Nieuwsbrief 27 november 2020

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn, Twitter en Pinterest of word lid van onze Facebook-groep.


Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Doneren met fiscaal attest vanaf 40 euro

Alzheimer Europe organiseert geslaagde virtuele conferentie

Van 20 oktober tot 22 oktober vond de 30e Alzheimer Europe-conferentie plaats onder de titel ‘Dementia in a changing world’. Dit jaar werd het omgedoopt tot een virtueel evenement vanwege de beperkingen door het coronavirus. Bijna 800 deelnemers uit 42 landen woonden de eerste virtuele conferentie van Alzheimer Europe bij met 260 sprekers en 100 posterpresentaties op de agenda, waarbij onderzoek, goede praktijken en lopende projecten werden gedeeld.

Naast een aantal interessante speciale sessies gewijd aan de impact van het coronavirus, was het ook goed om te zien dat veel sprekers hun lessen uit de eerste COVID 19-golf op de verschillende gebieden van dementiezorg, beleid en onderzoek meegaven. De pandemie van het coronavirus heeft veel uitdagingen met zich meegebracht, maar we moeten ook de kansen zien op verschillende gebieden, zoals communicatie, technologie en eHealth. Op het conferentieprogramma stonden daarnaast ook heel wat inspirerende initiatieven rond thema’s als preventie, diagnosestelling, sensibilisering en dementievriendelijke gemeenten. Jurn Verschraegen (directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) presenteerde er onder de titel ‘With Alzheimer’s in the Alps’ ook de recente initiatieven van Brain Adventure Team.

Interesse in een uitgebreide terugblik op de 30ste Alzheimer Europe-conferentie? Olivier Constant (communicatiemedewerker Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) schreef voor de website van WYLD (World Young Leaders in Dementia) zijn ervaringen neer. Je kan het artikel hier raadplegen.

Oproep deelname online-interview mantelzorgers jongdementie

Jongdementie komt meer en meer voor in onze samenleving. Om de levenskwaliteit van een persoon met jongdementie zo goed mogelijk te behouden, proberen hun partners vaak zo lang mogelijk de zorg op zich te nemen. De zorg vergt veel tijd en energie, waardoor er dikwijls weinig tijd overblijft voor de mantelzorger zelf. Verder is het ook niet altijd makkelijk om de weg naar extra ondersteuning te vinden.

Zes studenten Toegepaste Psychologie van de Thomas More Hogeschool (Antwerpen) zullen in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, de (ondersteunings)noden van mantelzorgers in kaart brengen. Zij onderzoeken hoe mantelzorgers het huidige ondersteuningsaanbod in Vlaanderen ervaren en welk aanbod hen in de toekomst beter kan ondersteunen. Met dit onderzoek leveren de studenten een bijdrage aan het Interreg2Zeeën-project MONUMENT dat de last van mantelzorgers wil verminderen en hun veerkracht wil versterken zodat mensen met dementie langer thuis kunnen blijven wonen.

Voor dit onderzoek zijn ze op zoek naar mantelzorgers die partner zijn van thuiswonende personen met jongdementie. De diagnose van jongdementie moet voor de leeftijd van 65 jaar gesteld zijn. Voel jij je geroepen om deel te nemen aan dit onderzoek? Kan je tijd en ruimte voor vrijmaken tussen december en januari? Dan ben jij de persoon die zij zoeken! Het interview zal online plaatsvinden en maximum anderhalf uur duren. Contacteer hen via dit e-mailadres: Bapmantelzorger@gmail.com. Alvast bedankt voor jouw bijdrage aan dit onderzoek!

 

Steun het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen via Iksteunmijngoededoel.be

Omdat goede doelen dit jaar door de coronacrisis bijzonder zwaar getroffen zijn en omdat de ‘Warmste Week’ geen geld inzamelt voor de talrijke vzw’s, slaan de goede doelen nu de handen in elkaar. Via de website ‘Ik steun mijn goede doel’ kunnen burgers, scholen, gemeenten, bedrijven, kortom iedereen inzamelacties registreren of geld doneren aan de diverse goede doelen in Vlaanderen.

Ook het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen staat vermeld bij die goede doelen en zou het fijn vinden mocht de burger de weg vinden om ons te ondersteunen. We rekenen op onze trouwe supporters en tonen je graag wat we het afgelopen (corona)jaar gerealiseerd hebben. Volgend jaar organiseren we opnieuw een vakantiekamp voor kinderen van mensen met jongdementie en dat willen we gratis aanbieden. Dit jaar maakten we een reportage met deze kinderen en jongeren, in samenwerking met de Alzheimer Liga Vlaanderen.

 

Heb jij het nieuwe sportmanifest van de ‘Vlaamse werkgroep van mensen met dementie’ al gelezen?

Bewegen is belangrijk voor onze gezondheid en om sociaal actief te blijven. Voor iemand met dementie is dat niet altijd even vanzelfsprekend. Daarom stelde de Vlaamse werkgroep van mensen met dementie een sportmanifest op. Mensen met dementie en hun mantelzorgers formuleerden zeven concrete tips rond sporten en activiteiten op maat van mensen met dementie en hun naasten, een primeur in Vlaanderen! Je kan het manifest hier downloaden of gratis (excl. verzendkosten) bestellen via onze e-shop.

Via deze link kan je onze gloednieuwe video bekijken om het manifest onder de aandacht te brengen. Daarmee hebben we een duidelijke boodschap: laat mensen met dementie en hun naasten zolang mogelijk sociaal actief blijven en genieten van wat ze graag doen.

De ‘Vlaamse werkgroep van mensen met dementie’ is een gezamenlijk initiatief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen.

Nieuw KCE-rapport formuleert adviezen voor de aanpak van ouderenmisbehandeling

Wereldwijd wordt naar schatting één op de zes mensen van 60 jaar of ouder mis(be)handeld, maar slechts één op de 24 gevallen zou worden gemeld. In ons land probeerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) na te gaan wat de detectie en een betere aanpak van ouderenmis(be)handeling belemmert. Het publiceerde op 10 november een gedetailleerd rapport met voorstellen voor verbetering en een stappenplan voor alle professionals die met ouderen werken.

De nieuwe publicatie wil een leidraad bieden bij de vragen die mensen moeten stellen en de houding die ze moeten aannemen als ze mis(be)handeling vermoeden. Ook ouderenmisbehandeling in relatie tot dementie is een aan te pakken probleem. Op onze website gaan we dieper in op het rapport en kan je ook terecht voor de integrale digitale versie.

 

 

De verlieskoffer: een hulpmiddel voor mensen met dementie, mantelzorgers, familieleden en professionele hulpverleners

Afscheid nemen is moeilijk. Het hoort bij het leven, maar is voor iedereen en in iedere situatie anders, telkens opnieuw. Het gemis went immers nooit. Ook tijdens de coronacrisis krijgt ieder van ons te maken met verschillende verlieservaringen zoals mensen die overlijden ten gevolge van het virus, het wegvallen van mogelijkheden door de maatregelen en sociale contacten die beperkt worden. Meer dan ooit kampen we met diverse verlies- en rouwmomenten. Bovendien is rouwen of het verwerken van verlies in deze crisis een pak moeilijker geworden. Een knuffel, een omhelzing, een kus, … is niet meer mogelijk. Dit mag ons er echter niet van weerhouden om er over te praten. Dat moeten we blijven doen, want praten helpt!

De regionale expertisecentra dementie Orion ism PGN en Tandem ontwikkelden daarom ‘De verlieskoffer’. Deze bevat verschillende methodieken om rouw en verlies op een toegankelijke manier bespreekbaar te maken bij zowel personeel als bewoners, mantelzorgers en familieleden. De koffer is te bestellen bij regionale expertisecentra dementie Tandem in Turnhout en Orion ism PGN in Antwerpen of Mechelen. Het ontlenen van de koffer is gratis. De waarborg bedraagt 50 euro, die je bij het terugbrengen van de koffer in oorspronkelijke staat terugkrijgt. De leentermijn is vier weken na het afhalen in één van onze kantoren.

Interesse in het ontlenen van een verlieskoffer? Aarzel dan niet om contact op te nemen en boek je verlieskoffer!

 

Geef jouw mening over het mantelzorgstatuut

Sinds 1 september 2020 kan je als mantelzorger een officiële erkenning aanvragen, het zogenaamde mantelzorgstatuut. Mantelzorgvereniging Coponcho wil graag weten wat mantelzorgers denken over dit statuut. Ze organiseren daarom op 11 december om 10.30 uur en op 17 december om 16.30 uur online focusgroepen. Wil je ook jouw mening geven en meer leren over het mantelzorgstatuut? Neem dan deel aan één van deze focusgroepen. Inschrijven kan hier.

Na inschrijven ontvang je een link waarmee je kan deelnemen. Wil je meer weten over hoe je online kan deelnemen of heb je vragen? Bel Coponcho op 02 515 02 63 of raadpleeg hier meer informatie. Je vindt er ook het volledige digitale activiteitenaanbod van Coponcho.

Internationale erkenning voor regionaal expertisecentrum dementie Foton en buddyproject Het Ventiel

Tijdens de COVID-19-pandemie behoren mensen met dementie tot de zwaarst getroffen groepen. De grootste problemen zijn hun isolement, het gebrek aan sociaal contact en te weinig kennis van de digitale technologie. Deze drie factoren zorgen ervoor dat hun gezondheidstoestand er mogelijk op achteruitgaat. In dat perspectief kende EFID (European Foundations’ Initiative on Dementia) haar Awards 2020 toe aan initiatieven die oplossingen vonden voor de specifieke uitdagingen waar de coronapandemie ons voor plaatst, onder de noemer ‘Spreading a Legacy For the Future’. Zowel regionaal expertisecentrum dementie Foton (zie foto) als buddywerking Het Ventiel vielen in de gunst van de jury.

Naast het creatief omgaan met de zorg voor personen met dementie en hun mantelzorgers gedurende de coronatijd. was het verderzetten van de initiatieven rond inclusieve samenlevingen een belangrijk criterium. Beide organisaties zijn daarin toonaangevend. Deze award betekent een stimulans om de werking onverminderd en met veel enthousiasme verder te zetten!

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >