Overlegplatform Dementie

Wat is een overlegplatform dementie (OPD)?

Een OPD is een open en pluralistisch overlegforum voor verschillende zorgaanbieders, organisaties en intra- en extramurale voorzieningen die werken

met en voor personen met dementie en hun omgeving.
De meerwaarde van een OPD betaat o.a. uit een vlottere samenwerking en informatiedoorstroming, ondersteuning en uitwisseling tussen de leden van het platform, een signaalfunctie naar de overheid. Ook het delen van expertise maakt hiervan deel uit.
Het OPD in de zorgregio Turnhout is een samenwerkingsinitiatief van SEL Kempen en ECD Tandem. Het voorzitterschap wordt opgenomen door ECD Tandem.

In 2020 gaat het OPD door op volgende data:

do 20 februari 2020
di 16 juni 2020
di 27 oktober 2020

En dit telkens in de namiddag. Locatie en thema worden later nog bepaald.

Wenst u een uitnodiging te ontvangen van het volgend OPD?
Stuur dan alvast een mail naar tandem@dementie.be

Indien u zelf ook iets wil bijdragen op een volgend OPD of een thema wil aanbrengen,
mag u contact opnemen met ECD Tandem.