Training in omgaan met personen met dementie – 3.5 dag

 

 

 

 

 

Training in omgang met personen met dementie – 3,5 dagen (= 24,5 uur)

Doelstelling

Deze training is gericht op het ontwikkelen van een adequate omgang met de persoon met dementie in de verschillende fasen van het dementieproces. De deelnemer:

  • leert zich met een zekere vanzelfsprekendheid zowel verbaal als non-verbaal af te stemmen op de persoon met dementie;
  • wordt zich bewust van de invloed van de eigen omgang en omgangsstijl op de persoon met dementie;
  • wordt zich bewust van het belang van reflecteren op het eigen handelen en het verwoorden van ervaringen binnen het team.

Doelgroep

Alle medewerkers in zorg en begeleiding van personen met dementie die reeds beschikken over een basiskennis dementie

Programma (3,5 dagen)

  • basisinformatie (zoals in de onderdompeling), maar kort en in functie van omgang
  • vier fasen van dementie
  • begeleidingsmodellen bij dementie
  • geëigende omgangsvormen in de vier fasen
  • omgang met specifieke symptomen (geheugenproblemen, afasie, apraxie, agnosie, angst, …)

Didactiek: Doceren + gesprek, inleefoefeningen, rollenspelen, reflectie op eigen handelen in praktijk aan de hand van huiswerkopdrachten

Praktisch

Ben je als woonzorgcentrum vzw of privaat dan kan je via het Sociaal Fonds Ouderenzorg van FeBi vzw GRATIS een vorming/opleiding aanvragen gegeven door ECD TANDEM

Waar? In het eigen woonzorgcentrum voor minimum 10 tot maximum 16 deelnemers. Heb je zelf te weinig deelnemers, kan je steeds samenwerken met een ander woonzorgcentrum uit je buurt
Wanneer? Data af te spreken met het Regionaal Expertisecentrum Dementie Tandem (014/47.83.71 of tandem@dementie.be)
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op deze website.