Pluk de Dag

Docureeks ‘Pluk de Dag’ over het leven met dementie.

De term Pluk de Dag’ sluit aan bij dit leven.  Personen met dementie leven meer en meer in het nu en plukken het moment.  De reeks brengt mantelzorgers, professionele hulpverleners én personen met dementie in beeld doorheen het dagelijks leven, realistisch maar met een positieve inslag en met respect.  Zowel personen in een thuissituatie als uit een residentiële omgeving worden gevolgd.  Het biedt aan de kijker een ideale kans om meer zicht te krijgen op wat dementie inhoudt of om een herkenbare situatie beter in te schatten en er uit te leren.

De reeks bestaat uit 7 afleveringen in de stijl van het gekende format  ‘Het leven zoals het is’.  Een achtste en afsluitende aflevering blikt terug en reflecteert op het maken van de reeks en de impact die dementie heeft op mens en samenleving.

‘Pluk de Dag’ werd voor het eerst uitgezonden op de Regionale Televisie Kempen en Mechelen tijdens het najaar 2009.  Met in totaal 334.000 kijkers mogen we spreken van een massale belangstelling.

Vormingspakket ‘Aan de slag met Pluk de Dag’

‘Pluk de Dag’ kan ook gebruikt worden op informatieavonden of tijdens opleidingen en vormingen. Speciaal daarvoor ontwikkelden we een vormingspakket ‘Aan de slag met Pluk de Dag’.

Het pakket is bruikbaar voor professionelen in de zorg met voorkennis van dementie, referentiepersonen dementie en leerkrachten uit het hoger onderwijs en hoger secundair onderwijs om op een visuele en interactieve manier dementie in al zijn verschillende facetten te bespreken.  Aan de hand van beeldmateriaal en een speelse interactiemethodiek worden dialogen tussen de deelnemers tot stand gebracht.

Het pakket is gebundeld in een handige doos en bevat volgende onderdelen :

 • DVD Pluk de dag, docureeks over leven met dementie
 • Handleiding ‘Pluk de dag dialogen’
 • Pluk de dag kaartjes

In de handleiding staat zeer gedetailleerd beschreven hoe je een dialoog tussen de deelnemers kan tot stand brengen.  De methodiek van ‘dialogen’ zet de toon voor een open gesprek, vrij van de polariserende discussie en/of van de moraliserende, belerende wijsvinger.  Dit model dient daarnaast evenzeer om de gespreksmomenten op een zodanige wijze te begeleiden dat mogelijke veranderingsprocessen kunnen verworven worden.

Het beeldmateriaal werd ingedeeld in negen diverse thema’s :

 • Hoe wordt dementie zichtbaar?
 • Omgaan met dementie.
 • Zinvolheid van leven met dementie.
 • De belevingswereld van personen met dementie.
 • Belevingsgerichte dagbesteding.
 • Autonomie of bemoeizorg.
 • Relaties van en met personen met dementie.
 • Ondersteuningsmogelijkheden voor familieleden van personen met dementie.
 • Zelfzorg van de zorgverlener.

Elk van deze thema’s kunnen afzonderlijk of in groep worden aangeboden.  In de handleiding vind je de verschillende fragmenten per thema op gelijst.  Elk beeldfragment dient ter illustratie van het onderwerp en kan aanleiding geven tot verdere verdieping.  Let wel : voor de bespreking is het absoluut vereist dat de begeleider de nodige (basis)kennis over dementie bezit.

Prijzen (exculief verzendingskosten): 

 • DVD Docureeks Pluk de Dag                                                3,00€
 • Vormingspakket “Aan de slag met Pluk de Dag”             5,00€

te bestellen via mail aan tandem@dementie.be.