Op weg naar een dementievriendelijk beleid in jouw gemeente

Jouw gemeente dementievriendelijk?

 

Dementievriendelijke gemeente ( DVG)?

Mensen met dementie maken deel uit van de samenleving.
Wist je dat 70% van hen woont thuis?
Het toenemende aantal mensen met dementie vraagt om een belangrijke rol van de gemeenten. De gemeente als organisatie, inclusief burgemeester, schepenen, ambtenaren en de gemeenteraad, hoeft dit natuurlijk niet alleen te doen. In een actieve gemeente kan elke burger zijn steentje  bijdragen. Wanneer je als gemeenschap dementievriendelijk wilt worden, kan dat alleen als je je krachten gaat bundelen. Het vraagt namelijk de inzet van veel organisaties en personen om in actie te komen. Een gezamenlijke aanpak en gedeelde verantwoordelijkheid kunnen ervoor zorgen dat de levenskwaliteit mensen met dementie en hun mantelzorgers in uw gemeente gewaarborgd wordt.

In een dementievriendelijke gemeente:

  • kunnen mensen met dementie zo lang als mogelijk mee blijven doen in de samenleving
  • is er aangepaste begeleiding mogelijk voor mensen met dementie en hun mantelzorgers
  • vergroot de gemeente de kennis van dementie binnen de eigen organisatie en de gemeenschap

Zo ontstaat een gemeenschap waarin iedereen dementie accepteert: van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent. Waarin mensen met dementie gewoon boodschappen doen, naar hun vereniging gaan of de bibliotheek of een museum bezoeken. De gemeenschap steekt hen een handje bij wanneer zij het even niet meer zien zitten …

 

Hulp nodig bij het opzetten van een dementievriendelijke gemeente?
Benut onze kennis!

In de Kempen zijn we in 2012 begonnen met het project ‘ Dementievriendelijke gemeente’, dit in samenwerking met het Vlaams Expertisecentrum Dementie en de programmaraad Psychogeriatrie van de provincie Noord-Brabant -NL. Op basis van onze ervaringen in lokale gemeenten hebben we een procesaanpak ontwikkeld om te werken aan een dementievriendelijke samenleving. Zo ondersteunen we het lokaal DVG-netwerk en geven advies op maat. Hierbij geven we praktische tips en tricks om samen met de netwerkpartners van uw gemeente een plan van aanpak uit te werken. Dementievriendelijke initiatieven worden gepland en uitgerold.

Jaarlijks brengt  ECD Tandem de coördinatoren van de DVG-netwerken in de Kempen samen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Op regelmatige basis organiseren we in samenwerking met onze Vlaamse & interregionale partner een interregionale conferentie dementievriendelijke gemeente.  Zo was op  7/11/2019 Kasterlee gastheer voor de 11de conferentie: ‘Geef mensen met dementie een stem’.

Op 3/4/2019 organiseerden ECD Contact (prov. Limburg) i.s.m. ECD Tandem en de Verenging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) een informerende en inspirerende info-avond voor nieuwe lokale besturen en zorgverleners in de zorg voor personen met dementie uit de regio Turnhout en de provincie Limburg.

 

Ter inspiratie

Presentaties van de infoavond ‘Op weg naar een dementievriendelijk beleid in uw gemeente’ op 3/4/2019

Een dementievriendelijke gemeenschap in coronatijd, hoe deden we dat?
De komst van Covid-19 heeft het leven van mensen grondig gewijzigd.
Ook mensen met dementie en hun mantelzorgers moesten sociale contacten beperken en de coronamaatregelen strikt naleven.
De werking van de lokale werkgroepen ‘Dementievriendelijke gemeenten’ (DVG) werd bemoeilijkt. Sommige DVG- gemeenten schortten de activiteiten op, anderen zochten creatief naar mogelijkheden om mensen van de doelgroep toch te bereiken in deze moeilijke periode.
Op dinsdag 4 maart 2021 vond de 12de Interregionale ontmoeting (B-NL) plaats .
Het was geen fysisch treffen maar wel een webinar rond :Een dementievriendelijke gemeenschap in coronatijd/ Hoe doe je dat?
Naast een lezing over covid-19 en vaccinatie hoorden we hoe Covid-19 beleefd werd door mensen met dementie en hun mantelzorgers.
Verschillende dementievriendelijke netwerken uit België en Nederland getuigden over hoe zij in deze tijd hun doelgroep trachtten te bereiken. De verschillende actoren van het netwerk toonden in deze crisisperiode creatieve flexibiliteit wat vele deelnemers kon inspireren.

Getuigenis Corrie en Rien

Getuigenis van Jan

Bekijk hier de presentatie opnieuw 

 

 

Nuttige links:

 

Filmpjes ‘Maak je gemeente dementievriendelijk’

 

Lees via deze link een reactie van VVSG naar aanleiding van de groeiende cijfers van personen met dementie

Dementie in jouw gemeente: overzicht en prognose voor het aantal personen met dementie in jouw gemeente.