Nieuwsbrief 24 september 2021

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.be

t 03 609 56 14

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn, Twitter, Pinterest, Facebook en YouTube.

Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Doneren met fiscaal attest vanaf 40 euro

Nieuw Dementieplan Vlaanderen 2021-2025 uit de startblokken

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke heeft ter gelegenheid van Wereld Alzheimerdag een nieuw dementieplan klaar. Tot nog toe kregen vooral woonzorgcentra ondersteuning om mensen met dementie beter op te vangen. Nu wil de minister dit uitbreiden naar mensen met dementie die thuis wonen en hun zorgverleners. Aangezien 7 op de 10 mensen met dementie thuis wonen, is die extra ondersteuning zeker welkom.

De grote lijnen van het Dementieplan, waaraan het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen mee kon bijdragen, werden door de minister ook toegelicht op ons onlinesymposium ‘Schatten in Vlaamse Dementiezorg’ ter gelegenheid van de Wereld Alzheimerdag op 21 september. Je kan zijn toespraak en de bijdragen vanuit de verschillende expertisecentra dementie herbekijken op ons You Tube-kanaal.

Wil je bij een volgende gelegenheid zelf een ‘schat’ delen? Mail ons naar info@dementie.be.

‘De Zevende Dag’ zet dementie op jonge leeftijd en frontotemporale dementie in de kijker

Aan de vooravond van de Wereld Alzheimerdag 2021 kwam ‘De Zevende Dag’ op Eén met een bijdrage over dementie op jonge leeftijd. Els Lyphout en Ronny Van de Vijver kwamen er getuigen over wat frontotemporale dementie met hen als echtpaar doet. Ronny kreeg recent die diagnose. Zijn echtgenote Els rijdt één keer per week naar een dagverzorgingscentrum (CDO) voor mensen met jongdementie, Ter Motte in Nevele (Familiezorg Oost-Vlaanderen), waar Ronny activiteiten kan doen waaronder wat geheugenoefeningen. Voor Els zijn het welkome momenten.

CDO-verantwoordelijke Evy Van Handenhoven lichtte de verschillen tussen de ziekte van Alzheimer en frontotemporale dementie toe en illustreerde de activiteiten bij het centrum. Namens het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen gaf Jurn Verschraegen duiding bij dementie op jonge leeftijd, wees hij op wat er in de pijplijn zit aan onderzoek, maar gaf hij ook mee dat er een nieuw dementieplan voor Vlaanderen op stapel staat. Hij lichtte alvast een tipje van de sluier rond het belang van referentiepersonen dementie in de thuiszorg en mantelzorgondersteuning.

 

Help jij mee om de website www.jongdementie.info te optimaliseren?

De website www.jongdementie.info bundelt de actuele informatie, kennis en het beschikbare ondersteunings- en zorgaanbod voor wie met jongdementie te maken krijgt. In de nabije toekomst plannen we een herwerking om de website te verbeteren. Jij kunt je steentje bijdragen door een 5-tal minuten tijd te nemen voor een korte bevraging.

Interesse? Via deze link kom je rechtstreeks bij het onlineformulier terecht.
Alvast van harte bedankt voor jouw medewerking en inzichten!

 

Van begrijpen naar begeleiden: leren over dementie 

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen is ondertussen uitgegroeid tot een betrouwbare en als kwaliteitsvol erkende opleidingsverstrekker in het Vlaamse zorglandschap. Het behoort tot onze opdracht om deskundigheid rond dementie in de zorgsector te verhogen zodat elke hulpvraag deskundig kan worden beantwoord en kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie wordt bevorderd.

Omdat iedereen een eigen leerstijl heeft en opleidingsnoden van organisaties variëren, bouwden we een breed vormingsaanbod uit: van basis- tot expertniveau, van face-to-face leren tot online leren. In het augustusnummer van INFUUS, de gazet voor de zorgprofessional, wordt uitgebreid ingegaan op ons vormingsbeleid. Je kan hier het dubbelinterview nalezen met Leentje De Wachter (stafmedewerker vorming en opleiding Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) en Vinci Van Roost (verpleegkundige en referentiepersoon dementie in woonzorghuis Ambroos in Hofstade). Een overzicht van ons vormingsaanbod kan je hier raadplegen.

 

Dr. Marlies De Brandt blijft steeds in ons hart

Met grote verslagenheid nam het Expertisecetrum Dementie Vlaanderen kennis van het plotse overlijden van huisarts dr. Marlies De Brandt (29) uit Dilbeek. Maar liefst drie academiejaren werkten we met haar samen en met haar collega-huisartsen in opleiding (HAIO’s), onder leiding van Professor dr. Jan De Lepeleire (KU Leuven). Haar bijdrage bleek een mijlpaal voor dementiezorg ten behoeve van de huisarts en ten bate van de patiënt die met dementie geconfronteerd wordt in Vlaanderen.

Als eerbetoon aan haar zetten we nog even de door CEBAM gevalideerde richtlijn voor de diagnostiek van dementie in de huisartsenpraktijk in de kijker en leggen we de link naar het artikel in de Artsenkrant over haar werk en dat van haar collega’s. Het werd een draaiboek om de huisarts te begeleiden in het diagnostisch proces. Begin dit jaar werd ook door een groep HAIO’s een website ontwikkeld, gebaseerd op de richtlijn. Dr. De Brandt was ook trots op deze spin off van het geleverde werk. De website is te vinden op www.huisartsendementie.be. Vanuit de expertisecentra dementie wensen we haar naaste familie veel sterkte toe!

 

 

Palliatieve zorg verbetert kwaliteit van zorg voor ouderen met dementie en vermindert uitgaven

Palliatieve zorg maakt een duidelijk verschil in het leven van ouderen met dementie: wie palliatieve thuiszorg krijgt, krijgt meer gepaste zorg aan het levenseinde en minder ongepaste. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van dr. Rose Miranda, verbonden aan de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB/UGent). Het onderzoek gaf ook aan dat palliatieve thuiszorg bij ouderen met dementie te weinig en te laat wordt opgestart. Bovendien bleek dat de totale zorguitgaven lager waren als men palliatieve zorg thuis ontvangt.

Thuiswonende ouderen met dementie die ondersteuning kregen van een palliatief thuiszorginitiatief (bijvoorbeeld een palliatieve thuisbegeleidingsequipe) aan het einde van hun leven, kregen vaker zorg die men als gepast beschouwt. Zo kregen ze minder vaak mogelijks ongepaste of weinig zinvolle medicatie toegediend, werden ze minder naar het ziekenhuis overgebracht en ondergingen ze gemiddeld minder operaties in de laatste 14 dagen van hun leven. Bovendien was de kans om thuis te overlijden, wat voor een groot aantal mensen de voorkeur geniet, groter. Er is dus een duidelijk positief verband vastgesteld tussen palliatieve thuiszorg en gepastheid van zorg aan het levenseinde. Op onze website kan je terecht voor meer informatie over het onderzoek.

 

Mechelen bouwt verder aan een inclusieve stad voor mensen met dementie en hun naasten

Als dementievriendelijke stad houdt Mechelen zoveel mogelijk rekening met de noden en de behoeften van haar inwoners met dementie of jongdementie, hun mantelzorgers en familie. In Mechelen kan je met al je vragen terecht bij ‘t moNUment, een inloophuis voor personen met dementie en hun mantelzorgers. Er is altijd iemand aanwezig die je vragen kan beantwoorden of die je doorverwijst naar organisaties of andere hulpverleners die je kunnen verder helpen. Zo zorgen ze ervoor dat je snel de weg vindt naar de juiste hulpverlening of dementievriendelijke initiatieven. Via een nieuwe posteractie willen ze hun inloophuis en de werking bekend(er) maken binnen Mechelen.

Even belangrijk is het taboe doorbreken en dementie bespreekbaar te maken. Daarom zet de stad Mechelen dit jaar in op een brede bewustmakingscampagne. Via verschillende initiatieven proberen ze mensen te bereiken. Heb jij een zichtbare plaats om hun posters op te hangen? Neem gerust contact op via dementie@mechelen.be.

Vormingen in de kijker

> Aan de slag met het referentiekader in jouw organisatie (5/10, 19/10 en 9/11/2021)slechts 3 plaatsen beschikbaar!

> Dementia Care Mapping (6, 7, 9 en 10 december 2021)

> e-learning voor zorgverleners – Mantelzorg en dementie: het belang van triadisch werken

Voor het volledige aanbod, surf naar onze vormingswebsite.

 

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >