Palliatieve zorg verbetert kwaliteit van zorg voor ouderen met dementie en vermindert uitgaven

Palliatieve zorg verbetert kwaliteit van zorg voor ouderen met dementie en vermindert uitgaven

Palliatieve zorg maakt een duidelijk verschil in het leven van ouderen met dementie: wie palliatieve thuiszorg krijgt, krijgt meer gepaste zorg aan het levenseinde en minder ongepaste. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van dr. Rose Miranda, verbonden aan de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB/UGent). Het onderzoek gaf ook aan dat palliatieve thuiszorg bij ouderen met dementie te weinig en te laat wordt opgestart. Bovendien bleek dat de totale zorguitgaven lager waren als men palliatieve zorg thuis ontvangt.

Thuiswonende ouderen met dementie die ondersteuning kregen van een palliatief thuiszorginitiatief (bijvoorbeeld een palliatieve thuisbegeleidingsequipe) aan het einde van hun leven, kregen vaker zorg die men als gepast beschouwt. Zo kregen ze minder vaak mogelijks ongepaste of weinig zinvolle medicatie toegediend, werden ze minder naar het ziekenhuis overgebracht en ondergingen ze gemiddeld minder operaties in de laatste 14 dagen van hun leven. Bovendien was de kans om thuis te overlijden, wat voor een groot aantal mensen de voorkeur geniet, groter. Er is dus een duidelijk positief verband vastgesteld tussen palliatieve thuiszorg en gepastheid van zorg aan het levenseinde.

In het onderzoek werden de gegevens van ruim 23.000 thuiswonende ouderen met dementie geanalyseerd. Uit deze populatie heeft slechts een kwart gebruik gemaakt van palliatieve thuiszorg in de laatste twee jaar van hun leven. 1 op 3 kreeg deze specifieke zorg pas voor de eerste keer in de laatste 14 dagen van hun leven.

“Tijdige palliatieve zorg bij thuiswonende ouderen met dementie betekent niet louter voor deze mensen een meerwaarde. Het verlaagt ook de totale directe medische kosten van de zorg, tot 30% minder uitgaven”, stelt onderzoekster Rose Miranda. “Een warme oproep dus om meer in te zetten op palliatieve zorg.”

Volgens Jurn Verschraegen, directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, blijft de aandacht voor vroegtijdige zorgplanning en vooral palliatieve zorg in de thuissituatie bij mensen met dementie onderbelicht. “Nochtans is dat een verantwoordelijkheid van elke hulpverlener. Sensibilisering in opleiding en training van hulpverleners die in de thuiszorg actief zijn, is volgens hem een blijvend aandachtspunt, willen we de zorgkwaliteit hoog houden.” Ook de richtlijn VZP bij dementie kan uiteraard helpen met levenseindevragen en wensen te verduidelijken, net zoals de zorgdiagnostiek. Dit blijft een verantwoordelijkheid van elke zorgverlener.

> Naar de studie
> Naar de richtlijn Vroegtijdige Zorgplanning bij dementie