Nieuwsbrief 29 april 2019

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn, Twitter en Pinterest of word lid van onze Facebook-groep.


Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Doneren met fiscaal attest vanaf 40 euro

Lancering oproep tot actie: ‘Samen naar een dementievriendelijk Vlaanderen’

Het pleidooi voor een dementievriendelijke samenleving is niet nieuw, maar meer dan ooit actueel. In 2035 zullen er meer dan 188.000 personen met (jong)dementie zijn in Vlaanderen. Tel daar de betrokken mantelzorgers en/of familieleden bij en je krijgt pas echt een idee van hoeveel mensen er met dementie te maken hebben. Met de oproep tot actie ‘Samen naar een dementievriendelijk Vlaanderen’ roepen VVSG, het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw en de Vlaamse Ouderenraad op tot actie. Niet zonder meer, maar geïnspireerd door de mensen achter de cijfers.

Het resultaat? Een dynamisch doe-boek geïnspireerd en vormgegeven door de input van mensen die dagelijks met (jong)dementie in aanraking komen. Op die manier wordt het heel concreet wat dementievriendelijk werken kan betekenen. De tips, methodieken en goede praktijken die je in de oproep tot actie terugvindt, gaan terug op wat zij belangrijk en betekenisvol vinden. Het opzet is tweevoudig: lokale besturen ondersteunen om dementievriendelijke ambities slagkracht te geven en belanghebbenden iets in handen geven om hun lokaal bestuur (op haar verantwoordelijkheid) aan te spreken. De oproep tot actie is niet voor niets een ‘doe-boek’. Het is de bedoeling dat gebruikers er ook effectief mee aan de slag kunnen gaan. Daarom is gekozen voor een interactieve versie. De oproep tot actie zit dus boordevol pop-ups, filmpjes, goede praktijken, methodieken en tips. Benieuwd? Meer informatie en het eindresultaat kan je hier terugvinden.

Vlaamse werkgroep voor mensen met dementie houdt vijfde bijeenkomst

De Vlaamse werkgroep voor mensen met dementie straalde op 1 april en dat lag niet alleen aan de enthousiaste lentezon. Tijdens de meeting in Gent werd onder andere hun ‘mission statement’ verder afgewerkt. Deze korte en krachtige tekst zal in een 10-tal punten de wensen en prioriteiten van mensen met dementie en hun naasten vertalen. Maar daar bleef het niet bij. Ook de camera draaide om een persoonlijke boodschap op te nemen van de werkgroepleden. Benieuwd naar het eindresultaat? Op 10 mei kom je meer te weten! Meer nieuws over de Vlaamse werkgroep voor mensen met dementie die eind vorig jaar werd opgericht, kan je ook lezen op de website van de Vlaamse sensibiliseringscampagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’.

De campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ bracht afgelopen maand ook de laatste videogetuigenissen, waaronder het warme verhaal van zorgkundige Debora Di Turi over durven meegaan in de leefwereld van mensen met dementie, de getuigenis van Bert Vervaet die in zijn kunstateliers met mensen met dementie deuren opent die al lang gesloten lijken te zijn en het krachtige pleidooi van Iris De Mol over de nood om verder te bouwen aan een dementievriendelijk Vlaanderen. Benieuwd naar de andere videogetuigenissen die online verschenen? Surf dan zeker naar de campagnewebsite!

 

Eerste Nederlandstalige boek over Lewy body dementie is verschenen

‘Lewy body dementie’ of kortweg ‘LBD’ is na de ziekte van Alzheimer en herseninfarcten de derde belangrijkste oorzaak van dementie. LBD is dus zeker geen zeldzame aandoening. In een overgrote meerderheid van de gevallen krijgt de patiënt eerst een andere diagnose, doorgaans een andere vorm van dementie. Daarnaast wordt de aandoening ook vaak met een psychiatrisch probleem verward, zoals depressie, bipolaire stoornissen en zelfs schizofrenie. Het is dan ook geen wonder dat mantelzorgers zich vaak onbegrepen voelen en veel last hebben van stress. LBD is een complexe aandoening, omdat het verschillende systemen van het zenuwstelsel treft en daardoor een wijd spectrum aan ziekteverschijnselen uit de hoed kan toveren.

Daar komt nog bij dat LBD-patiënten bijzonder gevoelig zijn voor de neveneffecten van de medicatie die vaak voorgeschreven wordt om veel van die symptomen te behandelen. Dat maakt de behandeling met medicatie vaak balanceren op een slappe koord. Het boek dat tot stand kwam door toedoen van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen wil begrijpelijke, maar medisch en wetenschappelijk verantwoorde informatie bieden over LBD aan iedereen die daarnaar op zoek is. Dat zijn in de eerste plaats de patiënten en hun mantelzorgers zelf, maar ook verpleegkundigen, studenten geneeskunde, huisartsen en alle anderen die beroepshalve op een of ander manier met LBD te maken krijgen. Meer info raadplegen en bestellen kan via deze link.

 

Hersengezondheid centraal in ‘Week van de zorg’

Van 11 tot 17 maart werd de 8ste editie van de week/dag van de zorg georganiseerd. Er was gekozen om te werken rond het thema ‘het brein’ wat ideaal was om als Expertisecentrum Dementie Vlaanderen preventie van dementie onder de aandacht te brengen. Zo kregen we paginagrote artikelen in Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen, en op maandag besteedde Radio 1 er een uur tijd aan. We lanceerden ook www.mijngezondbrein.be, een snelle test over hersengezondheid die wel 18.000 keer werd ingevuld tijdens de ‘Week van de zorg’.

Op donderdag organiseerden onze collega’s van regionaal expertisecentrum dementie Sophia i.s.m. Logo Leieland een druk bijgewoonde studiemiddag over preventie van dementie. Je kan de presentaties van de studiemiddag hier terug bekijken.

Terugblik infoavond ‘Op weg naar een dementievriendelijke gemeente’

Op 3 april organiseerden regionaal expertisecentrum dementie Tandem (regio Turnhout) en regionaal expertisecentrum dementie Contact (provincie Limburg), in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), een informerende en inspirerende vorming voor nieuwe lokale besturen en zorgverleners in de zorg voor personen met dementie uit de regio Turnhout en de provincie Limburg.

Vragen als ‘Wat kan een dementievriendelijk gemeente zijn?’, ‘Hoe kan een dementievriendelijk beleid er uitzien?’,’ Hoe begin je er aan?’ en ‘Hoe hou je het levend?’ werden beantwoord. Heel wat ondersteunende tools werden aangereikt. De presentaties zijn beschikbaar op de websites van regionaal expertisecentrum dementie Tandem en regionaal expertisecentrum dementie Contact.

 

 

Save the date: studiedag hulpmiddelen en omgevingsaanpassingen bij dementie

Hulpmiddelen en omgevingsaanpassingen kunnen de kwaliteit van leven van personen met dementie en hun mantelzorgers vergroten, maar zijn nog onvoldoende gekend. Daarom organiseren we op dinsdag 19 november 2019 in Kortrijk een studiedag over dit thema. Noteer alvast de datum, meer info volgt later.

 

Uitnodiging ‘Zorg aan zet’-festival

Op diverse plaatsen in Vlaanderen namen de expertisecentra dementie deel aan de discussie-avonden over de zorg van de toekomst. Deze avonden zwengelden het debat aan over wat de zorg van de toekomst moet inhouden. Ook de burger mocht zijn zegje doen en kon aanwezig zijn. Het doel is te komen tot een helder overzicht van acties die in een memorandum zullen worden overgemaakt aan de nieuwe beleidsdragers. Uiteraard namen wij deel aan het debat over het belang van een tijdige (mantel)zorgondersteuning (o.m. bij dementie), de aandacht voor werkbaar werk en het belang van deskundig en voldoende zorgpersoneel.

Een greep uit de oogst aan ideeën vind je terug op de website. Op 9 mei mondt dit alles uit in een groots evenement, het ‘Zorg aan zet’-festival. Op de website werden meer dan 4.000 ideeën gepost; ruim 500 mensen formuleerden op de ‘Avonden van de zorg ‘ beleidsaanbevelingen. Op het festival wordt het eindrapport van ‘Zorg aan zet’ aan publiek, media en politici voorgesteld. Het festival biedt een gevarieerd en interactief programma voor al wie geïnteresseerd is in de zorgsector, in de breedste betekenis van het woord. Meer info raadplegen en inschrijven kan via deze link.

 

Paus ontroerd door Vlaams koor van mensen met dementie

15 mensen met dementie van het contactkoor van WZC Den Olm in Bonheiden werden recent door paus Franciscus op audiëntie ontvangen in Rome. De 15 bewoners zijn allemaal mensen met dementie die sinds een tiental jaar een koor vormen, het Regenboogkoor. Ze zongen voor de paus ‘Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen’ en ‘La Felicidad’.

“De paus was ontroerd door het optreden”, vertelt begeleider Dirk Van Herpe. “Na zijn formele antwoord, dat hij voorlas, sloot hij af met persoonlijke woorden. Hij sprak over het grote belang van de ouderen: zij zijn het geheugen van onze samenleving en de wortels waaraan de jeugd zich kan voeden. De audiëntie bracht bij iedereen heel wat emoties teweeg. De paus moedigde ons ook aan om verder te doen en bevestigde nogmaals dat hij getroffen was door zoveel tederheid.”

Uitnodiging voorstelling ‘NU. En dan?’

Elk verhaal is verschillend bij dementie. Sommige momenten zul je ongetwijfeld herkennen. Andere niet. Want er is enkel NU. En dan…  ‘NU. En dan?’ is een voorstelling voor zorgverleners en professionals, mantelzorgers, … Kortom, voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Tijdens de voorstelling wordt een verzameling van mooie, ontroerende en ook grappige verhalen gebracht om dementie ‘een stem’ te geven.

De eerstvolgende voorstelling vindt plaats op 4 juni om 19.30 uur in CC De Binder, Forum 9 in Puurs en is een organisatie van het praatcafé dementie Klein Brabant/Vaartland. Inkom is gratis. ‘NU. En dan?’ is een productie van de Belgische Improvisatie Liga in samenwerking met regionaal expertisecentrum dementie Orion ism PGN en met de steun van het inloophuis dementie ‘t moNUment en de stad Mechelen.

Vormingen in de kijker

Mis onderstaande opleidingen niet en schrijf vandaag nog in:

> 9/05/2019: Minisymposium – ‘Ik, jij, samen MENS’

> 21/05/2019: ‘Ongewoon gewoon’ – omgevingszorg bij mensen met dementie (thuiszorg)

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >