit van leven, wonen en zorg. We concretiseren de fundamenten uit het referentiekader door ons te verdiepen in concrete thema’s, inspirerende praktijken en de groeimeters uit het boek. Je kan je hier alvast inschrijven voor de studiedag van 9 mei in Gent.

Samen met studenten en docenten bouwden we een educatief pakket over de zes fundamenten uit het referentiekader dementie. Het bestaat uit zes modules (online en werkcollege), telkens gelinkt aan een fundament van goede zorg. Ben je docent in een bachelor- of HBO5-opleiding in de zorg? Je kan hier een voorsmaakje bekijken van de handleiding of de integrale handleiding via deze link aanvragen. Contacteer ons gerust voor meer informatie via herlinde.dely@dementie.be.

 

 

Oproep deelname onderzoeksproject rond technologische ondersteuning op maat

De toepassing van technologie neemt steeds toe in het dagelijkse leven. Zo wordt er ook technologie ontwikkeld om mensen met cognitieve problemen en hun directe omgeving te helpen, zoals bvb. aan de hand van elektronische agenda’s met alarmsignalen, apparaten die helpen bij het medicatiebeheer, online informatiemodules of mobiele applicaties die ondersteuning bieden bij het navigeren. Vaak zijn deze toepassingen echter niet aangepast aan de specifieke noden en behoeften van de mensen of zijn ze onvoldoende gekend. Daarom dachten de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université Laval uit Québec (Canada) samen een studie uit die hiervoor een oplossing wil ontwikkelen. De studie wil inzicht verwerven in de percepties, noden en behoeften van ouderen met milde cognitieve problemen en hun mantelzorgers met betrekking tot deze nieuwe technologieën. Bovendien trachten we na te gaan wat de specifieke motivatoren en barrières zijn voor het gebruik van deze technologieën.

Hiervoor zijn we nog op zoek naar 65-plussers die leven met milde cognitieve problemen ten gevolge van dementie en een mantelzorger/iemand uit de directe omgeving, die zich gedurende één uur kunnen vrijmaken voor een interview. Het interview kan plaatsvinden in de eigen thuisomgeving of op een voldoende rustige locatie naar keuze. Ervaring hebben met moderne technologie is een pluspunt, maar zeker geen vereiste. Indien je interesse hebt of vrijblijvend meer informatie wenst, kan je contact opnemen met onderzoeksleider Samantha Dequanter via samantha.dequanter@vub.be of 0497 21 29 14.

Zorg aan Zet: geef jouw idee

In de aanloop naar de federale en de Vlaamse verkiezingen gaf Zorgnet-Icuro op 29 januari het startshot voor een groot maatschappelijk debat over de zorg van morgen. De campagne ‘Zorg aan Zet’ mikt op een massale participatie van hun leden-voorzieningen, andere middenveldorganisaties en de burger. De breed gedragen visie die daaruit resulteert, wordt gepresenteerd aan het beleid. ‘Zorg aan Zet’ is een initiatief van Zorgnet-Icuro met de steun van een hele reeks partners waaronder het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen want ook de stem van personen die leven met dementie en van zorgverleners die dagelijks de beste zorg willen leveren telt! Doe mee en geef jouw idee over de toekomst van de zorg via het onlineplatform zorgaanzet.net of organiseer zelf een gesprek. Alle materialen en een draaiboek zijn te vinden op het onlineplatform. Er worden vijf provinciale ‘Avonden van de Zorg’ georganiseerd en het hele traject wordt afgesloten met een ‘Zorg aan Zet Festival’ op 9 mei in Tour & Taxis in Brussel. Noteer alvast deze datum. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen zal op een aantal events in dit project aanwezig zijn zodat het memorandum dat samen met Alzheimer Liga Vlaanderen werd geschreven, ook hier doorwerkt.

 

 

Boekrecensie praktijkboek tuintherapie

Met de recente publicatie van het referentiekader voor kwaliteit van wonen, leven en zorg van mensen met dementie en de herprofilering van animatie in woonzorgcentra naar begeleiding wonen en leven is duidelijk dat woonzorgcentra uitgedaagd worden om extra werk te maken van het wonen, aanvullend op de zorg die men aanbiedt. Personen met dementie of andere bewoners van woonzorgcentra verblijven er gemiddeld enkele jaren. Dat maakt het belangrijk dat men er zich thuis voelt, dat het een plezierige woonomgeving is. Dat vraagt niet alleen wat op vlak van architectuur en binneninrichting, maar ook een gevarieerd aanbod aan dagbesteding, zodat interesses en hobby’s uit het verleden verdergezet kunnen worden, of nieuwe verworven kunnen worden. Het ligt voor de hand dat er dus meer nodig is, en daadwerkelijk ook meer georganiseerd wordt, dan de spreekwoordelijke bingo.

Om dat diverse aanbod van dagbesteding verder te verrijken, publiceerde uitgeverij Politeia onlangs het praktijkboek tuintherapie, gericht op betekenisvolle groenactiviteiten binnen de ouderenzorg. Het is voornamelijk gericht op woonzorgcentra, maar ook relevant voor bvb. lokale dienstencentra of een cluster van serviceflats. De publicatie valt uiteen in twee delen: enerzijds een toegankelijke inleiding op tuintherapie, anderzijds een reeks activiteitenfiches. Je kan de volledige recensie lezen op onze website.

 

Start van een heel bijzonder koor voor mensen met dementie in Gent

Elena en Niek, twee toekomstige ambassadeurs van onze campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’, stampten in Gent recent een uniek project uit de grond: het ‘Musi-Move Koor’. In dit koor zingen jong en oud samen met mensen met (jong)dementie. Niet enkel klassieke deuntjes, maar ook een stevige portie rock-‘n-roll!

Binnenkort kan je het verhaal van Elena en Niek op onze vernieuwde website www.onthoumens.be bekijken, maar je kan nu hier alvast alles lezen over hun prachtige initiatief. Elena en Niek zijn ook één van de drijvende krachten achter onze ‘Vlaamse werkgroep voor mensen met dementie’.

 

Wintermeeting geriatrie Oostende

Op vrijdag 22 februari vindt de jaarlijkse wintermeeting plaats in Oostende. Het is, zoals steeds, een beetje de hoogdag voor wie met oudere zorgvragers professioneel actief is. Het is naast de inhoudelijke input die je er krijgt ook een ontmoetingsplek waar je kan netwerken en waar ideeën ontstaan. Ook dit jaar is er een deelname vanuit de expertisecentra dementie. Leentje Vanderniepen (regionaal expertisecentrum dementie Meander) zal de communicatietool toelichten om het zorggesprek tussen de professionele zorgverlener en de mantelzorger(s) te faciliteren. Het gaat om ‘bouwstenen in de zorg’. Hoewel deze tool oorspronkelijk werd ontwikkeld voor mantelzorgers van personen met dementie, is hij toepasbaar op mantelzorgers in het algemeen.

De negen bouwstenen kunnen gebruikt worden als handvat voor een gesprek, zodat je op een gestructureerde manier de elementen van draagkracht en draaglast in een mantelzorgsituatie in kaart kan brengen. In deze workshop maak je kennis met de bouwstenen en wordt een methodiek aangeboden om ze op een effectieve manier in te zetten in gesprek met de mantelzorger. Tenslotte verzorgen we opnieuw een boekenstand waar je onze meest recente werken kan raadplegen of eventueel aankopen. Welkom!

Heb je interesse om jouw stad of gemeente dementievriendelijk te maken?

Kom dan naar de infoavond ‘Op weg naar een dementievriendelijk beleid in uw gemeente’! Regionaal expertisecentrum dementie Contact, regionaal expertisecentrum dementie Tandem en VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw) organiseren dit gratis infomoment voor steden en gemeenten in Limburg en de regio Turnhout. Doelgroep: (beleids)medewerkers van steden en gemeenten en hulpverleners (die vanuit hun organisatie mandaat krijgen).

Het infomoment vindt plaats in Tessenderlo op woensdag 3 april van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Bekijk hier de uitnodiging en praktische informatie.

Meer weten over het thema ‘dementievriendelijke gemeente/stad’? Bekijk de film ‘You’ll never walk alone’, waarin mensen met dementie, mantelzorgers, politici en medewerkers uit de zorg uitleggen waarom dementie op lokaal niveau een cruciaal thema is.

Vormingen in de kijker

Mis onderstaande opleidingen niet en schrijf vandaag nog in:

> Vanaf 4/02/2019: Ontmoetingsgroep jonge mensen met dementie (regionaal ECD Paradox)

> 25/02/2019: In gesprek over dementie – belang van familieondersteuning & lotgenotencontact (regionaal ECD Paradox)

> 20/03/2019: Mond- en tandzorg bij mensen met dementie

> Vanaf 25/04/2019: Onderdompeling tot ‘maaltijdcoach dementie’ 2019 (regionaal ECD Paradox)

> 26/04/2019: Opleiding tot coach ‘Dementie en nu’, incl. psycho-educatiepakket

> Vanaf 13/05/2019: Leergang kleinschalig genormaliseerd wonen… naar een kwaliteitsvolle dementiezorg

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >