Docu-magazine ‘Dementie, omgaan met verlies’

Docu-magazine Dementie, omgaan met verlies’ 

‘Dementie, omgaan met verlies’ is een éénmalig docu-magazine rond verlies en rouw bij dementie.

Het magazine opent met een brief van iemand met dementie die vertelt hoe hij zijn verlies aan mogelijkheden beleeft. Vier sterke verhalen van mantelzorgers, indringende getuigenissen van verschillende verlies- en rouwmomenten, vormen de leidraad van het magazine. Enkele deskundigen (een geriater, psycholoog, gerontoloog en palliatief deskundige) komen aan het woord met antwoorden op veel gestelde vragen. In overzichtelijke kaders vind je allerlei nuttige tips die een hulp aanreiken om de draagkracht bij verliesverwerking te vergroten. Bovendien is er een rubriek geweid aan de mogelijke reacties bij het ervaren van verlies en hoe hiermee om te gaan. Specifieke aandacht gaat naar weetjes omtrent het verlies bij eten en het maaltijdgebeuren. Achteraan staan tenslotte interessante adressen waar je met vragen terecht kan. Het magazine richt zich in eerste instantie naar mantelzorgers van personen met dementie.

Daarnaast kan de professional met dit aantrekkelijk magazine aan de slag voor psycho-educatieve momenten voor familieleden van personen met dementie.

Prijs: 4,00€ + vezendingskosten
Te bestellen per mail aan tandem@dementie.be.