Praatcafés en familiegroepen

Wat is het verschil tussen een praatcafé dementie en een familiegroep (jong)dementie?

Praatcafés Dementie 

  • Deze praatcafés hebben als specifieke doelstelling dementie bespreekbaar te maken door het doorbreken van het taboe rond de aandoening.

  • Betrokkenen van een persoon met dementie en hulpverleners zijn er welkom.

  • Een (ervarings)deskundige licht telkens een bepaald aspect van dementie toe.

  • In een ontspannen sfeer kan men kennismaken met anderen, nuttige informatie opdoen, ervaringen uitwisselen en zo het dagelijks ‘leven met dementie’ beter begrijpen en er beter mee omgaan.

  • Een praatcafé sluit af met vragen stellen aan de spreker en met onderling van gedachten wisselen. Gewoon luisteren kan uiteraard net zo goed.

Heb je interesse om zelf in jouw regio een praatcafé dementie op te starten, neem dan gerust contact op met ECD Tandem.
Wij zullen je graag met raad en daad bijstaan.
Een draaiboek praatcafé dementie geeft je wellicht ideeën en helpt je alvast bij de opstart er van.

Familiegroepen (Jong)Dementie

  • Worden georganiseerd door vrijwilligers van de Alzheimer Liga Vlaanderen.

  • Ze zijn gericht naar familieleden en mantelzorgers van personen met (jong)dementie.

  • Ze zijn kleinschaliger dan een praatcafé dementie. Iedere deelnemer komt met zijn of haar verhaal aan de beurt en er ontstaat vaak een hechte band tussen de aanwezigen, ook al kunnen er telkens nieuwe mensen bijkomen.

  • Wat een Familiegroep (Jong)Dementie bovenal kenmerkt, is haar aanbod van lotgenotencontact: een familielid of mantelzorger kan en mag zijn verhaal met lotgenoten delen.

  • Sommige Familiegroepen (Jong)Dementie werken ook met sprekers en dat maakt het onderscheid met een praatcafé dementie vaak moeilijk. Er is wel een thema voorzien, ingeleid door een moderator, maar geen spreker. Vanuit het verhaal van de aanwezigen wordt over het thema gesproken.

 

Waar worden deze praatcafés en familiegroepen georganiseerd? 

Baarle – Balen – Geel – Herentals – Hoogstraten – Kasterlee – Laakdal – Lille – Mol – Olen – Turnhout – Westerlo