Nieuwsbrief 28 juni 2019

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn, Twitter en Pinterest of word lid van onze Facebook-groep.


Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Doneren met fiscaal attest vanaf 40 euro

Extra zorg voor mensen met jongdementie in woonzorgcentra gespreid over Vlaanderen

1.800 mensen hebben in Vlaanderen de formele diagnose jongdementie (voor de leeftijd van 65 jaar). Om de jonge gezinnen die hierdoor getroffen worden vooruit te helpen heeft de Vlaamse Regering op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een bedrag vrijgemaakt van ruim 3 miljoen euro. Na een oproep aan de sector worden de vergunningen toegewezen aan woonzorgcentra die zich in het bijzonder zullen toeleggen op de zorg en ondersteuning van deze doelgroep.

De woonzorgcentra ‘met een specialisatie in zorg en ondersteuning van personen met jongdementie’ die een bijzondere vergunning bekomen:
1. Ontvangen een jaarlijkse werkingssubsidie, specifiek voor de organisatie van kwaliteitsvolle, gespecialiseerde zorg en ondersteuning van de persoon met jongdementie en zijn familie of gezin. Ze kunnen daardoor voor hun bewoners met jongdementie een forfaitaire financiële korting van 25 euro per dag op de factuur geven.
2. Moeten minstens 0,5 VTE per 10 personen met jongdementie bijkomend personeel aanwerven dat beschikt over een getuigschrift referentiepersoon dementie.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Het aantal voorziene woongelegenheden werd vastgelegd per provincie op 1 per 15.000 inwoners in de leeftijdsgroep van 30 tot 64 jaar, zodat er een spreiding van het aanbod van dit bijzonder woonzorgaanbod verzekerd is. Het is belangrijk dat mensen met jongdementie zo dicht als mogelijk bij hun vertrouwde leefomgeving kunnen worden verzorgd en ondersteund.” Meer informatie over deze belangrijke stap vooruit voor mensen met jongdementie en hun naasten kan je terugvinden in het persbericht

Website www.onthoumens.be brengt nieuwe fotoreeks en nog veel meer

De fotodatabank van de website van de campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ werd afgelopen maand uitgebreid met een nieuwe fotoreeks van 20 prachtige zwart-witfoto’s van fotograaf Leo De Bock. De beelden werden gemaakt voor het project ‘Integraal referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie’. Je kan hier alle foto’s bekijken en gratis aanvragen in hoge resolutie.

Daarnaast lanceerden het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen recent op www.onthoumens.be ook samen een krachtige oproep aan het toekomstige beleid: het manifest ‘Hand in Hand’, geschreven door mensen met dementie en hun mantelzorgers. Samen met de leden van de ‘Vlaamse werkgroep van mensen met dementie’ werden duidelijke doelen en ambities geformuleerd die vertaald werden in tien concrete actiepunten. De ‘call to action’ van de werkgroep werd ook kracht bijgezet met een gloednieuwe introductievideo. Je kan hier de integrale versie bekijken.

 

Europese beleidsmakers samen in Den Haag

Twintig Europese landen tekenden op 17 en 18 juni present op de vergadering van Europese beleidsmakers inzake dementie. Op vraag van de Vlaamse overheid woonde Jurn Verschraegen (directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) deze meeting bij die hoofdzakelijk gewijd was aan de tweede Europese ‘Joint Action on Dementia’. Hij presenteerde er een deel van het Vlaamse Dementieplan met nadruk op hoe we in Vlaanderen samen met anderen vorm geven aan een dementievriendelijke samenleving.

Andere thema’s die aan bod kwamen op de bijeenkomst waren tijdige diagnostiek en postdiagnostische ondersteuning, zorgcoördinatie en crisismanagement en residentiële zorg. Verder stelden de Europese experts voor om met de verschillende overheden te kijken hoe diagnoses beter kunnen worden geregistreerd. Uiteraard neemt het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen nieuwe inzichten mee naar Vlaanderen ter ondersteuning van onze beleidsmakers en de komende Vlaamse bestuursploeg.

 

Jean Aerts trapt ‘Fietsen voor dementievriendelijkheid’ af

Toen 15 jaar geleden bij zijn vrouw de diagnose jongdementie werd vastgesteld, vond Jean Aerts het heel onrechtvaardig dat er nog zo weinig bekend was over deze aandoening. Toen heeft hij zich voorgenomen om jongdementie onder de aandacht te brengen en te houden. Dat doet hij o.a. als vrijwilliger voor de Alzheimer Liga Vlaanderen en door getuigenissen te geven over de persoonlijke ervaring met jongdementie bij zijn vrouw Gerda die op haar 50ste de diagnose FTD (frontotemporale dementie) kreeg en op 62-jarige leeftijd is overleden.

Enkele jaren geleden organiseerde Jean een fietstocht voor het goede doel en dat wou hij dit jaar opnieuw doen met een hartverwarmend initiatief: ‘Fietsen voor dementievriendelijkheid’. Op 13 juni schoot de actie onder massale belangstelling uit de startblokken in Zonhoven. Jean zal nog het hele jaar door Vlaanderen rondfietsen en daar kan jij hem bij steunen. Iedereen die wil, kan een steentje bijdragen of zelf een actie op poten zetten! Voor bijkomende info kan je contact opnemen met Jean via jean.aerts@hotmail.com of 0479 40 93 94. De opbrengst gaat integraal naar het goede doel en wordt verdeeld over de Alzheimer Liga Vlaanderen (ondersteuning mantelzorgers), Expertisecentrum Dementie Vlaanderen (professionele ondersteuning) en het Mady Browaeys Fonds (KU Leuven – onderzoekseenheid rond frontotemporale dementie).

CASCADE-project wint brons op de 2 Seas Project Video Awards 2019

In de nieuwsbrief van 29 maart deden we een oproep om te stemmen voor het CASCADE-project. En dat werd ook massaal gedaan. Bedankt hiervoor! CASCADE werd de derde winnaar op de 2 Seas Project Video Awards. Opnieuw is het project in de running. Dit keer gaat het om de REGIOSTARS-Awards 2019, in de categorie ‘moderniseren van de gezondheidszorg’. Stem tot 9 juli opnieuw voor ons prachtige project door CASCADE te liken op deze webpagina. Ondertussen werken alle projectpartners intensief door om de eerste verblijven in Engeland te kunnen openen in het najaar 2019. De trainingsprogramma’s met de focus op de CASCADE-principes, leiderschap en leerklimaat zullen tegen dan ook klaar zijn. We houden je op de hoogte!

 

 

Beklijvende voorstelling ‘Terug naar de eenvoud’ gaat online

Met ‘Terug naar de eenvoud’, een indringende voorstelling over zijn grootmoeder met dementie, trok Raf De Bruyn de afgelopen tien jaar door Vlaanderen. Op 8 maart bracht hij zijn grootmoeder weer thuis tijdens een laatste voorstelling. Daar waar ze zich veilig voelde, als kosteres van de Sint-Walburgiskerk in Antwerpen-Zuid.

Raf vermengt zijn professionele inzichten met de herinneringen die hem lief zijn. Hij doet dat met veel respect voor haar, bijwijlen hilarisch, soms ook zeer intiem en beklijvend. Niemand blijft onbewogen bij ‘Terug naar de eenvoud’. Raf brengt het als eerbetoon aan zijn grootmoeder en als dank aan het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen dat hem de kans bood zijn verhaal te vertellen. Maar liefst tien camera’s registreerden het unieke optreden. Raf stelt de beelden graag ter beschikking aan de lezers van deze nieuwsbrief. Hij wenst maar één ding: dat menswaardige zorg en ondersteuning voorop blijft staan. Raf geeft deze missie vandaag zelf vorm als praktijkleerkracht aan de Karel de Grote Hogeschool, afdeling Verpleegkunde in Antwerpen. Benieuwd? Je komt hier meer te weten.

 

Brugge wordt door nieuwszender NBC uitgeroepen tot meest ‘dementievriendelijke stad van de wereld’

Sinds 2010 wil Brugge inzetten op het meer dementievriendelijk maken van de zorgsector en het bredere stadsweefsel. Het regionale expertisecentrum dementie Foton, het overlegplatform dementie, het samenwerkingsinitiatief Eerstelijnszorg en het stadsbestuur van Brugge namen destijds het initiatief om dementie onder de aandacht te brengen en acties te ondernemen. Een hoofddoel was het tot stand brengen van een genuanceerde beeldvorming rond dementie.

De jarenlange open samenwerking met veel actoren in de zorg- en welzijnssector, lokale economie, cultuurorganisaties en het stadsbestuur van Brugge als breed draagvlak zorgen ervoor dat verschillende acties mensen uitnodigen om personen met dementie en hun mantelzorgers op een respectvolle wijze te bejegenen. Foton neemt heel wat initiatieven in eigen huis en is daarnaast in al deze dementievriendelijke acties een actieve en betrokken partner. Dat deze beweging ook internationaal opgepikt wordt, zelfs tot in de VS door NBC, is een extra oproep om verder de schouders te zetten onder alle initiatieven die mensen met dementie en hun mantelzorgers maximaal kunnen ondersteunen. Je kan de reportage hier bekijken.

 

Familie meer betrokken bij levenseindebeslissingen rond dementie

De voorbije 20 jaar is er heel wat veranderd in de manier waarop mensen met gevorderde dementie overlijden. Dat concluderen onderzoekers van de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB-UGent). Bij meer dan de helft van de mensen gaat een medische beslissing vooraf aan het overlijden. In 2 op 3 gevallen gebeurde dat na overleg met familieleden. In 1998 gebeurde dat nauwelijks. Wat niet veranderd is, is de geringe betrokkenheid van de mensen met dementie bij hun eigen levenseinde. Wel wordt er wat meer rekening gehouden met hun verzoek om in een bepaalde fase van dementie niet meer verder te willen leven.

Rapportering deelnemers ‘Er zijn voor mensen met dementie’

Heb je in 2018 of 2019 de opleiding ‘Er zijn voor mensen met dementie’ gegeven aan zorgvrijwilligers en/of medewerkers uit de aanvullende thuiszorg? Dan herinneren we je er graag aan om de cursistengegevens te rapporteren via onze website. Deze gegevens laten ons en de Vlaamse overheid toe om een zicht te houden op hoeveel personen uit deze doelgroep dementiekundiger werden.

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >