Overlegplatform Dementie

Wat is een overlegplatform dementie (OPD)?

Een OPD is een open en pluralistisch overlegforum voor verschillende zorgaanbieders, organisaties en intra- en extramurale voorzieningen die werken

met en voor personen met dementie en hun omgeving.
De meerwaarde van een OPD betaat o.a. uit een vlottere samenwerking en informatiedoorstroming, ondersteuning en uitwisseling tussen de leden van het platform, een signaalfunctie naar de overheid. Ook het delen van expertise maakt hiervan deel uit.
Het OPD in de zorgregia Turnhout is een samenwerkingsinitiatief van SEL Kempen en ECD Tandem. Het voorzitterschap wordt opgenomen door ECD Tandem.

2016

  • Het volgende OPD zal doorgaan op 14 november 2017 in het LDC te Westerlo. (13u30)
    Het thema van die namiddag zal gaan naar hulpmiddelen voor personen met dementie.
    De uitnodiging wordt medio oktober uitgestuurd.
    Wenst u een uitnodiging te ontvangen van het volgend OPD? Stuur dan alvast een mail naar selkempen@iok.be

 

  • Indien u zelf ook iets wil bijdragen op een volgend OPD, mag u contact opnemen met ECD Tandem of Sel Kempen