Interreg2Zeeën project MONUMENT wil veerkracht van mantelzorgers verhogen 

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen neemt deel aan een nieuw Interreg2Zeeën project met als naam MONUMENT (More NUrturing and More Empowerment Nested in Technology). Het project startte op 1 februari 2020 en zal 2,5 jaar duren.

Twaalf partners uit België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk werken samen om één gemeenschappelijk doel te realiseren, namelijk de veerkracht en de draagkracht van mantelzorgers te verhogen zodat mensen met dementie langer thuis kunnen blijven wonen. De mantelzorger wordt daarbij erkend als de belangrijkste actor van een effectieve en geïntegreerde dienstverlening aan personen met dementie. Het project zet in op innovatieve, professionele en structurele ondersteuning van de mantelzorgers en het gebruik van op maat gemaakte technologische oplossingen.

De Odensehuizen in Nederland zijn één van de inspirerende voorbeelden om een nieuw ondersteuningsaanbod te creëren in de vier deelnemende landen (BE, NL, FR en VK). Een digitaal platform wordt ontwikkeld om informatie en ondersteuning nog sneller bij de mensen zelf te krijgen en om een dementie-inclusieve samenleving te bevorderen. Het accent ligt op genieten van dag tot dag en ondanks de aandoening toch een sociaal leven mogelijk maken.

De projectpartners staan voor gemeenschappelijke uitdagingen op het gebied van de socialisatie van de zorg en de verbetering van de ondersteuning van mantelzorgers van mensen met dementie. Door het combineren van kennis en goede praktijken kunnen we innovatieve oplossingen en verbeterde diensten bereiken in de UK, FR, BE en NL. De landen die betrokken zijn bij het 2Seas-gebied hebben verschillende expertises opgebouwd, wat mogelijkheden biedt voor wederzijdse groei en co-creatie. 

– NL brengt expertise en ervaring mee uit hun geïmplementeerde Odensehuizen. Zij nemen hierin een leidende rol op zich. 

– UK brengt waardevolle expertise en ervaring mee op het gebied van dementievriendelijke gemeenschappen en van barrières en specifieke behoeften voor mensen met dementie en hun mantelzorgers bij de toegang tot buitenactiviteiten. 

– BE heeft ervaring met een voorbereidend inloophuis-proces. Imec brengt een brede expertise in proeftuinen en technologische innovatie. Het expertisecentrum brengt kennis mee over kwaliteitsvolle gezondheidszorg. 

– FR heeft een ondersteunings- en respijtplatform voor zorgverleners in het algemeen. 

MONUMENT baseert zich op de Nederlandse Odensehuizen en verrijkt deze ontmoetingsplaats met een technologische proeftuin en demonstraties. Technologie aanbieders komen in contact met informele zorgverleners, ondersteunende technologieën kunnen op een toegankelijke manier worden ervaren en geoptimaliseerd op basis van feedback van eindgebruikers. Co-creatielaboratoria worden samen met technologieleveranciers georganiseerd om nieuwe toepassingen te laten ontstaan vanuit reële behoeften. 

Het MONUMENT project wordt gesubsidieerd door het Interreg2Zeeën programma 2014-2020, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De projectpartners investeren zelf 1,7 miljoen eigen middelen. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we je graag naar de Interreg-website.

Contactpersoon bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen is Leentje De Wachter.

Partners: Stad Mechelen (BE), Expertisecentrum Dementie Vlaanderen (BE), IMEC (BE), Norfolk County Council (UK), AFEJI (FR), University of Lille (FR), Eurosanté (FR), HZ University of Applied Sciences (NL), !DROPS (BE), The National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty (UK), WVO Zorg (NL)

Observerende partners: Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg De Pont vzw (BE), Vlaams Expertisepunt Mantelzorg (BE), Vlaamse Ouderenraad (BE), Voka Health Community (BE), vzw Emmaüs (BE), Zorgbedrijf Rivierenland (BE), Zorgnet-Icuro vzw (BE), Vlaams Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (BE), AMF-AD (FR), Association Française des Aidants (FR), Association Gérontologique Sambre-Avesnois – MAIA Sambre Avesnois (FR), Siel Bleu (FR), Allévo (NL), ZorgSaam (NL), Norfolk Adult Social Services – Norfolk County Council (UK), Age UK Norwich ( UK), Alzheimer’s Society (UK), Dementia Adventure (UK), Innovations in Dementia Community Interest Company (UK), Tech East Ltd. (UK), Young Dementia (UK), Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (BE), Nationaal Platform Odensehuizen (NL), Provincie Antwerpen (BE).